Help

En Levende Bok

BRYLLUPET I KANA

1 To dager senere var moren til Jesus gjest ved et bryllup i landsbyen Kana i Galilea,
2 og Jesus og disiplene hans var også innbudt.
3 Etter en stund tok det slutt på vinen, og moren til Jesus kom og bad ham om hjelp.
4 «Jeg kan ikke hjelpe deg nå,» svarte Jesus. «Min tid er ikke kommet ennå.»
5 Men hans mor sa til tjenerne: «Gjør det han ber dere om.»
6 Det stod seks steinkar med vann der. De ble brukt til de jødiske renselsesseremoniene og rommet om lag hundre liter hver.
7-8 Jesus bad nå tjenerne om å fylle dem til randen med vann. Da dette var gjort, sa han: «Øs opp og bær det til kjøkemesteren.»
9 Da kjøkemesteren smakte på vannet, som nå var blitt til vin, ropte han på brudgommen. Han skjønte ikke hvor vinen var kommet fra og undret:
10 «Vanligvis setter verten fram den beste vinen først, og etterpå, når alle er fulle og ikke bryr seg om hvordan det smaker, kommer de med den billigere sorten. Men du har gjemt det beste til slutt.»
11 Dette underet i Kana i Galilea var det første tegn Jesus gjorde. Og disiplene hans trodde at han virkelig var Messias.
12 Etter bryllupet drog Jesus til Kapernaum og var noen få dager sammen med sin mor og sine brødre og disiplene.

ET TEMPEL, IKKE ET TORG

13 Så var det tid for den årlige påskefeiringen, og Jesus drog til Jerusalem.
14 På tempelområdet så han mange kjøpmenn som solgte kveg, sauer og duer til ofringene. Det var også mange pengevekslere som satt bak diskene sine.
15 Jesus laget en svøpe av noen rep og jaget alle sammen ut. Han drev også ut sauene og oksene, spredte myntene til pengevekslerne utover golvet og veltet bordene deres.
16 Så gikk han bort til mennene som solgte duer og sa til dem: «Få det bort! Gjør ikke min Fars hus til et torg!»
17 Da husket disiplene denne profetien fra Skriftene: «Omsorg for Guds hus kommer til å fortære meg.»
18 «Hvilken rett har du til å gi ordre om at de skal fjerne seg?» spurte de jødiske lederne. «Hvis du har din myndighet fra Gud, så vis oss et under som kan bevise det.»
19 «Vel,» svarte Jesus, «dette under skal jeg gjøre for dere: Ødelegg denne helligdommen, og jeg skal bygge den opp igjen på tre dager.»
20 «Hva for noe!» utbrøt de. «Det tok førtiseks år å bygge dette templet, og du kan gjøre det på tre dager?»
21 Men Jesus tenkte ikke på huset. Det var sin egen kropp han snakket om.
22 Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, husket disiplene at han hadde sagt dette, og de skjønte at det han hadde sitert fra Skriftene, virkelig var gått i oppfyllelse.
23 På grunn av de underne Jesus gjorde under påskefeiringen i Jerusalem, var det mange mennesker som ble overbevist om at han var Messias.
24 Men Jesus stolte ikke på dem, for han kjente menneskene ut og inn. Ingen behøvde å fortelle ham hvor ustø den menneskelige naturen er.
© 2018 ERF Medien