Help

En Levende Bok

DØREN TIL HIMMELEN ER TRANG

1 Omtrent på denne tiden fikk Jesus høre at Pilatus hadde drept noen jøder fra Galilea, da de ofret i templet i Jerusalem.
2 «Tror dere også at disse var verre syndere enn andre mennesker fra Galilea?» spurte han. «Var det derfor de led?
3 Slett ikke! Er dere ikke klar over at også dere vil gå under, hvis dere ikke forlater de onde veiene dere går på og vender om til Gud?
4 Og hva med de atten mennene som døde da Siloatårnet falt over dem? Var de de verste synderne i Jerusalem?
5 Nei, slett ikke! Dere vil også gå til grunne hvis dere ikke omvender dere.»
6 Så brukte han denne illustrasjonen: «En mann plantet et fikentre i hagen sin og gikk stadig for å se om han kunne finne noe frukt på det. Alltid ble han skuffet.
7 Til slutt bad han gartneren om å hogge det ned. 'Jeg har ventet i tre år nå, og det har ikke vært en eneste fiken på det!' sa han. 'Hvorfor bry seg mer med det? Det tar opp plass som vi kan bruke til noe annet.'
8 'Gi det enda en sjanse,' svarte gartneren. 'La det stå et år til, så skal jeg ta meg spesielt av det og sørge for godt med gjødning.
9 Får vi fikener neste år, så er det fint. Blir det ingen, hogger vi det ned'.»
10 En sabbat, mens Jesus lærte i synagogen,
11 så han en kvinne som var sterkt funksjonshemmet. Hun hadde gått sammenkrøket i atten år og var ikke i stand til å rette seg opp.
12 Jesus kalte henne bort til seg og sa: «Kvinne, du er helbredet fra sykdommen din!»
13 Han rørte ved henne, og i samme øyeblikk kunne hun stå oppreist. Hun priste og takket Gud!
14 Men han som hadde ansvaret for synagogen, ble svært sint fordi Jesus helbredet henne på sabbatsdagen. «Det er seks dager i uken å arbeide på,» ropte han til dem som var samlet. «Dere får komme på de dagene og bli helbredet, ikke på sabbaten!»
15 Men Herren svarte. «Dere hyklere! Dere arbeider jo selv på sabbaten. Løser dere ikke kveget fra fjøset og fører det ut slik at det skal få vann?
16 Er det galt å hjelpe denne stakkars kvinnen som har vært plaget av Satan i atten år?»
17 Da Jesus sa dette, skammet motstanderne seg, og folket gledet seg over alt det fine Jesus gjorde.
18 Nå begynte Jesus å undervise dem om Guds rike. «Hva skal jeg sammenligne dette riket med?» spurte han. «Hvilket bilde skal jeg bruke?
19 Jo, dette riket er som et lite sennepskorn, som blir plantet i en hage. Snart vokser det og blir til en høy busk. Fuglene kan bygge rede i greinene på den.
20-21 Det kan også sammenlignes med gjær som knas inn i en deig. Du ser ikke gjæren, men deigen hever seg og blir lett og fin.»
22 Jesus fortsatte å gå fra by til by og fra landsby til landsby. Men hele tiden gikk veien mot Jerusalem.
23 En dag var det én som spurte: «Er det få som blir frelst?»
24-25 Jesus svarte: «Døren inn til himmelen er trang. Dere må arbeide hardt for å komme inn gjennom den. Det er så mange som gjerne vil inn dit, men når døren en gang blir stengt, er det for sent. De som banker på da, vil få dette svaret: 'Jeg kjenner dere ikke.'
26 'Jamen, ? vi spiste jo sammen med deg, og du underviste oss i byene våre,' vil mange si.
27 Men enda en gang må Herren svare: 'Jeg kjenner dere virkelig ikke. Dere kan ikke komme inn, ? dere har gjort så mye urett. Gå bort!'
28 Da vil mange begynne å gråte av fortvilelse. Dere kommer til å se Abraham, Isak og Jakob, men selv skal dere ikke komme inn.
29 Folk fra hele verden skal sitte til bords denne dagen.
30 Og legg merke til én ting; de som er foraktet i dag, skal få stor ære den dagen. Og mange av dem som nyter respekt og heder, skal bli ganske ubetydelige.»
31 Senere kom det noen fariseere og ville advare Jesus: «Forsvinn herfra hvis du ønsker å beholde livet. Kong Herodes er ute etter deg.»
32 Men han svarte dem: «Gå og fortell den reven at jeg fortsetter som før, ? jeg vil gjøre syke friske og drive ut onde ånder.
33 Idag og i morgen vil jeg være på vandring. Først om tre dager vil jeg komme fram til bestemmelsesstedet. Guds profet kan ikke miste livet andre steder enn i Jerusalem!
34 Jerusalem! Jerusalem! Hvordan kan du slå profetene ihjel og steine dem som kommer til deg? Jeg har så ofte prøvd å samle dine barn, ? akkurat som en høne samler kyllingene under vingene. Men du ville ikke la meg gjøre det.
35 Nå kommer husene til å bli forlatt. Du vil ikke se meg igjen før den dagen dere sier. 'Velsignet være ham som kommer i Herrens navn'.»
© 2018 ERF Medien