Help

En Levende Bok

JESUS TALER TIL FOLKET

1 I mellomtiden vokste folkemengden. Tusener på tusener var samlet, og de tråkket hverandre nesten ned. Jesus vendte seg til disiplene og advarte dem: «Mer enn noe annet må dere ta dere i vare for disse fariseerne og den måten de opptrer på. De later som de er gode, men det er de ikke. Slikt hykleri kan ikke skjules i lengden.
2 Alt vil komme for en dag.
3 Det som dere har sagt i mørket, skal bli hørt i lyset, og det som dere har hvisket i de innerste rommene, skal bli kunngjort fra hustakene så alle kan høre det!
4 Kjære venner! Vær ikke redde for disse som vil myrde dere. De kan bare drepe kroppen, de har ingen makt over sjelen.
5 Men jeg skal si dere hvem dere skal frykte: Frykt Gud, som har makt til å drepe og deretter til å kaste i helvete.
6 Hvor mye koster fem spurver? Et par øre? Ikke mye mer enn det i hvert fall. Likevel glemmer ikke Gud en eneste av dem.
7 Og han vet hvor mange hår dere har på hodet! Dere behøver aldri være redde, for dere er mye mer verdifulle for ham enn en hel spurveflokk!
8 Jeg forsikrer dere: Jeg, Menneskesønnen, skal ære dere i nærvær av Guds engler, hvis dere åpent vil anerkjenne meg her på jorden.
9 Men jeg vil fornekte dem som fornekter meg blant menneskene.
10 De som taler imot meg, kan bli tilgitt ? mens de som taler bespottelig imot den Hellige Ånd, blir aldri tilgitt.
11 Når dere blir ført for retten og skal gjøre regnskap for de jødiske herskerne og øvrighetspersonene i synagogene, skal dere ikke bekymre dere for hva dere skal si til forsvar.
12 Den Hellige Ånd skal gi dere de rette ordene mens dere står der.»
13 Da var det en som ropte fra mengden: «Kan du være snill å si til min bror at han skal dele fars eiendom med meg.»
14 Men Jesus svarte: «Menneske, hvem har satt meg til dommer over dere, at jeg skulle bestemme noe slikt?
15 Ta dere i vare! Dere skal ikke alltid ønske dere det dere ikke har.»
16 Han fortalte følgende: «En rik mann hadde en fruktbar eiendom og fikk gode avlinger.
17 Låvene hans var overfylte ? han kunne ikke få mer inn. Han lurte på hva han skulle gjøre, og etter en stund
18 sa han: Nå vet jeg det ? jeg river ned husene og bygger dem større. Da får jeg plass nok.
19 Så kan jeg slå meg til ro og si til meg selv: 'Venn, du har samlet nok for årene som kommer. Slapp av og nyt, spis, drikk og vær glad!'
20 Men Gud sa til ham: 'Du ukloke menneske! I natt skal du dø. Hvem skal så ha alt dette?'
21 Ja, hver den som sørger for å bli rik her på jorden, men ikke i himmelen, han er et uklokt menneske.»
22 Han vendte seg så til disiplene og sa: «Vær ikke bekymret for om dere har nok mat å spise eller klær å ta på dere.
23 Livet består av langt mer enn mat og klær.
24 Se på ravnene ? de verken planter eller høster. Ikke har de stabbur, der de kan oppbevare maten sin, og likevel greier de seg bra ? Gud gir dem mat. Dere er mye mer verdifulle for ham enn noen fugler!
25 Dessuten, hva nytte er det i å være bekymret? Hva hjelper det? Vil det forlenge livet med en eneste dag? Selvfølgelig ikke.
26 Og hvis bekymringer ikke kan gjøre såpass, hva nytte er det da i å bekymre seg over større ting?
27 Se på liljene. De verken arbeider eller spinner, og likevel var ikke Salomo i all sin herlighet kledd så fint som de er.
28 Hvis nå Gud sørger for klær til blomstene, som står i dag og er borte i morgen, tror dere da ikke at han vil sørge for klær til dere? Tvilere!
29 Vær ikke bekymret for maten, hva dere skal spise og drikke.
