Help

En Levende Bok

EN HEMMELIG GJEST

1-2 En kveld, etter at det var blitt mørkt, kom en jødisk leder, ved navn Nikodemus, medlem av fariseernes parti, for å snakke med Jesus. «Herre,» sa han, «vi vet alle at Gud har sendt deg for å undervise oss. Dine under er beviser nok.»
3 Jesus svarte: «Jeg sier deg så inntrengende jeg kan: Hvis du ikke blir født på ny, kan du aldri komme inn i Guds rike.»
4 «Født på ny!» utbrøt Nikodemus. «Hva mener du? Hvordan kan en gammel mann komme tilbake til sin mors liv og bli født?»
5 Jesus svarte: «Det jeg sier deg er dette: Uten at man blir født av vann og Ånd, kan man ikke komme inn i Guds rike.
6 Mennesket kan bare føde menneskelig liv, men den Hellige Ånd gir liv fra himmelen.
7 Vær derfor ikke så forbauset over det jeg sa om at du må bli født på ny.
8 På samme måte som du kan høre vinden, men ikke kan si hvor den kommer fra eller hvor den blåser hen, er det også med Ånden. Slik er det også med hver den som er født av Ånden.»
9 «Hva mener du?» spurte Nikodemus.
10-11 Jesus svarte: «Du er lærer for jødene, og så forstår du ikke dette? Jeg forteller deg det jeg vet og har sett, og likevel vil du ikke tro meg.
12 Men hvis du ikke engang tror meg når jeg forteller deg slikt som hender her blant menneskene, hvordan skal du da kunne tro hvis jeg forteller deg hva som foregår i himmelen?
13 For det er bare jeg, Menneskesønnen, som er kommet til jorden og skal vende tilbake til himmelen igjen.
14 Og likesom Moses opphøyde bronseslangen i ørkenen, slik må også jeg opphøyes,
15 slik at alle de som tror på meg, skal ha evig liv.
16 For Gud elsket verden så høyt at han gav sin eneste Sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å fordømme den, men for å frelse den.
18 Den som tror på Jesus, blir ikke dømt. Men de som ikke tror på ham, er allerede dømt fordi de ikke trodde på Guds eneste Sønn.
19 Selv om lyset fra himmelen kom til verden, elsket de mørket mer enn lyset, fordi gjerningnene deres var onde.
20 De hatet det himmelske lys, fordi de heller ville synde i mørket. De holdt seg borte fra lyset av frykt for at deres synder skulle bli avslørt og de skulle bli straffet.
21 Men de som gjorde rett, kom med glede til lyset, så alle kunne se at de gjorde det Gud ville de skulle gjøre.»
22 Etter en tid forlot Jesus og disiplene Jerusalem og dro videre til Judea. Der ble de en tid og døpte.

JOHANNES OG JESUS

23-24 Døperen Johannes var ennå ikke satt i fengsel. Han døpte ved Ainon, i nærheten av Salim, for der var det mye vann.
25 En dag var det en som begynte å diskutere med disiplene til Johannes. Han ville heller bli døpt av Jesus.
26 Da gikk de til Johannes og sa: «Mester, den mannen som du møtte på den andre siden av elven Jordan ? han som du sa var Messias, han døper også, og nå drar alle over dit i stedet for å komme til oss.»
27 Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe om det ikke blir gitt ham fra himmelen.
28 Min gjerning er å forberede veien for Jesus, slik at alle går til ham. Dere vet selv hvor tydelig jeg sa dere at jeg ikke er Messias. Jeg er her for å forberede veien for ham, det er det hele.
29 Folk vil gå dit hvor Messias er ? bruden går dit brudgommen er. Vennene til brudgommen gleder seg sammen med ham. Jeg er brudgommens venn, og jeg fylles av glede når jeg ser den framgang han har.
30 Han skal bli større og større, og jeg skal bli mindre og mindre.
31 Han er kommet fra himmelen og er større enn noen annen. Jeg er på jorden, og min visdom og kunnskap er begrenset til det som hører jorden til.
32 Han taler om det han har sett og hørt, men det er så få som tror det han forteller!
33-34 De som tror på ham, oppdager at Gud er sannhetens kilde. For denne ene, sendt av Gud ? taler Guds ord. Guds Ånd er over ham uten mål og uten begrensning.
35 Faderen elsker denne mannen fordi han er hans Sønn, og Gud har gitt ham alt som er.
36 Alle som stoler på ham ? Guds Sønn ? at han skal frelse dem, har evig liv. De som ikke tror ham, skal aldri se livet, men Guds vrede blir over dem.»
© 2018 ERF Medien