Help

En Levende Bok

FORTSETT Å BE!

1 En dag fortalte Jesus en historie, for å forklare disiplene hvor viktig det var å be. De måtte ikke gi opp, selv om ikke svaret kom med en gang.
2 «Det var en bydommer,» sa han, «en meget gudløs mann, som viste stor forakt for alle.
3 En enke i byen kom stadig til ham og appellerte om rettferdighet overfor en mann som hadde skadet henne.
4-5 Dommeren ignorerte henne en tid, men etter hvert begynte hun å gå ham på nervene.'Jeg frykter verken Gud eller mennesker,' sa han til seg selv, 'men denne kvinnen plager meg. Jeg får se til at hun blir rettferdig behandlet, for hun plager livet av meg ved å komme hit til stadighet'!»
6 Så sa Herren: «Hvis til og med en ond dommer lar seg bevege på denne måten,
7 tror dere ikke da at Gud vil gi sitt folk rettferdighet? De ber jo til ham dag og natt?
8 Jo, han vil være rask med sitt svar. Men spørsmålet er: 'Når jeg, Menneskesønnen, kommer igjen, vil jeg da finne noen som har tro og som ber'?»
9 Så fortalte han denne beretningen til noen som skrøt av alle sine fortrinn og talte nedsettende om andre:
10 «To menn gikk til templet for å be. Den ene var en stolt, egenrettferdig fariseer. Den andre var en skatteoppkrever som bedrog folk.
11 Den stolte fariseeren 'bad' denne bønn: 'Takk Gud, at jeg ikke er en synder som alle andre, spesielt ikke som den skatteoppkreveren som står der borte! Jeg bedrar aldri noen, og jeg driver ikke hor.
12 Jeg faster to ganger i uken, og jeg gir Gud tiendeparten av alt det jeg tjener.'
13 Den uhederlige skatteoppkreveren stod på avstand og våget ikke engang å løfte øynene sine mot himmelen da han bad. Han bøyde hodet og utbrøt: 'Gud, vær nådig mot meg, en synder!'
14 Jeg sier dere; denne synderen gikk frikjent hjem. Det gjorde ikke fariseeren. For den stolte skal bli ydmyket, men den ydmyke skal bli æret.»
15 En dag var det noen mødre, som kom med småbarna sine til Jesus for at han skulle røre ved dem og velsigne dem. Disiplene bad dem forsvinne.
16-17 Da forlangte Jesus at barna skulle få komme til ham, og han sa til disiplene: «La de små barna komme til meg! Send dem aldri bort! For Guds rike tilhører de menneskene som er like tillitsfulle som disse små barna. Og den som ikke har barnas tro, vil aldri komme innenfor rikets porter.»

EN RIK MANN OG PROBLEMENE HANS

18 En gang stilte en jødisk leder dette spørsmålet til Jesus: «Gode herre, hva skal jeg gjøre for å komme til himmelen?»
19 «Er du klar over hva du sier når du kaller meg 'god'?» spurte Jesus. «Bare Gud er virkelig god, ingen annen.
20 Du vet hva de ti bud sier ? du skal ikke drive hor, du skal ikke myrde, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, du skal ære dine foreldre og så videre.»
21 Mannen svarte: «Jeg har adlydt alle disse budene siden jeg var et lite barn.»
22 «Det er enda noe du mangler,» fortsatte Jesus. «Selg alt du har og gi pengene til de fattige, ? da vil du få en skatt i himmelen. ? Kom så og følg meg.»
23 Men da mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han var meget rik.
24 Jesus så etter ham da han gikk og sa til disiplene: «Så vanskelig det er for de rike å komme inn i Guds rike!
25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.»
26 «Hvis det er så vanskelig, hvordan kan da noen i det hele tatt bli frelst?» utbrøt de som hadde hørt ham si dette.
27 Han svarte: «Gud kan gjøre det som mennesker ikke kan!»
28 Peter sa: «Vi har forlatt hjemmene våre og fulgt deg.»
29 «Ja,» svarte Jesus, «enhver som har gjort som dere, forlatt hjem, hustru, brødre, foreldre eller barn for Guds rikes skyld
30 vil få mange ganger igjen for det nå, og de vil dessuten få evig liv i den verden som kommer.»
31 Jesus samlet de tolv rundt seg og sa: «Som dere vet, drar vi til Jerusalem. Når vi kommer dit, vil alt det de gamle profetene har sagt om meg, gå i oppfyllelse.
32 Jeg vil bli overgitt til hedningene. De kommer til å spotte meg og spytte på meg. Ja, jeg kommer til å bli pisket og til slutt drept.
33 Men den tredje dagen kommer jeg til å stå opp igjen.»
34 Disiplene forstod ikke et ord av det han sa. For dem var det som om han talte i gåter.
35 Da de nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget.
36 Da han hørte lyden av en stor flokk som gikk forbi, spurte han hva som var på ferde.
37 Han fikk høre at Jesus fra Nasaret gikk forbi og
38 begynte å rope: «Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!»
39 De som gikk foran Jesus, forsøkte å hysje ned mannen, men han skrek bare enda høyere: «Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!»
40 Da Jesus kom til stedet, stanset han. «Lei den blinde mannen hit til meg,» sa han.
41 Så spurte Jesus ham: «Hva ønsker du?»«Herre,» bad han, «jeg ønsker å få synet mitt tilbake!»
42 Jesus sa: «Bli seende! Din tro har helbredet deg.»
43 Øyeblikkelig kunne mannen se, og han fulgte Jesus mens han priste Gud. Alle som så dette, priste Gud for det som hadde hendt.
© 2018 ERF Medien