30 Hele menneskeheten strever for det daglige brød, men deres himmelske Far vet hva dere trenger.
31 Han vil gi dere alt dere trenger fra dag til dag, hvis dere vil søke Guds rike først.
32 Vær derfor ikke redde. Det er en stor glede for Far å gi dere riket.
33 Selg det dere har og gi det til dem som er i nød. Det vil gi dere en skatt i himmelen! Og i skattkamrene i himmelen er det verken sprekker eller hull. Den rikdommen vil aldri tæres bort eller forsvinne. Ingen tyver kan stjele den, og ingen møll kan ødelegge den.
34 Der dere har skatten, der vil dere også ha hjerte og tanker.
35 Vær forberedt ? fullt påkledde og ferdige ?
36 når Herren kommer fra bryllupsfesten. Da vil dere kunne åpne døren og slippe ham inn i det øyeblikket han kommer og banker på.
37 Det vil bli stor glede hos dem som venter på at han skal komme igjen. Han vil selv sette dem til bords, og han vil ta på seg tjenerens drakt og servere dem der de sitter og spiser.
38 Han kan komme klokken ni på kvelden ? eller ved midnattstid. Men når han kommer, vil det bli glede hos dem som er ferdige.
39 Alle ville være ferdige om de visste nøyaktig når han kom, akkurat som de ville være rede til å ta imot en tyv, om de visste når han kom.
40 Vær derfor rede hele tiden. For jeg, Menneskesønnen, vil komme når man minst aner det.»
41 Peter spurte: «Herre, taler du bare til oss, eller gjelder dette for alle?»
42-44 Herren svarte: «Jeg taler til ethvert trofast og forstandig menneske, som har fått ansvar for å sørge for mat til de andre tjenerne. Hvis hans herre vender tilbake og finner at han har gjort en god jobb, så venter det lønn. Herren vil sette ham over alt han eier.
45-46 Men hvis tjeneren tenker: 'Min herre kommer sikkert ikke på lenge enda', og så gir seg til å plage dem han skulle beskytte, da går det galt. Hvis han drikker og fester og glemmer pliktene sine, vil hans herre komme overraskende på ham. Han vil bli fjernet fra den betrodde stillingen og plassert blant de troløse.
47 Han vil bli hardt straffet, for enda han kjente til hvilke plikter han hadde, nektet han å oppfylle dem.
48 Men hver den som ikke er klar over at han gjør noe galt, skal få mildere straff. Det kreves mye av dem som har fått mye, for de har større ansvar.
49 Jeg er kommet for å kaste ild på jorden, og jeg ønske inderlig at oppgaven min var fullført!
50 Det er en fryktelig dåp som ligger foran meg, og jeg gruer meg.
51 Tror dere at jeg er kommet for å skape fred på jorden? Nei! Heller strid og splid.
52 Fra nå av skal familier bli delt. Tre vil holde med meg, og to vil være mot meg ? eller omvendt.
53 En far vil ta én stilling til meg, hans sønn en annen. Mor og datter vil være uenige, og den beslutning en svigermor tar, vil bli hånlig avvist av svigerdatteren.»
54 Han vendte seg så til folket og sa: «Når dere ser at skyene samler seg i vest, sier dere: 'Nå kommer det en regnskur.' Dere har rett.
55 Når sønnavinden blåser, sier dere: 'I dag vil det bli en veldig varm dag.' Og det blir det.
56 Hyklere! Dere er flinke til å tolke skyene, men dere nekter å gi akt på alle de advarsler dere ser omkring dere.
57 Hvorfor kan dere ikke av dere selv innrømme det som er rett?
58 Hvis du møter motparten din på vei til rettssalen, så forsøk å ordne saken før den kommer fram for dommeren, ellers vil du bli dømt til fengselsstraff.
59 Hvis det skjer med deg, vil du ikke bli satt på frifot igjen før siste øre er betalt.»
© 2018 ERF Medien