Help

En Levende Bok

1 Deretter sørget Pilatus for at Jesus ble pisket,
2 og soldatene laget en krone av torner og satte på hodet hans. Så la de en purpurkappe rundt skuldrene hans.
3 «Vær hilset, 'jødenes konge'!» spottet de og slo ham med knyttnevene.
4 Pilatus gikk utenfor igjen og sa til jødene: «Jeg skal føre ham ut til dere nå, men jeg gjør det helt klart at jeg finner ham uten skyld.»
5 Så kom Jesus ut med tornekronen og purpurkappen, og Pilatus sa: «Se denne mann!»
6 Ved synet av ham begynte øversteprestene og de jødiske lederne å rope: «Korsfest! Korsfest!»«Dere kan korsfeste ham,» sa Pilatus. «Jeg finner ham ikke skyldig.»
7 De svarte: «Han må dø etter våre lover, for han har kalt seg selv Guds Sønn.»
8 Da Pilatus hørte dette, ble han mer redd enn noensinne.
9 Han førte Jesus tilbake til palasset og spurte ham: «Hvor kommer du fra?» Men Jesus svarte ikke.
10 «Vil du ikke snakke til meg?» spurte Pilatus. «Er du ikke klar over at jeg har makt til å løslate deg eller til å korsfeste deg?»
11 Da sa Jesus: «Du ville ikke hatt noen makt over meg om den ikke hadde vært gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg, større synd.»
12 Da forsøkte Pilatus å få ham løslatt, men de jødiske lederne sa: «Hvis du slipper denne mannen fri, da er du ingen venn av keiseren. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.»
13 Da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borgen, og han satte seg på dommersetet på den steinlagte plattformen.
14 Nå var klokken tolv dagen før påsken.Og Pilatus sa til jødene: «Her er kongen deres!»
15 «Bort med ham!» ropte de. «Bort med ham ? korsfest ham!»«Hva? Skal jeg korsfeste kongen?» spurte Pilatus.«Vi har ingen annen konge enn keiseren,» ropte øversteprestene tilbake.
16 Da overgav Pilatus Jesus til dem, så de kunne korsfeste ham.

KORSFESTELSEN

17 Så førte de Jesus bort. Han ble ført ut av byen og bar selv korset til det sted som er kjent som «Hodeskallen», på hebraisk «Golgata».
18 De korsfestet Jesus og to andre sammen med ham, en på hver side.
19 Og Pilatus satte opp en plakat, der det stod: «JESUS FRA NASARET, JØDENES KONGE.»
20 Stedet som Jesus ble korsfestet på, var i nærheten av byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk, så mange kunne lese den.
21 Øversteprestene sa da til Pilatus: «Kan du ikke forandre dette fra 'Jødenes konge' til 'Han sa: Jeg er jødenes konge'?»
22 Men Pilatus svarte: «Det jeg har skrevet, det har jeg skrevet. Som det står skal det stå.»
23-24 Da soldatene hadde korsfestet Jesus, la de klærne hans i fire hauger, en til hver. Men de sa: «La oss ikke rive i stykker kjortelen.» Den var uten sømmer. «La oss kaste lodd og se hvem som får den.» På denne måten ble skriftordet oppfylt: «De delte mine klær imellom seg og kastet lodd om min kjortel.»
25 Soldatene gjorde akkurat dette.I nærheten av korset stod moren til Jesus, Maria, tanten hans, kona til Kleopas, og Maria Magdalena.
26 Da Jesus så sin mor stå ved siden av meg, hans nære venn, sa han til henne: «Han er din sønn.»
27 Og til meg sa han: «Hun er din mor!» Fra da av tok jeg henne hjem til meg.
28 Jesus visste at alt var ferdig, og for å oppfylle Skriftene sa han: «Jeg er tørst.»
29 Det stod et kar med sur vin der, og en svamp ble dyppet og satt på en isopstilk og holdt opp til leppene hans.
30 Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullført,» og så bøyde han hodet og oppgav sin ånd.
31 De jødiske lederne ville ikke at de døde skulle henge der neste dag, siden det var sabbat (og dessuten en meget spesiell sabbat, for det var påske). Derfor bad de Pilatus gi ordre om at bena måtte brytes og kroppene tas ned.
32 Soldatene kom og brøt bena på mennene som var korsfestet sammen med Jesus,
33 men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, så de brøt ikke hans ben.
34 Men det var en soldat som stakk ham i siden med et spyd, og da rant det ut blod og vann.
35 Jeg så alt dette selv, og jeg har gitt en nøyaktig rapport, slik at dere også kan vite hva som hendte.
36-37 Soldatene gjorde dette for at Skriften skulle oppfylles, den som sier: «Ikke ett av hans ben skal bli brutt», og «De skal se opp til ham som de har gjennomboret.»
38 Josef fra Arimatea hadde vært en hemmelig disippel av Jesus fordi han var redd jødene. Nå tok han mot til seg og bad Pilatus om lov til å ta Jesus ned fra korset. Pilatus gav ham lov til å gjøre det.
39 Nikodemus, mannen som var kommet til Jesus om natten, kom også, og han hadde med seg salver til balsameringen, laget av myrra og aloé.
40 Sammen svøpte de kroppen til Jesus i et langt linklede fylt med duftende urter, slik som skikkene var hos jødene.
41 Jesus var blitt korsfestet i nærheten av en hage, og der var det en grav som aldri var blitt brukt før.
42 De la Jesus der, for det var like før sabbaten, og de hadde ikke tid til å finne noe annet.
© 2018 ERF Medien