Help

En Levende Bok

'HVOR ER ANKLAGERNE DINE?'

1 Jesus vendte tilbake til Oljeberget,
2 men tidlig neste morgen var han tilbake i templet igjen. Snart samlet det seg en stor flokk, og han satte seg og snakket med dem.
3 Mens Jesus talte, kom de jødiske lederne og fariseerne med en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne foran den nysgjerrige flokken.
4 «Lærer,» sa de til Jesus, «denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i hor.
5 Moseloven sier at vi skal drepe henne. Hva mener du?»
6 Fariseerne forsøkte å få ham til å si noe de kunne bruke imot ham, men Jesus bøyde seg og skrev med fingeren i støvet.
7 Da de fortsatte å spørre, rettet Jesus seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen.»
8 Så bøyde han seg igjen og fortsatte å skrive i støvet.
9 De jødiske lederne listet seg ut, den ene etter den andre, og det var de eldste som gikk først. Til slutt var Jesus alene med kvinnen.
10 Da rettet han seg og sa til henne: «Hvor er anklagerne dine? Var det ingen av dem som fordømte deg?»
11 «Nei, herre,» svarte hun.Og Jesus fortsatte: «Heller ikke jeg gjør det. Gå bort og synd ikke mer.»
12 Senere, i en av sine taler, sa Jesus til folket: «Jeg er verdens lys. Hvis dere følger meg, kommer dere ikke til å snuble i mørket, men ha livets lys.»
13 Fariseerne svarte: «Du skryter ? og du lyver!»
14 Jesus sa da til dem: «Det jeg sier, er sant, enda det gjelder meg selv. Jeg vet hvor jeg kommer fra og hvor jeg går hen, men dere vet ikke noe om meg.
15 Dere dømmer meg uten å kjenne meg. Jeg dømmer ikke dere nå,
16 men om jeg skulle gjøre det, så ville det bli en sann og rettferdig dom, for han som sendte meg er fortsatt med meg.
17 I loven står det at vitnesbyrdet fra to mennesker er nok til å bekrefte sannheten.
18 Vel, jeg er ett vitne, og min Far som sendte meg er det andre.»
19 «Hvor er din far?» spurte de.Jesus svarte: «Dere vet ikke hvem jeg er, derfor vet dere heller ikke hvem min Far er. Hvis dere kjente meg, ville dere ha kjent ham også.»

