Help

En Levende Bok

1 En dag Jesus underviste i templet, kom en del prester og lovlærere for å snakke med ham.
2 De ville ha en forklaring på at Jesus hadde jaget kjøpmennene ut av templet. Hadde han rett til å gjøre noe slikt?
3 «Nå skal jeg spørre dere om noe,» sa Jesus.
4 «Kom Johannes som en budbærer fra Gud eller talte han bare på egne vegne?»
5 Lovlærerne og prestene stakk hodene sammen. Hva skulle de svare? «Hvis vi sier at han kom fra Gud, vil Jesus sikkert spørre hvorfor vi ikke hørte på ham.
6 Men sier vi at han ikke kom fra Gud, blir folket rasende. De er overbevist om at Johannes var en profet.»
7 De måtte gi seg og svarte: «Vi vet ikke.»
8 «Så trenger ikke jeg svare på spørsmålet deres heller,» avsluttet Jesus.
9 Han snudde seg mot folket og fortalte denne historien:«Det var en gang en mann som plantet en vingård. Etter en stund skulle han på reise utenlands og bli boende der en tid. Han leide folk til å passe på gården.
10 Da høsten kom, sendte han en av tjenerne for å hente den delen av avlingen som hørte ham til. Men leiebøndene slo tjeneren og sendte ham tomhendt tilbake.
11 Enda en tjener ble sendt for å hente det eieren av gården hadde rett til, men det gikk likedan med ham. Tjeneren kom forslått og tomhendt tilbake.
12 Da det gikk likedan med den tredje utsendingen også, satte bonden seg ned for å tenke gjennom hva han skulle gjøre.
13 'Kanskje jeg skulle sende sønnen min,' funderte han. 'De vet hvor glad jeg er i ham. Når han kommer, vil leiefolkene sikkert vise respekt og skjønne at dette er alvor.'
14 Men da leiefolkene så sønnen til ham som eide vingården, sa de til hverandre: 'Nå har vi virkelig sjansen. Det er jo han som skal arve hele eiendommen. Vi dreper ham, og så kan vi overta hele greia.'
15 Leiefolkene slepte gutten ut av vingården og drepte ham. Hva tror dere eieren av gården gjorde?
16 Han drepte selvfølgelig de utro arbeiderne og sørget for å leie ut hagen sin til skikkelige folk.»«Men det er da vel ingen arbeidere som våger å oppføre seg slik,» protesterte tilhørerne.
17 Jesus så alvorlig på dem og svarte: «Hva tror dere Skriftene mener når det står at den steinen som ble forkastet, skal være hjørnestein?»
18 Og han fortsatte: «Den som faller mot denne steinen, skal skade seg. Men den steinen faller på, skal bli knust.»
19 Da prestene og lovlærerne fikk høre hva Jesus hadde sagt, ville de arrestere ham med én gang. De forstod godt at det var dem Jesus hadde snakket om. De var leiearbeiderne som hadde drept sønnen til vingårdseieren. Men ingen turde å gripe fatt i Jesus, for det var så mange samlet rundt ham. I stedet prøvde prestene å få Jesus til å si noe galt, slik at de romerske myndighetene kunne arrestere ham.
20 Jesus ble alltid holdt under oppsikt, og prestene sendte folk til å spionere på ham. De lot som de var fromme menn, som gjerne ville vite hva Jesus mente.
21 «Vi vet at du er en ærlig og sann lærer,» sa de. «Du sier alltid sannheten og viker ikke unna om andre er uenige med deg.
22 Nå må du svare oss på én ting: Er det rett å betale skatt til de romerske myndighetene?»
23 Men Jesus gjennomskuet dem og svarte:
24 «Vis meg en mynt! Hvem er det bilde av her? Og hvilket navn står på mynten?»De svarte: «Det er Cæsars bilde og Cæsars navn, ? Cæsar, keiseren.»
25 «Gi keiseren det han skal ha og Gud det han skal ha,» formante Jesus.
26 Så hadde de ikke greid å sette fast Jesus denne gangen heller. Alle undret seg over svaret, og de hadde ikke mer å si.
27 Litt senere kom noen saddukeere til Jesus. De trodde ikke på noen oppstandelse etter døden, og nå ville de prøve å sette ham fast.
28 «Moseloven sier at hvis en mann dør barnløs, skal broren hans gifte seg med enken. Da tilhører barna disse to får, den mannen som er død, og de skal bære navnet hans.»
29 Saddukeerne fortsatte: «Vi kjenner en familie der det var sju brødre. Den eldste giftet seg først og døde barnløs.
30 Broren hans giftet seg med enken, men de fikk heller ikke barn før han døde.
31 Slik fortsatte det. Den ene broren etter den andre giftet seg med enken, men ingen av dem fikk barn med henne.
32 Til slutt døde kvinnen også.
33 Nå lurer vi på én ting: Hvem av disse mennene skal være ektemannen hennes i oppstandelsen? De har jo vært gift med henne alle sammen!»
34-35 «Her på jorden er det vanlig at folk gifter seg,» svarte Jesus. «Alt blir annerledes i det evige liv. Der er det ingen som gifter seg.
36 Det er ingen som dør heller. Der skal alle være lik englene, og alle skal være Guds barn.»
37-38 «Men det er noe annet dere egentlig lurer på,» fortsatte Jesus. «Dere vil vite om det er noen oppstandelse. Husker dere ikke fortellingen om tornebusken? Der sier Gud at han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Herren kan jo ikke være Gud for døde mennesker, men for dem som lever. De lever alle for ham.»
39 «Dette var et godt svar, Mester,» sa noen av lovlærerne.
40 Og ingen turde si noe mer etter dette.
41 Nå var det Jesus som stilte et spørsmål til prestene og lovlærerne som stod der: «Hvordan kan en si at Messias er sønnen til David?
42 David sier jo selv i Salmenes bok: 'Herren sa til min herre:
43 Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt fiendene dine under dine føtter.'
44 Messias kan vel ikke være Davids sønn og Davids Gud samtidig?»
45 Folket lyttet spent til det Jesus sa, men han snudde seg mot disiplene og fortsatte:
46 «Hold dere unna disse religiøse ekspertene. De nyter å gå rundt i fine klær og fryder seg når folk bukker for dem på gaten. I synagogen sitter de på æresplassene.
47 Når de ber lange bønner, er det bare for at folk skal legge merke til dem. Til og med enker prøver de å lure. Disse menneskene kommer til å få en hard dom.»
© 2018 ERF Medien