Hjelp

En Levende Bok

STRID OM JESUS

1 Etter dette drog Jesus omkring i Galilea. Han gikk fra landsby til landsby, for han ønsket å holde seg borte fra Judea, der de jødiske lederne la planer om å drepe ham.
2 Men snart var det tid for løvhyttefesten, en av de årlige høytidene,
3 og Jesu brødre bad at han skulle dra til Jerusalem for å være med i feiringen.«Dra dit hvor menneskene kan se hvor store under du gjør,» sa de.
4 «Du kan ikke bli berømt når du skjuler deg på denne måten. Hvis du er så stor, så bevis det for verden!»
5 For ikke engang brødrene hans trodde på ham.
6 Jesus svarte: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid.
7 Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om dens ondskap.
8 Dere kan bare dra, så kommer jeg senere, når den rette tid er inne.»
9 Han ble i Galilea.
10 Etter at hans brødre var dratt til høytiden, drog Jesus også av sted, i all hemmelighet, slik at ingen så det.
11 De jødiske lederne prøvde å finne ham under høytiden, og de spurte om noen hadde sett ham.
12 Det var en hel del snakk om ham blant folket. Noen sa: «Han er en god mann», mens andre sa: «Nei, han lurer folk.»
13 Men ingen hadde mot til å ta ham offentlig i forsvar, for de var redde for at de jødiske lederne kunne straffe dem for det.
14 Midt i høytiden gikk så Jesus til templet og talte åpent der.
15 De jødiske lederne ble forbauset da de hørte ham. «Hvordan kan han vite så mye, han som aldri har vært på våre skoler?» spurte de.
16 Jesus sa da til dem: «Jeg lærer dere ikke mine egne tanker, men Guds tanker, han som har sendt meg.
17 Hvis noen av dere virkelig bestemmer seg for å gjøre Guds vilje, så skal han få kjenne om min lære er fra Gud eller om den bare er min egen.
18 Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære hos ham som har sendt ham, er et godt og sant menneske.
19 Ingen av dere lyder Moseloven. Hvorfor angriper dere da meg for at jeg bryter den? Hvorfor drepe meg for dette?»
20 Folket svarte: «Du er helt fra deg! Hvem er det som har tenkt å drepe deg?»
21-23 Jesus svarte: «Jeg arbeidet på sabbaten da jeg helbredet en mann, og dere var overrasket. Men dere arbeider også på sabbaten hver gang dere adlyder Moseloven om omskjærelse (skjønt i virkeligheten er tradisjonen med omskjærelse eldre enn Moseloven). Hvis et menneske blir omskåret på en sabbat forat ikke Moseloven skal bli brutt, kan dere vel ikke anklage meg for at jeg hjelper en syk mann. Hvorfor skal jeg dømmes om jeg gjør en mann frisk på sabbaten?
24 Tenk gjennom dette, og dere skal se at jeg har rett.»
25 Noen av dem som bodde i Jerusalem sa til hverandre: «Er det ikke denne mannen de prøver å drepe?
26 Men her preker han åpent, og de sier ingenting til ham. Kan det bety at lederene våre tross alt har oppdaget at han virkelig er Messias?
27 Men hvordan kan han være det? Vi vet jo hvor denne mannen er født. Når Kristus kommer, vil han bare dukke opp, og ingen vil vite hvor han kommer fra.»
28 I en preken i templet ropte Jesus ut: «Ja, dere kjenner meg og vet hvor jeg er født og hvor jeg er vokst opp, men jeg kommer fra en som dere ikke kjenner, og han er sannheten.
29 Jeg kjenner ham, for jeg var hos ham, og han sendte meg til dere.»
30 Da forsøkte de jødiske lederne å arrestere ham, men ingen la hånd på ham, for Guds tid var ennå ikke inne.
31 Mange av dem som var i templet trodde på ham. «Hvilke undergjerninger venter dere egentlig at Messias skal gjøre som ikke denne mannen har gjort?» sa de.
32 Da fariseerne og øversteprestene hørte hva folket sa, sendte de noen for å arrestere Jesus.
33 Men Jesus sa til dem: «(Ikke ennå!) Jeg skal være her litt lenger. Så skal jeg vende tilbake til ham som sendte meg.
34 Dere skal lete etter meg, men dere kommer ikke til å finne meg, og dere er heller ikke i stand til å gå dit jeg er.»
35 De jødiske lederne undret seg over denne uttalelsen. «Hvor har han tenkt å gå?» spurte de. «Kanskje han tenker på å forlate landet og dra til andre land som misjonær blant jødene, ? eller kanskje til og med til hedningene.
36 Hva mener han med at vi skal se etter ham uten å finne ham, og: 'Dere vil ikke være i stand til å gå dit jeg er'?»
37 På den siste dagen i høytiden, selve høydepunktet, ropte Jesus til folket: «Hvis noen er tørst, så kan han komme til meg og drikke.
38 For Skriftene sier at elver med levende vann skal flyte fra hver den som tror på meg.»
39 (Han talte om den Hellige Ånd, som skulle gis til den som trodde på ham, men Ånden var ennå ikke blitt gitt, for Jesus var ennå ikke vendt tilbake til sin herlighet i himmelen.)
40 Da folket hørte ham si dette, var det noen av dem som sa: «Denne mannen er sikkert profeten som skal komme like før Messias.»
41-42 Andre sa: «Han er Messias.» Andre igjen sa: «Men det kan han da ikke være! Skal Messias komme fra Galilea? Skriftene sier jo tydelig at Messias skal fødes av Davids ætt, i Betlehem, den landsbyen der David ble født.»
43 Folket delte seg i synet på Jesus.
44 Noen ville ha ham arrestert, men det var ingen som rørte ham.
45 Tempelpolitiet, som hadde vært sendt for å arrestere Jesus, kom tilbake til øversteprestene og fariseerne. «Hvorfor tok dere ham ikke med?» spurte de.
46 «Aldri har noen talt slik som ham!» mumlet de. «Vi har aldri hørt noe slikt som dette.»
47 «Så er altså dere også blitt vill-ledet?» hånte fariseerne.
48 «Er det en eneste av oss jødiske rådsherrer eller fariseere som tror at han er Messias?
49 Disse dumme menneskene gjør det, det er sant, men hva vet de om dette? De skal være forbannet!»
50 Da grep Nikodemus ordet. (Han var den jødiske lederen som kom i all hemmelighet for å snakke med Jesus.)
51 «Er det lovlig å dømme en mann før saken hans er prøvet?» spurte han.
52 De svarte: «Er du også en elendig galileer? Se etter i Skriftene, se selv ? ingen profet kommer fra Galilea!»
53 Så ble møtet hevet, og alle gikk hjem.
© 2017 ERF Medien