Help

En Levende Bok

1-2 En sabbat var Jesus i hjemmet til et medlem av det jødiske rådet. Fariseerne voktet på ham som hauker for å se om han ville helbrede en mann der som led av vattersott.
3 Jesus sa til fariseerne og lovlærerne som stod omkring: «Nå, er det lovlig å helbrede en mann på sabbaten?»
4 Da de nektet å svare, tok Jesus den syke mannen ved hånden, helbredet ham og sendte ham bort.
5 Så vendte han seg til dem: «Hvem av dere arbeider ikke på sabbaten?» spurte han. «Om dere har en ku som faller i brønnen, vil dere ikke gjøre alt dere kan for å få den opp med det samme?»
6 De hadde ikke noe svar til dette heller.

IKKE SLOSS OM MAKTEN

7 Da Jesus la merke til at alle som kom til middagen forsøkte å få plass øverst ved bordet, gav han dem dette rådet:
8 «Hvis du blir innbudt til en bryllupsfest, så forsøk ikke å få den beste plassen. Kommer det en som er gjevere enn deg,
9 vil verten ta ham med seg til plassen du sitter på og si: 'La denne mannen få sitte her i stedet.' Og du vil med skam måtte ta plass ved den nederste enden av bordet.
10 I stedet skal du sette deg nederst når du kommer, og når så verten ser deg, vil han komme bort til deg og si: 'Venn, vi har en bedre plass til deg!' På den måten vil du bli æret så alle de andre gjestene ser det.
11 For enhver som forsøker å ære seg selv, skal bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv, skal bli æret.»
12 Så vendte Jesus seg til verten sin: «Når du innbyr til selskap så inviter ikke dine venner, brødre, slektninger og rike naboer,» sa han. «De vil gjengjelde innbydelsen.
13 I stedet skal du innby de fattige, krøplingene, de lamme og de blinde.
14 I de rettferdiges oppstandelse vil Gud lønne deg for at du innbød dem som ikke kunne gi gjengjeld.»
15 En mann som satt ved bordet sammen med Jesus, hørte dette og utbrøt: «For et privilegium det ville være å komme inn i Guds rike!»
16 Jesus svarte slik: «En mann forberedte en stor fest og sendte ut mange innbydelser.
17 Da alt var ferdig, sendte han tjenerne sine rundt for å gjøre gjestene oppmerksom på at det var på tide å komme.
18 Men da begynte alle sammen å unnskylde seg. En sa at han nettopp hadde kjøpt en åker og ville se på den.
19 En annen sa at han nettopp hadde kjøpt fem par okser og måtte ut og prøve dem.
20 En annen hadde nettopp giftet seg, og det var grunnen til at han ikke kunne komme.
21 Tjeneren kom tilbake og fortalte herren det de hadde sagt. Da ble han sint og bad tjeneren skynde seg ut på byens gater og smug og innby tiggere, krøplinger, lamme og blinde.
22 Men da disse var kommet, var det enda plass til flere.
23 'Vel,' sa hans herre, 'gå ut på landeveiene og ved gjerdene og nød hvem som helst du finner til å komme. Huset skal bli fullt.
24 Ingen av dem jeg innbød først, vil få den minste smak av det jeg hadde gjort i stand til dem'.»
25 Store skarer fulgte Jesus. Han vendte seg til dem og sa:
26-27 «Den som vil følge meg, må elske meg mer enn han elsker både mor og far. Ja, han må sette meg høyere enn kone og barn, bror og søster. Den som ikke bærer korset sitt og følger etter meg, kan ikke være min disippel.
28 Begynn ikke før du har beregnet omkostningene. For hvem vil begynne å sette opp en bygning uten først å regne ut hva det vil koste og så undersøke om han har penger nok til å betale regningene?
29 Ellers kunne det hende han bare fikk fullført grunnmuren før han slapp opp for midler. Da ville alle le av ham!
30 'Se på den mannen!' ville de spotte. 'Han begynte på den bygningen, men så slapp han opp for penger før den var ferdig!'
31 Eller hvilken konge ville drømme om å dra i krig uten først å snakke med sine rådgivere og diskutere hvorvidt hæren på ti tusen var sterk nok til å slå de tyve tusen som marsjerte mot ham?
32 Hvis han finner ut at han ikke kan ha håp om å vinne, vil han sende en forhandlingsdelegasjon til sin motstander mens de fiendtlige troppene fremdeles er langt borte.
33 Ingen kan bli min disippel uten at han først setter seg ned og regner ut sine goder ? og deretter gir avkall på dem alle for min skyld!
34 Hvilken nytte er det i salt som har mistet kraften?
35 Salt uten smak er ikke brukbart til noe ? ikke engang som gjødsel. Det er verdiløst og må kastes vekk. Hør godt etter, om dere vil forstå hva jeg mener.»
© 2018 ERF Medien