Hjelp

En Levende Bok

1 Mens Jesus stod i templet, kom de rike og la gavene sine i tempelkisten.
2 Etter en stund kom det en fattig enke. Hun slapp to små kobbermynter ned i kisten.
3 «Denne fattige enken har gitt mer enn alle de rike tilsammen,» kommenterte Jesus.
4 «De andre gav bare av sin overflod. De har mer enn nok igjen. Hun, derimot, gav alt hun hadde å leve av.»

JESUS SNAKKER OM DET SOM SKAL SKJE

5 Noen av disiplene begynte å snakke om hvor vakkert templet var, med utskårne steiner og mye utsmykninger.
6 Da sa Jesus: «En dag kommer alt dere ser her til å bli revet ned. Det vil bli bare en stor ruinhaug.»
7 «Mester!» utbrøt disiplene. «Hvordan skal vi kunne vite når dette kommer til å skje? Kommer det noe tegn eller varsel?»
8 «Pass på at ingen fører dere vill,» svarte Jesus. «Dere skal ikke tro på dem som kommer og sier at de er Messias. Selv om de sier at tiden er inne, skal dere ikke høre på dem.
9 Ikke la dere skremme når dere hører om krig og opprør. Det er ikke slutt enda.
10 Folk skal reise seg mot folk og landene kommer til å føre krig mot hverandre.
11 Det kommer til å bli jordskjelv og hungersnød og skremmende tegn på himmelen.
12 Før dette skjer, kommer dere til å bli forfulgt. Dere vil bli ført fram for konger og guvernører, og dere kommer til å bli kastet i fengsel for min skyld.
13 På den måten skal jeg til å bli kjent for mange mennesker.
14 Og dere skal ikke være redd for hva dere skal svare dem.
15 Jeg skal gi dere de rette ordene og så klare tanker at ingen skal kunne motsi dere.
16 Dere kommer til å bli angitt av foreldre og søsken, slektninger og venner. Noen av dere kommer til å bli drept også.
17 Folk skal hate dere fordi dere er mine venner,
18 men dere skal ikke miste et hår på hodet.
19 Hold bare ut, så skal dere nå fram til det evige liv.
20 Når dere ser at Jerusalem er omringet av fiender, vet dere at byen snart vil bli ødelagt.
21 Da må alle i Judea flykte opp i høyden. De som er i Jerusalem må komme seg unna. Ingen må prøve å komme seg inn i byen den dagen.
22 Nå skal alt som er skrevet bli oppfylt. Guds dom skal ramme byen.
23 Stakkars dem som venter barn eller gir bryst når denne dagen kommer. Det vil bli en stor nød over landet.
24 Folk vil falle for sverd, og mange vil bli bortført til fremmede land. Jerusalem kommer til å bli trampet ned av hedninger. Men én dag skal Gud overta makten, og da er hedningenes tid forbi.
25 Da vil det skje merkelige ting på himmelen, ? tegn i sol og måne og stjerner. Folk kommer til å bli redde. Hav og brenning skal bruse.
26 Mange kommer til å tape motet, for de har ikke lenger kontroll over det som skjer. Det virker som en veldig katastrofe kommer til å ramme jorden.
27 Men én dag skal alle jordens folk se meg. Menneskesønnen skal komme til syne med stor kraft og herlighet.
28 Når dette begynner å skje, skal dere rette ryggen og løfte hodet. Da er frelsen nær!»
29 Så fortalte Jesus dette: «Legg merke til fikentreet eller et hvilket som helst annet tre.
30 Når bladene kommer fram, vet dere at sommeren er nær.
31 På samme måte kan dere være sikre på at Guds rike er nær når dere ser de begivenhetene som jeg har beskrevet for dere.
32 Jeg legger dere alvorlig på sinne: Når disse ting skjer, er tidens ende kommet.
33 Og selv om himmelen og jorden forsvinner, skal mine ord stå fast til evig tid!
34-35 Vær på vakt! La meg ikke finne dere sløve når jeg kommer. La meg ikke finne at dere lever i drikk og svir og er opptatt med livets problemer, slik som resten av verden.
36 Hold dere våkne og be om at dere ? om mulig ? kan stå for meg uten å ha tatt skade av disse redslene.»
37 Hver dag gikk Jesus til templet for å undervise. Folk begynte å samle seg tidlig om morgenen for å høre ham. Og hver kveld vendte han tilbake til Oljeberget for å tilbringe natten der.
© 2017 ERF Medien