Help

En Levende Bok

JESUS BLIR FØDT

1 Omkring den tiden Jesus skulle bli født, bestemte keiser Augustus at det skulle holdes folketelling i hele landet.
2 Kvirinius var guvernør i Syria det året.
3 Alle måtte reise hjem til den byen de stammet fra og la seg registrere der.
4 Josef tilhørte jo slekten til kong David, så han måtte reise til Betlehem. Den lå i Judea og var kjent som Davids by.
5 Josef bodde i Nasaret, og selv om forloveden hans, Maria, skulle ha barn, tok han henne med.
6 Mens Maria og Josef var i Betlehem, kom tiden for fødselen. De prøvde å få plass på et av vertshusene, men det var fullt overalt.
7 Maria måtte føde sønnen sin i en stall, og da han var født, tullet hun ham godt inn i et lite teppe og la ham i en krybbe.
8 Den samme natten var det noen gjetere som passet sauer et stykke utenfor byen.
9 Plutselig fikk de se en engel rett foran seg, og de ble nesten blendet av et kraftig lys.
10 Gjeterne ble livredde, men engelen sa til dem: «Ikke vær redde! I natt er det hendt noe som kommer til å gjøre dere jublende glade, ? ja, ikke bare dere men alle i hele landet.
11 Den frelseren dere har ventet på, ble født i natt, ? i Betlehem. Han er Messias.
12 Når dere finner stallen og det lille barnet som ligger i en krybbe, vil dere skjønne at dette er sant.»
13 I samme øyeblikk kom det en hel flokk med engler, og de jublet høyt og priste Herren.
14 «Gud i himmelen skal ha all ære,» sang de, «og de menneskene som får nåde hos Gud skal leve i hans fred.»
15 Da englene var dratt tilbake til himmelen, så gjeterne på hverandre og sa: «Kom! Vi drar inn til Betlehem. Det er jo Herren selv som har fortalt oss dette, og vi må se det som har hendt.»
16 Gjeterne løp inn til landsbyen, og de fant veien til Maria og Josef. Der var barnet! Det lå i en krybbe akkurat som englene hadde sagt.
17 Da måtte gjeterne fortelle om englene og alt det de hadde fortalt dem.
18 Alle som stod og hørte på, undret seg.
19 Men Maria gjemte alle ordene i hjertet. Hun tenkte ofte på det gjeterne hadde fortalt.
20 Gjeterne måtte dra tilbake og se til sauene sine, men på veien hjem priste de Gud for det de hadde fått oppleve. Alt var jo akkurat slik som englene hadde sagt.
21 Åtte dager senere ble den lille gutten omskåret, og han fikk navnet Jesus. Det hadde engelen sagt allerede da Maria fikk vite at hun skulle få et barn.
22 Da Maria var ferdig med renselsestiden etter fødelsen, tok hun og Josef med seg Jesus og reiste til Jerusalem.
23 Moseloven bestemte at alle førstefødte gutter skulle innvies til Herren.
24 Maria og Josef bar også fram et offer. Loven krevde at de som hadde fått et barn skulle ofre to dueunger eller to turtelduer.
25 Den samme dagen var Simeon, en gammel mann som bodde i Jerusalem, også i templet. Simeon var en god og from mann, og han var fylt av den Hellige Ånd. Han ventet trofast på at Messias skulle komme.
26 Den Hellige Ånd hadde fortalt Simeon at han skulle få se Messias, Guds salvede konge, før han døde.
27 Denne dagen var Simeon kommet til templet fordi den Hellige Ånd hadde bedt ham om det. Og da Maria og Josef kom for å bære barnet sitt fram for Herren, skjønte Simeon med en gang hvem han var.
28 Han tok gutten i armene og priste Gud.
29-31 «Herre,» jublet han, «nå kan jeg dø med glede! Jeg har sett ham du skulle sende til ditt folk. Jeg har sett Messias.
32 Han er lyset som skal skinne for alle folkene, og han skal bli til ære for ditt folk, Israel.»
33 Maria og Josef stod bare og undret seg over det som ble sagt om gutten deres.
34-35 Da Simeon hadde velsignet dem, snudde han seg mot Maria og sa: «Et sverd kommer til å gå gjennom sjelen din. Dette barnet vil bli forkastet av mange i Israel, men det skal bli til glede for mange, mange andre. Mange tanker skal komme for dagen, og de som vender seg bort fra ham vil få se at det skal bli deres ulykke.»
36-37 Anna, en profetinne, var også i templet. Hun var datter til Fanuel og var svært gammel. Anna ble enke etter å ha vært gift i sju år, og nå hadde hun levd alene til hun nå var åttifire år. Hun var i templet både dag og natt, og hun bad og fastet mye.
38 Da Anna hørte at Simeon snakket med Maria og Josef, begynte hun å takke Gud. Hun fortalte alle om Messias som var kommet med frelse til Jerusalem.

TILBAKE TIL NASARET

39 Da Maria og Josef hadde gjort det Guds lov krevde av dem, drog de tilbake til Nasaret i Galilea.
40 Barnet deres vokste opp i denne byen, og han ble en sterk og sunn gutt. Han ble snart kjent for å være mye klokere enn det som var vanlig for alderen. Alle forsto at han var rikt velsignet av Gud.
41-42 Da Jesus var tolv år gammel, ble han med til Jerusalem. Foreldrene hans skulle feire påskefesten, slik de pleide hvert år. For første gang skulle også Jesus få være med.
43 Etter at påskehøytiden var over, begynte Maria og Josef på hjemveien. Uten at foreldrene visste det, ble Jesus igjen i templet. Til å begynne med var det ingen som savnet ham.
44 Det var mange slektninger og venner med på denne turen, så de regnet med at Jesus hadde slått følge med noen av dem. Men da kvelden kom uten at de hadde sett noe til ham, begynte de å bli engslige.
45 Da Maria og Josef ikke fant Jesus sammen med noen av de andre i reisefølget, drog de tilbake til Jerusalem for å lete der.
46-47 Først etter å ha lett i tre dager, fant de ham. Jesus satt i templet og snakket med lærerne der. Alle var forbauset over hvor mye han visste og hvor stor innsikt han hadde.
48 Maria og Josef visste ikke riktig hva de skulle si. Jesus satt der så rolig og trygg. «Hvordan kunne du gjøre dette mot oss, gutten min, utbrøt Maria etter en stund? Vi har lett etter deg overalt, og vi har vært så redde.»
49 «Men hvorfor har dere lett etter meg da?» undret Jesus. «Skjønte dere ikke at jeg måtte være i templet. Det er jo Fars hus.»
50 Men Maria og Josef forstod ikke hva han mente.
51 Jesus drog likevel tilbake til Nasaret sammen med foreldrene sine, og han var lydig mot dem. Maria gjemte alt som hadde hendt i hjertet.
52 Jesus vokste, og han ble en klok og god mann. Både Gud og mennesker var glad i ham.
© 2018 ERF Medien