Help

En Levende Bok

JESUS FOR RETTEN

1 Rådet førte så Jesus over til Pilatus, guvernøren.
2-3 De begynte straks å anklage ham: «Denne mannen har ledet folket ut i ødeleggelse ved å si til dem at de ikke skal betale skatt til det romerske styre og ved å hevde at han er Messias ? vår konge.»Pilatus spurte ham da: «Er du Messias ? kongen deres?»«Ja,» svarte Jesus. «Det er som du sier.»
4 Da vendte Pilatus seg til prestene og til folket som var samlet og sa: «Så? Dette er da ingen forbrytelse?»
5 Nå ble de helt desperate. «Men han er årsak til at det blir opprør mot myndighetene overalt der han kommer, over hele Judea, fra Galilea til Jerusalem.»
6 «Er det så at han er galileer?» spurte Pilatus.
7 Da de fortalte ham at Jesus var det, sendte Pilatus ham til kong Herodes, for Galilea stod under Herodes' domsmyndighet. Herodes var tilfeldigvis i Jerusalem på denne tiden,
8 og han ble glad da han fikk anledning til å treffe Jesus, for han hadde hørt en hel del om ham og hadde håpet å få se ham gjøre et under.
9 Han stilte Jesus det ene spørsmålet etter det andre, men det kom ikke noe svar.
10 I mellomtiden stod prestene og de andre religiøse lederne og ropte sine anklager.
11 Herodes og soldatene hans begynte nå å spotte og latterliggjøre Jesus. De iførte ham en kongelig kappe og sendte ham tilbake til Pilatus.
12 Den dagen ble Herodes og Pilatus ? som tidligere hadde vært fiender ? gode venner.
13 Pilatus kalte så sammen prestene og andre jødiske ledere, sammen med folket,
14 og kunngjorde sin dom:«Dere førte denne mannen til meg og anklaget ham for å ha stått i spissen for et opprør mot det romerske styret. Jeg har undersøkt saken grundig og funnet ham uskyldig.
15 Herodes kom til samme konklusjon og sendte ham tilbake til oss ? ingenting som denne mannen har gjort, gjør at han har fortjent dødsstraff.
16 Han skal derfor bli pisket med blyinnlagte svøper og så bli løslatt.»
17-18 Men nå ble det stor uro i mengden, og de ropte alle som én: «Drep ham! Gi oss Barabbas fri!»
19 (Barabbas satt i fengsel fordi han i Jerusalem hadde fått i stand opptøyer mot myndighetene. Dessuten var han dømt for mord.)
20 Pilatus protesterte, for han ønsket å løslate Jesus,
21 men folket ropte: «Korsfest ham! Korsfest ham!»
22 For tredje gang spurte Pilatus dem: «Hvorfor? Hvilken forbrytelse har han gjort? Jeg har ikke funnet noen grunn til å dømme ham til døden. Jeg vil derfor refse ham og la ham gå.»
23 Men folket ropte høyere og høyere og forlangte at Jesus skulle korsfestes, og brølene deres fikk overtaket.
24 Så dømte Pilatus Jesus til døden, slik som folket forlangte,
25 og på deres begjæring slapp han Barabbas fri. Jesus, derimot, overlot han til dem, for at de skulle gjøre med ham som de selv ville.
26 Da folket førte Jesus bort for at han skulle dø, kom Simon fra Kyrene akkurat inn til Jerusalem. Han ble tvunget til å bære korset til Jesus.
27 En stor mengde mennesker fulgte etter. Blant dem var det mange sørgende kvinner.
28 Men Jesus vendte seg til dem og sa: «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres.
29 For de dager kommer da kvinner som ikke har barn, skal bli regnet for lykkelige.
30 Menneskene skal be fjellene at de skal falle over dem og knuse dem og haugene at de skal begrave dem.
31 For når slikt skjer med meg, det levende tre, hva kommer de da til å gjøre med dere?»

JESUS BLIR KORSFESTET

32-33 To andre, to forbrytere, ble ført ut for å henrettes sammen med Jesus på et sted som ble kalt «Hodeskallen». Jesus hang på det midterste korset og de to forbryterne på hver side.
34 «Far, tilgi disse menneskene,» sa Jesus, «for de vet ikke hva de gjør.» Soldatene spilte om klærne hans og kastet lodd om hvert plagg.
35 Folk så på, og de jødiske lederne lo og spottet. «Han var så flink til å hjelpe andre,» sa de, «la oss nå se om han kan frelse seg selv, hvis han virkelig er Guds utvalgte, Messias.»
36 Soldatene spottet ham også ved å tilby ham noe å drikke ? sur vin.
37 De ropte til ham: «Hvis du er jødenes konge, så frels deg selv!»
38 Det var spikret en plakat over ham på korset, og på den stod det: «DETTE ER JØDENES KONGE.»
39 En av forbryterne, som hang ved siden av ham, spottet: «Så du er Messias, ikke sant? Bevis det ved å frelse deg selv ? og oss også, mens du er igang med det!»
40-41 Men den andre forbryteren protesterte: «Frykter du ikke engang Gud når du skal dø! Vi fortjener å dø for våre onde gjerninger, men denne mann har ikke gjort noe galt.»
42 Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.»
43 Jesus svarte: «I dag skal du få være med meg i Paradis, det lover jeg deg.»
44 Nå var klokken blitt tolv, og det falt mørke over hele landet i tre timer.
45 Solens lys var borte ? og plutselig revnet det tykke forhenget som hang i templet, langs midten.
46 Da ropte Jesus: «Far, jeg overgir min ånd til deg,» og med disse ordene døde han.
47 Da kapteinen for den romerske militæravdelingen så det som skjedde, ble han redd og sa: «I sannhet, denne mannen var uskyldig.»
48 Og alle som hadde samlet seg for å se på, gikk hjem i dyp sorg.
49 Imens stod vennene til Jesus, deriblant kvinnene som hadde fulgt ham ned fra Galilea, på avstand og fulgte med.
50-52 Nå var det en mann som het Josef, medlem av jødenes høye råd. Han var fra byen Arimatea i Judea, og nå gikk han til Pilatus og bad om å få Jesu legeme. Han var en gudfryktig mann, som hadde ventet på Messias' komme, og han hadde ikke vært enig i den avgjørelsen som de jødiske lederne hadde tatt.
53 Han tok Jesu legeme ned, svøpte det i et langt linklede og la det i en grav som ikke hadde vært brukt før. Graven var hugget ut i en bergvegg.
54 Dette ble gjort sent fredag ettermiddag, like før sabbaten begynte.
55 Da kroppen ble ført bort, fulgte kvinnene fra Galilea etter og så at den ble lagt i graven.
56 Så gikk de hjem og gjorde i stand urter og salver for å balsamere ham. Men da de var ferdige med dette, var det blitt sabbat. Derfor hvilte de hele denne dagen, slik som det var bestemt etter jødisk lov.
© 2018 ERF Medien