MANGE BEGYNNER Å TRO ? OG DISKUTERE

20 Jesus kom med disse uttalelsene mens han var i den delen av templet som er kjent som skattkammeret. Men han ble ikke arrestert, for hans tid var ennå ikke kommet.
21 Senere sa han igjen til dem: «Jeg går bort, og dere kommer til å lete etter meg. Men dere skal dø i deres synd. Og dere kan ikke komme dit jeg går.»
22 Jødene spurte: «Planlegger han selvmord? Hva mener han med dette: 'Dere kan ikke komme dit jeg går'?»
23 Da sa han til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, det er ikke jeg.
24 Det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø i deres synder, for hvis dere ikke tror at jeg er Messias, Guds Sønn, kan dere ikke leve.»
25 «Si oss hvem du er,» sa de.Han svarte: «Jeg er den jeg alltid har sagt jeg er.
26 Jeg kunne dømme dere for mye og lære dere mye, men det vil jeg ikke, for jeg sier bare det jeg blir bedt om av han som sendte meg, og han er sannheten.»
27 Men de forstod ennå ikke at han snakket til dem om Gud.
28 Så sa Jesus: «Når dere har drept Menneskesønnen, vil dere forstå at det er meg og at jeg ikke har talt til dere om mine egne idéer. Men jeg har talt det som Faderen lærte meg.
29 Og han som sendte meg, er med meg ? han har ikke forlatt meg, for jeg gjør alltid det som er etter hans vilje.»
30-31 Mange av de jødiske lederne, som hørte ham si dette, begynte nå å tro at Jesus var Messias.Han sa til dem: «Dere er mine disipler hvis dere lever slik jeg ber dere om,
32 og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.»
33 «Men vi er Abrahams etterkommere,» sa de, «og vi har aldri vært slaver under noe menneske på jorden. Hva mener du med at vi skal bli satt fri?»
34 Jesus svarte: «Dere er slaver under synden, hver eneste en av dere.
35 Og slaver har ingen rettigheter, men Sønnen har alle de rettigheter som finns.
36 Hvis altså Sønnen setter dere fri, vil dere virkelig bli fri.
37 (Ja, jeg er klar over at dere er etterkommere av Abraham!) Likevel er det noen av dere som forsøker å drepe meg, fordi det jeg sier ikke finner plass i hjertene deres.
38 Jeg sier dere det jeg så da jeg var hos min Far, men dere følger de råd dere får av deres far.»
39 «Abraham er vår far,» sa de.«Nei!» svarte Jesus. «Var han det, ville dere følge hans gode eksempel.
40 Men i stedet forsøker dere å drepe meg ? og det bare fordi jeg sa dere sannheten slik jeg hørte den fra Gud. Abraham ville ikke ha gjort noe slikt!
41 Nei, dere lyder deres egen far når dere opptrer på den måten.»De svarte: «Vi ble ikke født utenfor ekteskap ? Gud er vår Far.»
42 Jesus fortsatte: «Hvis det var slik, ville dere ha elsket meg, for jeg er kommet til dere fra Gud. Jeg er ikke her av meg selv. Det var han som sendte meg.
43 Hvorfor kan dere ikke forstå det jeg sier? Det er fordi dere hindres fra å gjøre det.
44 For dere er barn av djevelen, og dere elsker å gjøre det han gjør. Han var en morder fra begynnelsen av, en som hater sannheten ? det er ikke en tøddel sannhet i ham. Når han lyver, så er det helt naturlig for ham, for han er løgnens far.
45 Når jeg sier dere sannheten, er det helt naturlig at dere ikke tror det.
46 Hvem av dere kan anklage meg for en eneste synd? Og når jeg sier dere sannheten, hvorfor tror dere meg da ikke?
47 Den som har Gud til Far, lytter med glede til Guds ord. Dere gjør ikke det, og det beviser at dere ikke er hans barn.»
48 «Din samaritan! Utlending! Djevel!» snerret de jødiske lederne. «Har vi ikke hele tiden sagt at du er besatt av en ond ånd?»
49 «Nei,» sa Jesus, «jeg har ingen ond ånd i meg, men jeg ærer min Far ? og dere vanærer meg.
50 Og selv om jeg ikke har noe ønske om å gjøre meg stor, så ønsker Gud det, og han dømmer (dem som forkaster meg).
51 Så inderlig jeg kan, sier jeg dere ? ingen som lyder meg skal noensinne dø!»
52 Jødene fortsatte: «Nå vet vi at du er besatt av en ond ånd. Til og med Abraham og de mektigste profetene døde, og enda sier du at lydighet mot deg vil bevare et menneske fra å dø.
53 Du er altså større enn vår far Abraham, som døde? Og større enn profetene, som døde? Hvem tror du egentlig at du er?»
54 Da sa Jesus: «Hvis jeg bare skrøt av meg selv, ville det ikke bety noe. Men det er min egen Far som sier dette om meg. Og min Far er han dere kaller Gud.
55 Dere kjenner ham ikke engang. Det gjør jeg. Hvis jeg sa noe annet, ville jeg være en like stor løgner som dere. Men det er sant ? jeg kjenner ham og lyder ham i alle ting.
56 Deres far Abraham gledet seg til å se min dag. Han visste at jeg skulle komme og gledet seg over det.»
57 De jødiske lederne sa: «Du er ikke femti år engang, og du har sett Abraham?»
58 Jesus svarte: «Jeg var til før Abraham i det hele tatt var født!»
59 Da tok de jødiske lederne opp steiner for å drepe ham, men Jesus ble skjult for dem, og han gikk forbi dem og forlot templet.
© 2018 ERF Medien