Help

En Levende Bok

TROFASTHET BELØNNES

1 Da Jesus drog gjennom Jeriko, var det en mann som het Sakkeus der.
2 Han var toller og en av de mest innflytelsesrike jødene i byen, og en meget rik mann.
3 Nå forsøkte han å få et glimt av Jesus, men han var for liten til å kunne se over de andre som stod der.
4 Derfor løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre.
5 Da Jesus kom forbi, så han Sakkeus og ropte navnet hans. «Sakkeus,» sa han, «skynd deg! Kom ned! For jeg skal være gjest i huset ditt idag.»
6 Sakkeus skyndte seg ned, og med stor begeistring og glede førte han Jesus hjem til huset sitt.
7 Men folk var misfornøyde. «Han skal være gjest hos en beryktet synder,» klaget de.
8 Sakkeus stod foran Jesus og sa: «Herre, fra nå av vil jeg gi halvdelen av min rikdom til de fattige. Hvis jeg finner ut at jeg har tatt for mye penger av noen, vil jeg gi tilbake fire ganger så mye.»
9-10 Jesus sa til ham: «Nå forstår jeg at du vil gjøre det jeg ber deg om. Idag har dette huset funnet frelse. Denne mannen var Abrahams sønn. Jeg er kommet for å lete opp og redde slike mennesker.»
11 Nå var Jesus og disiplene kommet ganske nær byen Jerusalem. Mange ventet at Guds rike snart ville komme til syne, og Jesus fortalte derfor denne historien:
12 «Det var en gang en adelsmann, som skulle dra til et land langt borte. Der ville han bli kronet til konge og siden komme tilbake.
13 Før han drog, kalte han sammen alle tjenerne sine, gav dem hundre tusen kroner hver, og sa: 'Driv nå handel med disse pengene mens jeg er borte.'
14 Men noen i folket hatet kongen, og de sendte budbærere etter ham for å si at de ikke ønsket ham som konge.
15 Da så kongen kom tilbake, kalte han alle tjenerne sammen. Han ville vite hva de hadde fått ut av pengene han hadde betrodd dem.
16 Den første mannen kunne fortelle om stor fortjeneste. Han hadde ti ganger så mye som han opprinnelig hadde fått.
17 'Flott!' roste kongen, 'du har vært flink. Jeg setter deg til å styre ti av byene i landet.'
18 Den andre tjeneren kunne også fortelle om god fortjeneste. Han hadde tjent fem ganger så mye som han opprinnelig fikk.
19 'Fint!' sa herren hans. 'Jeg vil gi deg ansvaret for fem byer.'
20 Den tredje av mennene hadde ikke vært fullt så dyktig. 'Jeg kommer tilbake med de pengene du gav meg,' sa han.
21 'Jeg har tatt godt vare på dem, for jeg var redd for hva du ville komme til å kreve av meg. Du er jo kjent for å ta penger som ikke er dine og høste der du aldri har sådd.'
22 'Din late slyngel,' brølte kongen. 'Er jeg hard? Du skal i alle fall få merke at jeg er det.
23 Hvis du var redd for hva jeg ville komme til å si, kunne du i alle fall satt pengene i banken. Da ville jeg i det minste fått rentene.'
24 Kongen vendte seg mot de andre tjenerne og befalte: 'Ta pengene fra ham og gi dem til ham som tjente mest.'
25 'Men herre, han har jo mer enn nok allerede,' protesterte tjenerne.
26 'Jeg vet det,' svarte kongen. 'Men slik er det, ? de som har mye skal få enda mer. De som har lite skal til og med miste det de har.
27 Før fiendene mine fram for meg. De som ikke ville ha meg til konge, skal henrettes'.»

JESUS OG DISIPLENE KOMMER TIL JERUSALEM

28-30 Da Jesus hadde fortalt denne historien, fortsatte han å gå mot Jerusalem. Han gikk litt foran disiplene, og etter en stund kom de til byene Betfage og Betania. De lå på Oljeberget. Da sendte Jesus to av disiplene i forveien og sa: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der vil dere finne en eselfole som står bundet. Det er ingen som har ridd på den enda.»«Løs eselet,» sa Jesus, «og bring det hit.
31 Og hvis noen spør dere hva dere gjør, så si bare: 'Herren trenger det'.»
32 De fant føllet bundet, som Jesus hadde sagt.
33 Og ganske riktig, mens de holdt på å løse det, kom de som eide eslet.«Hva er det dere gjør?» spurte de. «Hvorfor løser dere føllet?»
34 Disiplene svarte: «Herren trenger det?»
35 Så førte de føllet til Jesus og kastet noen av klærne sine over det slik at Jesus hadde noe å sitte på.
36-37 Folk begynte å bre kappene sine ut på veien foran Jesus. Da han kom dit veien begynner å gå nedover fra Oljeberget, tok hele prosesjonen til å rope og synge. De priste Gud for alle underne som Jesus hadde gjort.
38 «Gud har gitt oss en konge!» ropte de. «Lenge leve kongen! La hele himmelen glede seg! Ære til Gud i det høyeste!»
39 Men noen av fariseerne i flokken sa. «Herre, du må tale disiplene til rette. Det går ikke an å snakke slik!»
40 «Hvis de tier, skal steinene langs veien tale i stedet for dem;» svarte Jesus.
41 Da de kom enda nærmere Jerusalem og Jesus så byen foran seg, fikk han tårer i øynene.
42 «Fred var innen rekkevidde, og du nektet å ta imot den,» gråt han. «Nå er det for sent.
43 Dine fiender vil kaste opp jord mot murene dine, ringe deg inn og beleire deg.
44 De vil knuse deg til jorden. Det skal ikke bli liggende en stein oppå en annen, for du forkastet den sjansen Gud gav deg.»

JESUS I TEMPLET

45 Så gikk Jesus inn i templet og begynte å drive ut kjøpmennene som var der.
46 Han sa til dem: «Skriftene sier: Mitt tempel er et sted for bønn, men dere har forvandlet det til en røverhule.»
47 Jesus fortsatte å undervise dem som kom til templet, men kjøpmennene og de religiøse lederne prøvde å bli kvitt ham.
48 Det var ikke lett. Folket var begeistret for Jesus, og de slukte hvert ord han sa.
© 2018 ERF Medien