Help

En Levende Bok

KOMPLOTTET MOT JESUS

1 Det nærmet seg påskefeiringen ? den jødiske høytiden da man bare spiste brød som ikke var gjæret.
2 Prestene og andre religiøse ledere la planer om å myrde Jesus. De forsøkte å finne en måte å drepe ham på uten at det skulle føre til oppstand.
3 Da fór Satan inn i Judas Iskariot, som var en av de tolv disiplene.
4 Han gikk til prestene og kapteinene for tempelvakten for å diskutere hvordan han best kunne forråde Jesus.
5 De ble glade da de forstod at han ville hjelpe dem og lovte ham belønning.
6 Så begynte de å se etter en anledning så de kunne arrestere Jesus i all stillhet; et tidspunkt da det ikke var folk omkring ham.
7 Dagen for påskefeiringen kom.
8 Jesus sendte Peter og Johannes for å finne et sted der de kunne gjøre i stand påskemåltidet.
9 «Hvor vil du vi skal gå?» spurte de.
10 Han svarte: «Med det samme dere kommer inn i Jerusalem, vil dere se en mann som går med en vannkrukke. Følg ham til huset han går inn i
11 og si til mannen som bor der: Mesteren ber deg vise oss rommet hvor han kan spise påskemåltidet sammen med disiplene sine.
12 Han vil ta dere med ovenpå til et stort rom som står klart til oss. Det er stedet. Gå i forveien og gjør i stand til måltidet der.»
13 De gikk av sted til byen, fant alt akkurat som Jesus hadde sagt og gjorde i stand påskemåltidet som de skulle spise om kvelden.

DET SISTE PÅSKEMÅLTID

14 Så kom Jesus og alle de andre, og til fastsatt tid satte alle seg til bords.
15 Han sa: «Jeg har med dyp lengsel sett fram til å spise påskemåltidet med dere før lidelsene mine begynner.
16 Jeg sier dere: Jeg kommer ikke til å spise det igjen før det er blitt virkelig i Guds rike.»
17 Så tok han et glass vin. Etter at han hadde takket for det, sa han: «Ta dette og del det mellom dere.
18 For jeg skal ikke drikke vin igjen før Guds rike er kommet.»
19 Så tok han et stykke brød. Etter at han hadde takket Gud for det, brøt han det i biter og gav dem, idet han sa. «Dette er mitt legeme, gitt for dere. Spis det til minne om meg.»
20 Etter måltidet gav han dem et glass vin til og sa: «Denne vinen er tegnet på Guds nye pakt ? en pakt som er beseglet med det blod som jeg skal utøse som et offer for dere.
21 Men her, ved dette bordet, sitter også mannen som skal forråde meg. Han sitter her som en venn.
22 Jeg må dø; det er en del av Guds plan. Men stakkars han som forråder meg.»
23 Disiplene undret seg over hvem av dem som kunne finne på noe slikt.
24 Så begynte de å diskutere hvem av dem som ville få høyeste rang i det kommende rike.
25 Jesus sa til dem: «I denne verden gir kongene og stormennene ordre til sine slaver, og slavene har ikke noe annet valg enn å adlyde.
26 Men blant dere skal den som tjener de andre, være leder.
27 Ute i verden sitter herren ved bordet og blir vartet opp av tjenerne sine. Men ikke her! Jeg er tjeneren deres.
28 Men fordi dere har vært tro mot meg disse dagene,
29 og fordi min Far har gitt meg Riket, gir jeg dere her og nå retten
30 til å spise og drikke ved mitt bord i det Riket. Dere skal sitte på troner og dømme de tolv Israels stammer.
31 Simon, Simon, Satan har bedt om å få deg, for å sikte deg som hvete,
32 men jeg har bedt for deg at din tro ikke skulle svikte. Så når du har omvendt deg, vendt deg til meg, skal du styrke og bygge opp troen til brødrene dine.»
33 Simon sa: «Herre, jeg er rede til å gå i fengsel med deg, ja, til og med til å dø med deg.»
34 Jesus sa: «Peter, la meg si deg noe. Fra nå av og til i morgen tidlig, når hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Du skal si at du ikke engang kjenner meg.»
35 Så spurte Jesus dem: «Da jeg sendte dere ut for å forkynne evangeliet og dere var uten penger, veske eller ekstra klær, hvordan gikk det da med dere?»«Bare bra,» svarte de.
36 «Men nå,» sa Jesus, «skal dere ta veske med hvis dere har, ? og likeså penger. Og hvis dere ikke har et sverd, så selg klærne deres og kjøp et.
37 For tiden er inne da denne profetien om meg skal gå i oppfyllelse: 'Han skal bli dømt som en forbryter!' Ja, alt som er skrevet om meg av profetene skal gå i oppfyllelse.»
38 «Herre,» svarte de, «vi har med oss to sverd.»«Det er nok,» sa han.

