Help

En Levende Bok

KVINNEN MED FEM MENN

1 Fariseerne fikk nå høre at Jesus vant flere og døpte flere enn Johannes.
2 Riktignok var det ikke Jesus, men disiplene hans, som døpte.
3 Men Jesus dro likevel vekk fra Judea til Galilea.
4 Han måtte dra gjennom Samaria.
5-6 Ved middagstid, da han var i nærheten av landsbyen Sykar, kom han til Jakobs brønn på det landområdet som Jakob hadde gitt sin sønn Josef. Jesus var trett etter å ha gått så lenge i den varme solen, og han satte seg ved brønnen.
7 Snart kom en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus bad henne om å få litt å drikke.
8 Han var alene, for disiplene hadde gått inn i landsbyen for å kjøpe mat.
9 Kvinnen ble overrasket over at en jøde ville spørre en «foraktet samaritan» om noe ? vanligvis ville de ikke engang snakke til dem ? og det sa hun til Jesus.
10 Han svarte: «Hvis du bare visste hvem jeg er, for en herlig gave Gud har til deg, så ville du be meg om levende vann.»
11 «Men du har verken rep eller bøtte,» sa hun, «og dette er en veldig dyp brønn. Hvor skulle du få det levende vannet fra?
12 Og dessuten, er du større enn vår far Jakob? Hvordan kan du tilby bedre vann enn det han og sønnene hans drakk?»
13 Jesus svarte: Folk blir snart tørste igjen etter å ha drukket dette vannet.
14 «Den som drikker av det vannet jeg gir ham, skal aldri mer tørste. Vannet jeg gir, skal bli en kilde som veller fram og gir evig liv.»
15 «Vær så snill, herre,» sa kvinnen, «gi meg litt av det vannet! Da blir jeg aldri tørst igjen, og jeg slipper å gå denne lange veien hver dag.»
16 «Gå og hent mannen din,» sa Jesus.
17-18 «Men jeg er ikke gift,» svarte kvinnen.«Det er så altfor sant!» sa Jesus. «Du har hatt fem menn, og du er ikke engang gift med den mannen som du bor sammen med nå.»
19 «Herre,» sa kvinnen, «du må være en profet.
20 Si meg, hva kommer det av at dere jøder holder så strengt på at Jerusalem er det eneste gudstjenestestedet. Vi samaritanere hevder at det skal foregå her (på fjellet Garisim), hvor våre forfedre tilbad?»
21-24 Jesus svarte: «Tiden er kommet da det ikke lenger betyr noe om man tilber Faderen her eller i Jerusalem. Det er ikke stedet man tilber som betyr noe, men hvordan man tilber. For Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Det er slike tilbedere Faderen vil ha. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.»
25 Kvinnen sa: «Vel, i det minste vet jeg da at Messias skal komme ? han som de kaller Kristus ? og når han kommer, vil han forklare alt for oss.»
26 Da sa Jesus til henne: «Jeg er Messias.»
27 I det samme kom disiplene tilbake. De ble overrasket over å finne ham i samtale med en kvinne, men ingen av dem spurte hvorfor eller hva de hadde snakket om.
28-29 Kvinnen lot vannkrukken stå ved siden av brønnen og gikk tilbake til landsbyen, der hun sa til folk: «Kom og møt en mann som har sagt meg alt jeg har gjort! Kan dette være Messias?»
30 Folk strømmet da ut fra landsbyen for å treffe ham.
31 I mellomtiden spurte disiplene Jesus om han ikke ville ha litt mat.
32 «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om,» sa Jesus.
33 «Hvem kan ha vært her med mat til ham?» spurte disiplene.
34 Men Jesus forklarte: «Min mat er å gjøre Guds vilje. Det er han som har sendt meg, og jeg må fullføre det oppdraget.
35 Dere sier: 'Enda er det fire måneder til vi skal begynne innhøstningen.' Men jeg sier: Se dere omkring. Veldige åkrer ligger modne rundt oss, og de er ferdige til å høstes.
36 Høstfolkene vil bli betalt godt, og de skal sanke inn menn og kvinner til det evige liv. Den som sår og den som høster, skal glede seg sammen!
37 Det er sant at en sår og en annen høster.
38 Jeg sendte dere for å høste der dere ikke sådde. Andre gjorde arbeidet mens dere berget inn høsten.»
39 Mange av samaritanerne var kommet til tro på grunn av det kvinnen hadde sagt: «Han fortalte meg alt jeg har gjort!»
40-41 (Da de kom ut for å treffe Jesus ved brønnen, bad de ham å bli i landsbyen deres, og han gjorde det. Han stanset der i to dager, lenge nok til at mange av dem kom til tro etter å ha hørt ham.)
42 (Da sa de til kvinnen: «Nå tror vi fordi vi selv har hørt ham, ikke bare på grunn av det du fortalte. Han er virkelig verdens frelser.»)
43-44 Mot slutten av de to dagene forlot Jesus dem og drog videre til Galilea, for, som han sa: «En profet æres overalt, bortsett fra i sitt eget land!»
45 Men folk i Galilea tok imot ham med åpne armer, for de hadde vært i Jerusalem under påskefeiringen, og der hadde de sett noen av hans undergjerninger.

SØNNEN TIL EN EMBETSMANN BLIR HELBREDET

46-47 På reisen gjennom Galilea kom Jesus til byen Kana, der han hadde forvandlet vann til vin. Mens han var der, var det en mann i byen Kapernaum, en embetsmann, som hadde en sønn som var meget syk. Han hadde fått høre at Jesus var kommet fra Judea og var på reise i Galilea. Mannen drog da over til Kana, fant Jesus og bad ham bli med til Kapernaum og helbrede sønnen hans, som nå holdt på å dø.
48 Jesus spurte: «Er det ingen av dere som vil tro på meg uten at jeg skal gjøre stadig nye under?»
49 Embetsmannen bad: «Herre, vær så snill, kom nå før barnet mitt dør.»
50 Da sa Jesus til ham: «Gå hjem igjen. Sønnen din er helbredet.» Og mannen trodde Jesus og gikk hjem.
51 Mens han ennå var på vei, kom noen av tjenerne og fortalte at gutten var bra ? sønnen var frisk.
52 Han spurte dem når gutten var begynt å føle seg bedre, og de svarte: «I går omtrent klokken ett forsvant plutselig feberen!»
53 Da skjønte faren at det var i samme øyeblikk som Jesus hadde sagt til ham: «Din sønn er helbredet.» Og embetsmannen og hele huset hans trodde at Jesus var Messias.
54 Dette var Jesu andre under etter at han kom fra Judea og til Galilea.
© 2018 ERF Medien