Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Fra: Judas, bror av Jakob og tjener for Jesus Kristus.Til: Alle kristne. Gud har utvalgt dere og Jesus Kristus har bevart dere.
2 Jeg ber om at dere må få stadig mer av Guds godhet, fred og kjærlighet.

FORSVAR FOR TROEN

3 Kjære, kjære venner, jeg hadde planlagt å skrive til dere om den frelsen Gud har gitt oss. Nå forstår jeg at jeg må skrive om noe helt annet. Dere trenger en formaning. Hold fast på den sannheten Gud gav dere, en gang for alle, så hans menighet kan bevare den uforandret.
4 Når jeg skriver dette, er det fordi ugudelige lærere har sneket seg inn blant dere. De påstår at kristne kan leve akkurat som de vil uten å frykte Guds straff. Det går bare en vei med slike mennesker, for de har vendt seg mot vår mester og Herre, Jesus Kristus.
5 Det er bare ett svar å gi dem: Herren frelste et helt folk ut av Egypt, men senere utryddet han alle dem som ikke ville tro.
6 Jeg minner dere også om englene som engang var rene og hellige. Med vilje vendte de seg mot et liv i synd, og nå sitter de i mørkets fengsel og venter på dommens dag.
7 Glem heller ikke byene Sodoma og Gomorra og alle deres nabobyer. Folkene der levde i hor og utroskap, og menn levde med menn. Disse byene ble ødelagt med ild, og de er en advarsel til oss alle. Det finnes et helvete der syndere blir straffet.
8 Likevel fortsetter disse vranglærerne å leve et ondt, umoralsk liv. De spotter den myndighet som er satt over dem, ler av englemaktene og vanærer kroppen.
9 Mikael, den mektigste blant englene, våget ikke å håne djevelen den gangen de lå i strid om legemet til Moses. Han dømte han bare og sa: «Herren skal straffe deg.»
10 Disse mennene, derimot, spotter og forbanner alt de ikke forstår. De er som dyr, uten fornuft, og oppnår bare å ødelegge seg selv.
11 Stakkars dem! De følger Kains eksempel ? og gjør hva som helst bare de får penger for det. Akkurat som Korah er de ulydige mot Gud og tror at de skal vinne på det. De kommer til å gå til grunne!
12 Disse menneskene spiser kjærlighetsmåltidet sammen med dere, men de er bare til skam. De ler, fråtser og stapper i seg mat uten å tenke på andre. De oppfører seg akkurat som skyer som blåser over tørt land uten å gi regn. De lover mye, men gir ingenting, ? er som frukttrær uten frukt. Ja, de er ikke bare døde, men dobbelt døde, ? rykket opp med rot for å brennes.
13 Alt de etterlater seg, er skam og spott, ? lik skummet som blir liggende på stranden når bølgene har strukket seg tilbake. De går omkring og ser strålende ut, lyser som stjerner, men foran dem ligger et evig mørke.
14 Enok, som levde for lenge siden, en tid etter Adam, kjente til disse menneskene og sa dette om dem: «Se, Herren kommer med millioner av sine hellige.
15 Han vil føre verdens mennesker fram for seg, for at de skal få en rettferdig straff og for å bevise det fryktelige de har gjort ved å gjøre opprør mot Gud. Alt som de har sagt om ham, skal bli åpenbart.»
16 Disse menneskene klager bestandig. De blir aldri tilfredse, og de gjør alt det onde de får lyst til. De er høyrøstede og bruker store ord, og når de viser respekt for andre, er det bare for å få fordeler av det selv.

BYGD PÅ DEN RETTE GRUNNVOLL

17 Kjære venner, husk hva vår Herre Jesu Kristi apostler sa til dere.
18 I de siste dagene skulle det komme spottere, hvis hele hensikt i livet var å glede seg over alt det onde de kunne finne på.
19 De volder splittelse, de elsker det onde i denne verden, de har ikke den Hellige Ånd boende i seg.
20 Men dere, kjære venner, må desto sterkere bygge livet på deres hellige tros grunnvoll, idet dere lærer å be i den Hellige Ånds kraft og styrke.
21 Hold dere alltid innenfor de grenser, der Guds kjærlighet kan nå dere og velsigne dere. Vent tålmodig på det evige liv, som vår Herre Jesus Kristus i sin nåde vil gi dere.
22 Forsøk å hjelpe dem som diskuterer med dere. Vær barmhjertige mot dem som tviler.
23 Frels noen ved å rive dem ut av helvetes flammer. Andre skal dere hjelpe til å finne Herren ved å være gode mot dem, men ta dere i vare så dere ikke selv blir trukket med i deres synder. Hat hver trevl av deres synd, mens dere samtidig er barmhjertige mot dem som synder.
24 Må så all ære gå til ham som alene er Gud, han som frelser oss ved Jesus Kristus, vår Herre. All makt og myndighet er hans fra begynnelsen. Hans er det og hans skal det bli for evig. Og han er mektig til å bevare dere, så dere ikke snubler og faller. En dag skal han stille dere framfor seg, feilfrie og jublende. Amen.Hilsen Judas.
© 2019 ERF Medien