Help

En Levende Bok

JESUS HELBREDER EN MANN SOM VAR FØDT BLIND

1 Da Jesus kom gående, fikk han se en mann som hadde vært blind fra fødselen av.
2 «Mester,» sa disiplene, «hva kommer det av at denne mannen er født blind? Er det et resultat av hans egne synder eller er det noe hans foreldre har gjort?»
3 «Ingen av delene,» svarte Jesus. «Det var for å vise Guds kraft.
4 Vi må alle gjøre det Gud ber oss om å gjøre. Snart kommer natten, og alt arbeid kommer til å stanse.
5 Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»
6 Så spyttet han på bakken og laget en deig av spyttet. Dette smurte han over øynene til den blinde mannen
7 og sa så til ham: «Gå og vask deg i dammen Siloa» (ordet 'Siloa' betyr 'Utsendt'). Mannen gikk dit han ble sendt, vasket seg og kom tilbake seende.
8 Naboene og andre som kjente ham som en blind tigger, spurte hverandre: «Er dette samme mannen ? tiggeren?»
9 Noen sa ja og andre sa nei. «Det kan ikke være samme mannen,» tenkte de, «men han er veldig lik ham!»Tiggeren sa: «Jeg er den samme mannen.»
10 Så spurte de ham hvordan i all verden det var gått til at han kunne se. Hva hadde hendt?
11 Mannen sa til dem: «En mann som de kaller Jesus, laget en deig og smurte den over øynene mine, og så sa han at jeg skulle gå til dammen Siloa og vaske meg. Jeg gjorde det, og nå kan jeg se!»
12 «Hvor er han nå?» spurte de.«Jeg vet ikke,» svarte han.
13 Da tok de mannen med til fariseerne.
14 (Alt dette hadde hendt på en sabbat.)
15 Fariseerne spurte ham ut om alt som var skjedd, og han fortalte hvordan Jesus hadde smurt deigen over øynene hans. Da han vasket den vekk, kunne han se.
16 Noen av dem sa: «Denne mannen kan ikke være fra Gud, siden han ikke holder sabbaten.»Andre sa: «Men hvordan kan en alminnelig synder gjøre slike under?» Det var altså stor meningsforskjell iblant dem.
17 Fariseerne vendte seg til mannen som hadde vært blind og spurte: «Denne mannen som åpnet øynene dine ? hvem sier du at han er?»«Jeg tror han må være en profet som er sendt av Gud,» svarte mannen.
18 De jødiske lederne ville ikke tro at mannen hadde vært blind før de hadde sendt bud på foreldrene
19 og spurt dem: «Er dette sønnen deres? Ble han født blind? Og hvis han ble det, hva kommer det da av at han kan se nå?»
20 Foreldrene svarte: «Vi vet at dette er sønnen vår og at han ble født blind,
21 men vi vet ikke hva som gjorde at han nå kan se. Heller ikke vet vi hvem som gjorde det. Han er gammel nok til å snakke for seg selv. Spør ham.»
22-23 De sa dette fordi de jødiske lederne hadde truet med å utstøte alle som sa at Jesus var Messias.
24 For annen gang kalte fariseerne inn mannen som hadde vært blind og sa til ham: «Gi Gud æren, ikke Jesus, for vi vet at Jesus er et ondt menneske.»
25 «Jeg vet ikke om han er god eller ond,» svarte mannen, «men dette vet jeg: Jeg var blind, og nå ser jeg!»
26 «Men hva gjorde han?» spurte de. «Hvordan helbredet han deg?»
27 «Hør her!» utbrøt mannen. «Jeg har fortalt dere dette en gang, hørte dere ikke etter? Hvorfor vil dere høre det om igjen? Har dere også lyst til å bli disiplene hans?»
28 Da begynte de å forbanne ham og sa: «Du er hans disippel, men vi er disipler av Moses.
29 Vi vet at Gud har talt til Moses, men når det gjelder denne mannen, vet vi ingenting om ham.»
30 «Det var da merkelig!» svarte mannen. «Han kan helbrede blinde mennesker, og enda vet dere ingenting om ham.
31 Nå vel, Gud hører ikke onde mennesker, men han lytter til dem som tilber ham og som gjør hans vilje.
32 Siden verdens begynnelse har det aldri vært noen som har vært i stand til å åpne øynene på noen som har vært født blinde.
33 Hvis denne mannen ikke hadde vært fra Gud, så hadde han ikke kunnet gjøre det.»
34 «Du ble født i synd,» ropte de. «Prøver du å lære oss?» Og så kastet de ham ut.
35 Da Jesus hørte hva som var skjedd, fant han mannen og sa: «Tror du på Messias?»
36 Mannen svarte: «Hvem er han, herre, jeg ønsker å tro på ham.»
37 «Du har sett ham,» sa Jesus, «og han taler til deg.»
38 «Ja, herre,» sa mannen, «jeg tror!» Og han tilbad Jesus.
39 Da sa Jesus til ham: «Jeg er kommet til verden for å gi syn til dem som er åndelig blinde og for å vise dem som tror de ser, at de er blinde.»
40 Fariseerne som stod der, spurte: «Sier du at vi er blinde?»
41 «Hadde dere vært blinde, så hadde dere ikke vært skyldige,» svarte Jesus. «Men nå er dere skyldige, for dere påstår at dere vet hva dere gjør.»
© 2018 ERF Medien