Help

En Levende Bok

BØNN ? OG RENHET

1 En gang da Jesus hadde vært ute og bedt, kom en av disiplene til ham og sa: «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.»
2 Og dette er bønnen Jesus lærte dem: «Far! La ditt navn holdes hellig.La ditt rike komme.La din vilje skje på jorden som i himmelen.
3 Gi oss hver dag vårt daglige brød.
4 Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som har syndet mot oss.Og led oss ikke inn i fristelse.»
5-6 Jesus fortsatte: «Sett at én av dere går til en venn midt på natten og ber om å få låne tre brød. Dere har fått besøk, og så har dere ikke mat å gi ham.
7 Tror dere vennen ville svare: 'Dessverre, jeg orker ikke stå opp nå. Døren er stengt, og hele familien ligger og sover. Jeg kan ikke hjelpe deg.'
8 Nei, selv om han er trett og kanskje har mest lyst til å bli i sengen, kommer han nok til å hjelpe. Han kan rett og slett ikke la deg stå og banke i det uendelige.
9 Slik er det med bønnen også. Be, så skal dere få. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.
10 Og hvis dere bare leter, skal dere helt sikkert finne.
11 Dere som er foreldre, ? hvis barnet deres ber om et brød, vil dere da finne på å gi det en stein? Og hvem gir barnet sitt en slange, hvis det ber om en fisk,
12 eller en skorpion hvis det ber om et egg?
13 Selv dere som er onde gir jo barna deres det som er godt. Han som er Far for alle mennesker gir bare det som er godt, og han vil gi den Hellige Ånd til alle som ber om det.»
14 En gang drev Jesus en ond ånd bort fra en mann som ikke kunne snakke. Mannen fikk stemmen igjen, og folk var begeistret. Men noen murret til hverandre og sa:
15 «Det er ikke rart at han kan gjøre slike ting. Han får jo makten sin fra Satan, og han er fyrste over alle onde ånder.»
16 Andre i folkemengden bad om at de måtte få et tegn fra himmelen. De ville være sikre på at Jesus virkelig var Messias.
17 Jesus visste godt hva menneskene rundt ham tenkte, så etter en stund sa han: «Når det er borgerkrig i et land, blir hele landet lagt i ruiner. Og et hjem som er fylt av krangel og strid blir ødelagt.
18 Skjønner dere ikke at riket til Satan går til grunne hvis det kommer i strid med seg selv? Jeg kan jo ikke drive ut de onde åndene ved å kjempe mot ham som gir meg makt!
19 Og hvis jeg nå likevel skulle få makten fra Satan, ? hva da med deres egne disipler? Driver ikke de også ut onde ånder? Er de besatt? Spør dem og hør hva de sier!
20 Men hvis jeg driver ut de onde åndene ved Guds kraft, da beviser jo det at Guds rike er kommet.
21 Når den sterke vokter gården sin, får han ha den i fred
22 helt til det kommer én som er enda sterkere. Men da må han gi fra seg både våpen og alt annet han eier.
23 Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke hjelper meg, er til skade for min sak.
24 Når en ond ånd blir drevet ut av et menneske, drar den ut i ørkenen og prøver å finne hvile der. Hvis den ikke finner hvile, drar den tilbake og
25 finner at stedet den forlot er feiet og rent.
26 Da farer ånden avgårde og henter sju nye ånder, som alle er verre enn den selv. Sammen farer de inn i det stakkars mennesket, som får det enda verre enn før.»
27 Mens Jesus talte, var det en kvinne i flokken som ropte: «Gud velsigne moren din, ? Gud velsigne det liv du kom fra og det bryst som ammet deg.»
28 Da svarte Jesus: «Enda mer velsignet er alle dem som hører Guds ord og gjør som ordet sier.»
29-30 Da folket presset seg fram rundt Jesus, holdt han denne talen: «Denne slekten er en ond slekt. De krever stadig tegn fra himmelen, men det eneste tegnet de kommer til å få er Jona-tegnet. Jona ble et tegn for alle innbyggerne i Ninive. Jeg skal selv være tegnet for denne slekten.
31 På dommens dag kommer dronningen av Saba til å reise seg og anklage dere som lever i dag. Hun reiste helt til kong Salomo for å lytte til hans visdom og kunnskap. Jeg er langt større enn Salomo.
32 Menn fra Ninive kommer til å reise seg og anklage dere den dagen. De omvendte seg da de fikk høre hva profeten Jona hadde å si. Jeg er langt større enn Jona!
33 Det er vel ingen som tenner et lys for bare å sette det under en bøtte. Nei, han setter det i en stake, slik at alle kan se det.
34 Øyet gir lys til hele kroppen. Når øyet er friskt, blir hele kroppen preget av det. Men hvis øyet er sykt, blir hele kroppen mørk. Et øye, som er fylt av begjær, stenger lyset ute.
35 Pass på at du ikke stenger lyset ute fra livet ditt.
36 Hvis mitt lys får skinne gjennom deg og lyse opp alle mørke kroker, blir alt lys. Det blir som om du skulle stå i skinnet fra en lysende lampe.»

HARDE ORD

37-38 Mens Jesus stod og talte, kom én av fariseerne og bad ham med hjem. Jesus satte seg til å spise uten å vaske hendene først. Fariseeren ble forskrekket over dette, for Jesus brøt med det som var vanlig etter jødisk skikk.
39 Da sa Jesus til ham: «Dere fariseere vasker det utvendige, men innvendig er dere fremdeles skitne ? fulle av grådighet og ondskap.
40 Dere ukloke mennesker! Har ikke Gud skapt det indre like så vel som det ytre?
41 Renhet viser man best ved å være gavmild.
42 Ve dere fariseere! Selv om dere er nøye med å gi tiende, så glemmer dere fullstendig rettferdighet og kjærlighet til Gud. Dere skal gi tiende, men dere må ikke unnlate de andre tingene heller.
43 Ve dere fariseere! Dere er jo så glad i å sitte på æresplassene i synagogene og bli hilst med respekt når dere går over torget!
44 Ja, det venter en alvorlig dom på dere. Dere er akkurat som graver som ikke er synlige lenger. Mennesker går forbi dere uten å være klar over den elendighet de passerer.»
45 «Herre,» sa en som var ekspert på religiøse lover. «Du har fornærmet oss lovlærere også med det du nettopp sa.»
46 «Ja,» sa Jesus, «de samme ulykker venter dere! For dere knuser mennesker under umulige religiøse krav ? krav som dere selv aldri ville tenke på å etterkomme.
47 Ve dere! Dere er nøyaktig lik forfedrene deres. De drepte profetene.
48 Mordere! Dere er enige med fedrene deres i at det de gjorde var rett ? dere ville gjort akkurat det samme selv.
49 Dette er hva Gud sier om dere: 'Jeg vil sende profeter og apostler til dere. Dere kommer til å drepe noen av dem og jage andre vekk.'
50 Og dere i denne slekten vil bli holdt ansvarlige for mord på Guds tjenere fra verdens grunnvoll ble lagt ?
51 fra mordet på Abel til mordet på Sakarja, han som ble drept mellom alteret og helligdommen. Ja, det skal i sannhet settes på deres regning.
52 Ve dere som er eksperter i religion! Dere skjuler sannheten for folk. Dere vil ikke akseptere den for dere selv, og dere hindrer andre, så de ikke får en sjanse til å tro.»
53 Fariseerne og lovekspertene var rasende, og fra nå av kom de stadig med en mengde spørsmål til Jesus. De forsøkte å lure ham til å si noe som de kunne arrestere ham for.
© 2018 ERF Medien