Hjelp

En Levende Bok

FROKOST VED SOLOPPGANG

1 Senere åpenbarte Jesus seg for disiplene ved Galileasjøen. Slik gikk det til:
2 En del av oss var der ? Peter, Tomas, «Tvillingen», Natanael fra Kana i Galilea, min bror Jakob og jeg og to andre disipler.
3 Peter sa: «Jeg drar ut for å fiske.»«Vi blir også med,» sa vi. Men vi fikk ingenting den natten.
4 Mot daggry så vi en mann som stod på stranden, men vi kunne ikke se hvem det var.
5 Han ropte: «Har dere fått fisk?»«Nei,» svarte vi.
6 Da sa han: «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få massevis!» Vi gjorde som han sa og kunne ikke trekke opp garnet på grunn av fiskemengden.
7 Da sa jeg til Peter: «Det er Herren!» I samme øyeblikk tok Peter på seg kappen (for han hadde kledd av seg til livet) og hoppet i sjøen og svømte til land.
8 Vi andre ble i båten og trakk det fulle garnet inn til stranden, litt over hundre meter borte.
9 Da vi kom dit, så vi at det var tent et bål, og det ble stekt fisk på glørne. Noe brød lå der også.
10 «Kom med noe av den fisken dere nettopp fanget,» sa Jesus.
11 Peter gikk da ut og trakk garnet på land. Han tellet til et hundre og femtitre store fisker, og enda var ikke garnet revnet.
12 «Kom og få dere frokost!» sa Jesus, og ingen av oss våget å spørre ham om han virkelig var Herren, enda vi var helt sikre på det.
13 Jesus gikk omkring og gav oss brød og fisk.
14 Dette var tredje gangen Jesus viste seg for oss etter at han vendte tilbake fra de døde.
15 Etter frokost sa Jesus til Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse andre?»«Ja,» svarte Peter. «Du vet at jeg er din venn.»«Så fø mine lam,» sa Jesus.
16 Og så gjentok han spørsmålet: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?»«Ja, Herre,» sa Peter, «du vet at jeg er din venn.»«Så pass på sauene mine,» sa Jesus.
17 Enda en gang spurte han: «Simon, sønn av Johannes, er du egentlig min venn?»Peter ble bedrøvet over den måten Jesus stilte spørsmålet på og svarte: «Herre, du kjenner hjertet mitt, og du vet at jeg er glad i deg.»Jesus sa: «Så fø mine små sauer.
18 Da du var ung, var du i stand til å gjøre som du selv ville og gå dit du selv ville. Når du blir gammel, skal du rekke ut hendene, og andre skal lede deg og føre deg dit du ikke ønsker å gå.»
19 Jesus sa dette for å fortelle Peter hvilken død han skulle ære Gud med. Så sa Jesus til ham: «Følg meg.»
20 Peter snudde seg og så den disippelen som Jesus elsket følge etter. Det var han som den gangen ved kveldsbordet hadde spurt: «Mester, hvem av oss skal forråde deg?»
21 Peter spurte: «Hva med ham, Herre? Hva slags død skal han dø?»
22 Jesus svarte: «Hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer igjen, hva har du med det å gjøre? Følg du meg.»
23 Dermed spredte ryktet seg blant brødrene at denne disippelen ikke skulle dø. Men det var slett ikke det Jesus hadde sagt. Han sa bare: «Hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer igjen, hva har du med det å gjøre?»
24 Jeg er den disippelen! Jeg så disse begivenhetene, og jeg har skrevet om dem her. Vi vet alle at det jeg har skrevet, er riktig.
25 Men Jesus gjorde mye, mye mer. Skulle vi skrevet ned alt det, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøkene som da måtte skrives!
© 2017 ERF Medien