Help

En Levende Bok

1 Jeg skulle ønske dere visste hvor mye jeg har kjempet i bønn for dere og for menigheten i Laodikea. Ja, jeg har også bedt for alle vennene som aldri har kjent meg personlig.
2 Dette har jeg bedt Gud om når det gjelder dere: At dere blir oppmuntret og knyttet sammen i kjærlighet og at dere får del i den hele og fulle innsikt og rike kjennskap til Kristus. For Guds hemmelige plan er nå endelig gjort kjent, og den er Kristus selv.
3 I ham ligger alle visdommens og kunnskapens skatter gjemt.

LA INGEN ØDELEGGE TROEN DERES

4 Jeg sier dette fordi jeg er redd for at noen skal lure dere med listig tale.
5 For selv om jeg er langt borte fra dere, så er mitt hjerte hos dere. Jeg er lykkelig fordi dere har det så bra og fordi dere har så sterk tro på Kristus.
6 Akkurat som dere stolte på at Kristus skulle frelse dere, skal dere stole på ham som Herre over alle problemene som melder seg hver dag. Lev sammen med Kristus.
7 La røttene være festet i ham og bygg alt i livet på denne grunnvollen. Se til at dere vokser i Herren og blir sterke og virksomme i troen. La livet strømme over av glede og takknemlighet for alt han har gjort.
8 La ikke andre ødelegge troen og gleden for dere ved filosofier og feilaktige og overfladiske svar. Dette er bygd på menneskers tanker og idéer, i stedet for på det som Kristus har sagt.
9 I Kristus er Guds fullkommenhet til stede.
10 Dere har altså alt når dere har Kristus, og dere er fylt med Gud når dere er forenet i Kristus. Han er den høyeste hersker og har myndighet over alle andre makter.
11 Da dere kom til Kristus, frigjorde han dere fra deres onde natur, ikke ved omskjærelse av menneskehånd, men med Kristi omskjærelse.
12 For i dåpen ser dere hvordan den gamle, onde naturen døde med ham og ble begravet med ham. Så dere kom ut av døden til et nytt liv da dere stolte på Guds ord, han som reiste Kristus opp fra de døde.
13 Dere var døde i synden, og deres syndige natur var ennå ikke overvunnet. Gud gav dere del i Kristi eget liv, for han tilgav alle deres synder
14 og slettet ut anklagene imot dere. Han tok hele syndelisten og ødela den ved at han naglet den til Kristi kors.
15 På denne måten fjernet Gud Satans muligheter til å anklage dere, og Gud viste åpent for hele verden at Kristus seiret da han døde på korset. Alle deres synder ble tatt bort.
16 La derfor ingen kritisere dere for det dere spiser eller drikker, eller for at dere ikke feirer jødiske helligdager og fester eller nymåneseremonier og sabbater.
17 Dette var bare midlertidige bud, og de tok slutt da Kristus kom. De var bare skygger av det virkelige ? av Kristus selv.
18 La ingen underkjenne troen deres når dere nekter å tilbe engler, slik de sier at dere må. De har sett et syn, sier de, og så skal dere gjøre det også. Disse stolte menneskene har meget sterk innbilningskraft.
19 Men de har ingenting med Kristus å gjøre. Han er hodet og vi er hans kropp. Vi er bundet sammen med Kristus med sterke bånd, og vi vokser bare når vi får næring og styrke fra ham.
20-21 Dere har jo dødd bort fra denne verden. Hvordan kan dere da rette dere etter alle disse budene: «Ta ikke», «Smak ikke», «Rør ikke». Tror dere virkelig at dette kan gi dere frelse?
22 Slike bud er bare menneskelig lære. Maten er til for å spises.
23 Budene kan nok se gode ut, for de krever streng hengivelse, og de er ydmykende og harde for kroppen. Men de har ingen betydning når det gjelder å beseire onde tanker og begjær. De gjør bare hovmodig.
© 2018 ERF Medien