Help

En Levende Bok

FLERE BERETNINGER

1 Jesus fortalte disiplene sine: «En rik mann leide en regnskapsfører til å ta seg av forretningene sine, men snart begynte det å gå rykter om at regnskapsføreren var helt igjennom uærlig.
2 Arbeidsgiveren kalt ham inn til seg og sa: 'Folk sier at du stjeler fra meg? Legg fram en oversikt over det du har gjort. Jeg kan ikke bruke deg lenger.'
3 Regnskapsføreren tenkte ved seg selv: 'Hva nå? Jeg er ferdig her, og jeg er ikke sterk nok til å gå ut og grave grøfter. Tigge er jeg for stolt til.
4 Jeg vet hva jeg skal gjøre, slik at jeg får fullt opp av venner som vil ta hånd om meg når jeg slutter!'
5-6 Han inviterte alle som skyldte arbeidsgiveren penger og bad dem komme og diskutere situasjonen. Så spurte han den første: 'Hvor mye skylder du ham?''Jeg skylder 3.600 liter olivenolje,' svarte mannen.'Her er den kontrakten du undertegnet,' sa regnskapsføreren. 'Riv den i stykker og skriv en annen på halvparten så mye!'
7 'Hvor mye skylder du ham?' spurte han den neste.'Tusen mål hvete,' var svaret.'Her,' sa regnskapsføreren, 'ta kontrakten din og rett det til 800!'
8 Den rike mannen måtte beundre kjeltringen for at han var så utspekulert.»«Det er sant at borgerne av denne verden var smartere i pengesaker enn de gudfryktige,» fortsatte Jesus.
9 «Men skal jeg be dere å oppføre dere slik, kjøpe vennskap ved å snyte på andre? Vil det kunne sikre dere inngang til et evig hjem i himmelen?
10 Nei! For hvis dere ikke er ærlige i småting, vil dere heller ikke være det i store saker. Hvis dere snyter i det små, vil dere heller ikke være ærlige når ansvaret blir større.
11 Og hvis det ikke går an å stole på dere når det gjelder verdslig rikdom, hvem vil da betro dere de sanne rikdommene i himmelen?
12 Og hvis dere ikke er til å stole på når det gjelder andre menneskers penger, hvorfor skulle dere da få ansvar for egne penger?
13 For verken dere eller noen annen kan tjene to herrer. Dere vil hate den ene og være lojale mot den andre, eller motsatt ? dere vil være begeistret for den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.»
14 Fariseerne, som var meget glad i pengene sine, spottet Jesus for alt det han sa.
15 Da sa han til dem: «For menneskene legger dere ansiktet i pene og fromme folder, men Gud kjenner hjertene deres. Ettersom dere forstiller dere slik, blir dere æret av folket, men det er avskyelig i Guds øyne.
16 Inntil døperen Johannes begynte å forkynne, var Moseloven og profetenes budskap det dere hadde å rette dere etter. Men Johannes forkynte de gode nyheter og sa at Guds rike snart skulle komme. Nå presser skarer av mennesker seg inn.
17 Men det betyr ikke at loven har mistet sin gyldighet. Den står fastere og mer urokkelig enn både himmel og jord.
18 Enhver som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår hor, og enhver som gifter seg med en fraskilt kvinne, begår hor.»
19 «Det var en mann,» sa Jesus, «som var kledd i flotte klær og som levde hver dag i overflod og luksus.
20 En dag ble Lasarus, en syk tigger, lagt ved døren hans.
21 Mens han lå der og lengtet etter smuler fra den rike mannens bord, kom hundene og slikket de åpne sårene hans.
22 Til slutt døde tiggeren og ble båret bort av englene for å være hos Abraham. Den rike mannen døde også og ble begravet,
23 og hans sjel kom til helvete. Der så han Lasarus sammen med Abraham.
24 'Far Abraham,' ropte han, 'vis meg nåde! Send Lasarus hit om det så bare er for å dyppe fingeren sin i vann og leske tungen min. Jeg har det grusomt i disse flammene.'
25 Men Abraham sa til ham: 'Sønn, husk at du i din levetid hadde alt du kunne ønske deg. Lasarus hadde ikke noe. Nå er han altså her og blir trøstet, mens du er i pine.
26 Dessuten er det en stor kløft som skiller oss, og enhver som ønsker å komme over til deg, blir stanset. Ingen derfra kan komme over til oss.'
27 Da sa den rike mannen: 'Å, far Abraham, vær da snill å sende ham til fars hus ?
28 jeg har fem brødre ? advar dem mot dette pinens sted, så ikke de også skal komme hit når de dør.'
29 Abraham sa: 'Skriftene har advart dem. Brødrene dine kan lese dem når de vil.'
30 Den rike mannen svarte: 'Nei, far Abraham, de bryr seg ikke om å lese dem, men hvis noen blir sendt dem fra de døde, så vil de omvende seg.'
31 Abraham sa: 'Hvis de ikke vil høre på Moses og profetene, vil de heller ikke høre på noen som står opp fra de døde'.»
© 2018 ERF Medien