JESUS BLIR ARRESTERT

39 Fulgt av disiplene sine forlot Jesus rommet og gikk som vanlig til Oljeberget.
40 Der sa han til dem: «Be til Gud at dere ikke skal bli overvunnet av fristelse.»
41-42 Så gikk han et stykke unna, omkring et steinkast, knelte og bad denne bønnen: «Far, hvis du er villig til det, så vær snill å ta denne redselen fra meg. Men jeg ønsker din vilje, ikke min.»
43 Da kom en engel fra himmelen til syne og styrket ham,
44 for han var i en slik åndskamp at han begynte å svette blod. Store dråper falt til jorden mens han bad inntrengende.
45 Så reiste han seg igjen og vendte tilbake til disiplene ? bare for å finne dem sovende, utkjørt av sorg.
46 «Sover dere!» sa han. «Stå opp! Be til Gud at dere ikke skal falle når dere blir fristet.»
47 Mens han sa dette, kom en flokk menn gående. De var ledet av Judas, ? en av de tolv disiplene. Judas gikk bort til Jesus og kysset ham på kinnet til en vennlig hilsen.
48 Da sa Jesus: «Judas, hvordan kan du gjøre dette ? forråde Messias med et kyss?»
49 Da de andre disiplene så hva som var i ferd med å skje, utbrøt de: «Mester, skal vi slåss? Vi tok med oss sverdene!»
50 Og en av dem hogg etter øversteprestens tjener og skar av ham det høyre øret.
51 Jesus sa: «Ikke gjør mer motstand.» Og han rørte ved stedet der mannens øre hadde vært og satte det på plass igjen.
52 Så talte Jesus til prestene og kapteinene for tempelvakten og de religiøse lederne, som stod i spissen for flokken. «Er jeg en røver?» spurte han, «ettersom dere kommer med sverd og klubber for å ta meg?
53 Hvorfor arresterte dere meg ikke i templet? Jeg var jo der hver eneste dag! Men dette er altså deres øyeblikk ? den stund da Satans makt regjerer.»

PETER NEKTER AT HAN KJENNER JESUS

54 Så grep de ham og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte langt baketter.
55 Soldatene tente et bål i gården og satte seg rundt det for å varme seg. Peter sluttet seg til dem.
56 En tjenestepike fikk øye på ham i lyset fra bålet. Hun stirret på ham og sa: «Denne mannen var med Jesus!»
57 Peter nektet det. «Kvinne, jeg kjenner ikke den mannen engang!»
58 Etter en stund var det en annen som så på ham og sa: «Du må være en av dem!»«Nei, det er jeg ikke!» svarte Peter.
59 Om lag en time senere var det enda en som sa: «Jeg kjenner denne fyren. Han er en av disiplene til Jesus. De er begge fra Galilea.»
60 Men Peter svarte: «Jeg vet ikke hva du snakker om.» Idet han sa dette, var det en hane som gol.
61 I samme øyeblikk snudde Jesus seg og så på Peter. Da husket Peter hva Jesus hadde sagt ? «Før hanen galer i morgen tidlig, skal du ha fornektet meg tre ganger.»
62 Og Peter gikk ut av gården og gråt bittert.
63-64 Vaktene, som hadde oppsynet med Jesus, spottet ham. De festet et bind for øynene hans og slo ham med knyttnevene og spurte: «Hvem var det som slo deg denne gangen, profet?»
65 De slynget alle slags fornærmelser mot ham.
66 Tidlig neste morgen samlet den jødiske høyesterett seg, deriblant de ledende prestene og autoritetene på det religiøse området. Jesus ble ført fram for rådet
67-68 og bedt om å svare på om han mente seg å være Messias eller ikke.Han svarte: «Hvis jeg sier dere det, vil dere likevel ikke tro meg. Og om jeg spør dere om noe, kommer dere ikke til å svare.
69 Men den tid er snart inne da jeg, Menneskesønnen, skal sette meg på tronen ved siden av den allmektige Gud.»
70 Da ropte alle: «Så hevder du altså at du er Guds Sønn?»Han svarte: «Ja, det er jeg.»
71 «Vi har ikke bruk for andre vitner!» ropte de. «Vi har jo selv hørt ham si det.»
© 2018 ERF Medien