Hjelp

En Levende Bok

DET GAMLE OG DET NYE MENNESKET

1 Fordi dere ble levende igjen da Kristus stod opp fra de døde, skal dere feste blikket på den gleden som er i himmelen, der Kristus sitter ved siden av Gud på ærens og maktens sete.
2 La himmelen fylle tankene deres. Ikke tilbring tiden med å bekymre dere om det som er her nede.
3 Dere skulle ha like liten interesse av denne verden som et dødt menneske har. Det virkelige livet er i himmelen hos Kristus i Gud.
4 Og når Kristus, som er vårt virkelige liv, kommer tilbake igjen, skal dere stråle med ham og få del i all hans herlighet.
5 Få da bort alt som er syndig og jordisk. La alle onde lyster dø! Ha ingenting å gjøre med seksuelle synder, urenhet, begjær og skammelige lyster. La dere ikke fange av pengejag, for det er avgudsdyrkelse.
6 Guds fryktelige vrede er over dem som gjør slikt.
7 Dere pleide å gjøre slikt da dere enda var en del av denne verden,
8 men nå er det på tide å kaste disse skitne klærne ? vrede, hissighet, hat, forbannelse og dårlig snakk.
9 Lyv ikke for hverandre. Det var det gamle livet med all dets ondskap som gjorde slikt. Nå er det dødt og borte.
10 Dere lever et helt nytt liv, som stadig lærer mer om hva som er rett, og som stadig forsøker å bli mer lik Kristus, han som skapte dette nye livet i dere.
11 I dette nye livet spiller verken nasjonalitet eller rase eller utdannelse eller sosial posisjon noen rolle. Slikt betyr ingen ting. Det som betyr noe, er om et menneske har Kristus, og Kristus kan alle få del i.
12 Dere er Guds utvalgte, elsket og helliget av ham. Nå må dere selv vise godhet og medfølelse, vennlighet og barmhjertighet. Tenk ikke på om dere gjør et godt inntrykk, men vær rede til å lide i stillhet og med tålmodighet.
13 Vær vennlige og rede til å tilgi, og bær aldri nag til noen. Husk at Herren tilgav dere. Nå må dere også tilgi hverandre.
14 Mest av alt må dere sørge for at kjærligheten styrer livet deres, for da vil hele menigheten stå sammen i fullkommen harmoni.
15 La alltid den fred som kommer fra Kristus være til stede i dere. Freden er Guds gave til alle hans barn. Og vær alltid takknemlige.
16 La Guds Ord få god plass hos dere. Da kan dere lære og rettlede hverandre med visdom. Syng salmer og lovsanger og åndelige sanger, ja, syng for Herren med takknemlige hjerter.
17 La alt dere sier og gjør, skje i Jesu navn og med takk til Gud, vår Far.

GODE FORHOLD I HJEMMET

18 Dere koner, underordne dere mennene deres, for det er Herrens plan for dere.
19 Og dere menn må være kjærlige og gode mot konene deres. Dere må ikke være harde og bitre.
20 Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres. Det er Herrens gode vilje.
21 Fedre, skjenn ikke så mye på barna deres at de blir motløse.
22 Dere slaver skal alltid lyde deres jordiske herrer, ikke bare forsøke å tekkes dem hver gang de ser dere. Lyd dem villig i kjærlighet til Herren og fordi dere vil glede ham.
23 Arbeid flittig og med glede i alt dere gjør, som om dere arbeidet for Herren.
24 Husk at det er den Herre Kristus som skal lønne dere. Det er egentlig han dere arbeider for, og han skal gi dere sin arv som lønn.
25 Hvis dere ikke gjør deres beste for ham, vil han betale dere på en måte som dere ikke liker, for han gjør ikke forskjell på folk.
© 2017 ERF Medien