Help

En Levende Bok

DEN SYKE VED BETESDA

1 Senere drog Jesus tilbake til Jerusalem, til en av de jødiske høytidene.
2 Inne i byen, i nærheten av Saueporten, lå Betesdadammen. Den var omgitt av fem bueganger.
3 Store flokker av syke mennesker ? lamme, blinde og vanføre ? lå og ventet på en spesiell bevegelse i vannet.
4 En engel fra Herren kom fra tid til annen og rørte opp vannet, og det første mennesket som da kom ned i dammen, ble helbredet.
5 En av mennene som lå der, hadde vært krøpling i trettiåtte år.
6 Da Jesus så ham og visste hvor lenge mannen hadde vært syk, spurte han: «Har du lyst til å bli frisk?»
7 «Jeg kan ikke,» sa mannen, «for jeg har ingen til å hjelpe meg ut i dammen når vannet begynner å røre på seg. Mens jeg forsøker å komme dit, er det alltid en annen som kommer før meg.»
8 Jesus sa til ham: «Reis deg, rull sammen matten du ligger på og gå hjem!»
9 I samme øyeblikk ble mannen helbredet. Han rullet sammen matten og begynte å gå.Dette underet skjedde på en sabbat,
10 og de jødiske lederne kom derfor med innvendinger. De sa til mannen som var blitt helbredet: «Du kan ikke arbeide på sabbaten! Det er ulovlig å bære den matten!»
11 «Mannen som helbredet meg, sa at jeg skulle gjøre det,» var svaret de fikk.
12 «Hvem kan ha våget å si noe sånt?» spurte de.
13 Mannen visste ikke hvem det var, og Jesus var forsvunnet i mengden.
14 Men noe senere traff Jesus ham i templet og sa til ham: «Nå er du frisk, synd ikke som du gjorde før, ellers kommer noe mye verre til å hende deg.»
15 Da gikk mannen for å finne de jødiske lederne, og så fortalte han dem at det var Jesus som hadde helbredet ham.
16 Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham.
17 Men Jesus svarte: «Min Far gjør hele tiden det gode, og jeg følger hans eksempel.»
18 De jødiske lederne ble da enda ivrigere etter å drepe ham. I tillegg til at han lot være å adlyde sabbatsbudet, hadde han talt om Gud som sin Far og gjort seg lik med Gud.
19 Men Jesus visste hva han skulle svare: «Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv. Han gjør bare det han ser Faderen gjør.
20 For Faderen elsker Sønnen og forteller ham alt det han gjør, og Sønnen kommer til å gjøre under som er enda større enn dette.
21 Han skal til og med reise mennesker opp fra de døde, akkurat som Faderen gjør.
22 Og Faderen overlater all dom til sin Sønn,
23 slik at alle skal ære Sønnen, akkurat som de ærer Faderen. Men hvis dere nekter å ære Guds Sønn, han som han sendte til dere, da ærer dere sannelig ikke Faderen heller.
24 Jeg sier dere at hver den som lytter til mitt budskap og tror på Gud som har sendt meg, har evig liv og vil aldri bli dømt for sine synder. Han er allerede gått over fra døden til livet.
25 Jeg sier dere også: Tiden kommer, ja, den er allerede her, da de døde skal høre min røst ? Guds Sønns røst ? og de som hører skal leve.
26 Faderen har liv i seg selv, og han har også gitt Sønnen det samme livet.
27 Menneskesønnen skal en dag dømme alle mennesker.
28 Ikke vær så forbauset. Det kommer virkelig en dag da alle de døde skal høre Guds Sønns røst i graven,
29 og de skal stå opp igjen. De som har gjort godt skal stå opp til evig liv, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.
30 Jeg avsier ingen dom uten å rådføre meg med Faderen. Jeg dømmer slik jeg blir bedt om å gjøre det, og min dom er absolutt rettferdig og riktig. Den er i overensstemmelse med Guds vilje, som sendte meg, og den er ikke bare min egen.
31 Når jeg vitner om meg selv, blir jeg ikke trodd,
32-33 men en annen, døperen Johannes, vitner også om meg. Dere er gått ut for å lytte til hans forkynnelse, og jeg kan forsikre dere at alt han sier om meg, er sant.
34 Jeg tar ikke imot vitnesbyrd fra mennesker, men jeg sier dette for at dere skal tro og bli frelst.
35 Johannes skinte klart en stund, og dere nøt godt av det og gledet dere over det.
36 Jeg har et større vitnesbyrd. Nå taler jeg om de under jeg gjør. Disse er gitt meg av min Far, og de beviser at Faderen har sendt meg.
37 Og Faderen selv har også vitnet om meg, selv om han ikke har vist seg for dere personlig eller talt direkte til dere.
38 Men dere hører ikke på ham, for dere nekter å tro på meg som er sendt til dere med Guds budskap.
39 Dere søker i Skriftene, for dere tror at de gir evig liv. Og Skriftene peker på meg.
40 Likevel vil dere ikke komme til meg, slik at jeg kan gi dere evig liv.
41-42 Det betyr ingenting for meg om dere godkjenner meg eller ikke, for jeg vet så godt at dere ikke har kjærligheten til Gud i dere.
43 Jeg vet det, for jeg er kommet i navnet til min Far, og dere nekter å ta imot meg. Men om det kommer noen i sitt eget navn, er dere snare til å ta imot ham.
44 Det er ikke noe rart at dere ikke kan tro! Dere ærer gjerne hverandre, men dere bryr dere ikke om den ære som kommer fra den eneste Gud!
45 Likevel er det ikke jeg som skal anklage dere ? Moses vil gjøre det! Det er jo han dere setter deres håp til.
46 Dere har nemlig nektet å tro på Moses. Han skrev om meg, men dere nekter å tro på ham, og derfor nekter dere å tro på meg.
47 Når dere ikke tror det han har skrevet, er det heller ikke noe å undres over at dere ikke tror meg.»
© 2018 ERF Medien