Help

En Levende Bok

JESUS BER FOR SITT FOLK

1 Da Jesus hadde sagt alt dette, så han opp mot himmelen og sa: «Far, tiden er inne. La Sønnen få del i din herlighet, slik at han kan gi den tilbake til deg.
2 For du har gitt ham myndighet over hver mann og kvinne på hele jorden. Han gir evig liv til alle dem som du har gitt ham.
3 Det evige liv er at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du sendte til jorden.
4 Jeg brakte deg ære her på jorden ved å gjøre alt du bad meg å gjøre.
5 Far, vil du nå gi meg tilbake den herligheten jeg hadde hos deg før verden ble skapt.
6 Jeg har fortalt vennene mine alt om deg. De var i verden, men så gav du dem til meg. De var hele tiden dine, og du gav dem til meg, og de har gjort som du sa.
7 Nå vet de at alt jeg har, er en gave fra deg.
8 For jeg har gitt videre til dem de ord du gav meg, og de har tatt imot dem og vet at jeg kom ned til jorden fra deg. De tror at du har sendt meg.
9 Jeg ber ikke for verden, men for disse som du har gitt meg, for de tilhører deg.
10 Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt forherliget gjennom dem.
11 Nå forlater jeg denne verden, og jeg lar dem være igjen her. Jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i din omsorg ? alle dem som du har gitt meg ? slik at de kan være ett akkurat som du og jeg er ett.
12 Mens jeg var hos dem, bevarte jeg alle i ditt navn. Jeg voktet dem slik at ingen av dem skulle gå fortapt, uten den ene som var bestemt til det, slik Skriftene hadde sagt.
13 Og nå kommer jeg til deg. Jeg har fortalt dem mye mens jeg var hos dem, slik at de skulle bli fylt med min glede.
14 Jeg har gitt dem ditt ord. Verden har lagt dem for hat. De passer jo ikke inn i denne verden, ? det gjør ikke jeg heller.
15 Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem så de kan være trygge for Satans makt.
16 De hører ikke mer til denne verden enn jeg gjør.
17 Gjør dem rene og hellige ved at du lærer dem din sannhet.
18 Slik som du sendte meg til verden, slik sender jeg dem.
19 Og jeg innvier meg selv for dem for at også de skal være innviet til sannheten.
20 Jeg ber ikke bare for dem. Jeg ber også for alle som kommer til tro gjennom deres ord.
21 Min bønn for dem alle er at de skal være ett, slik som du og jeg er. Far, jeg ber om at de må være ett med oss, akkurat som jeg er i deg og du i meg.
22 Jeg har gitt dem den herligheten du gav meg, slik at de skal være ett, akkurat som du og jeg er ett.
23 Da vil verden forstå at det virkelig er du som har sendt meg og at du elsker dem akkurat som du elsker meg.
24 Far, jeg vil ha dem hos meg ? de som du har gitt meg ? slik at de kan se min herlighet. Du gav meg herligheten fordi du elsket meg før verdens begynnelse.
25 Å, rettferdige Far, verden kjenner deg ikke, men det gjør jeg, og mine disipler vet at du sendte meg.
26 Jeg har forklart dem hvem du er, og jeg vil fortsette å gjøre det, slik at den kjærligheten du har til meg, kan være i dem. Ja, jeg vil selv leve i dem.»
© 2018 ERF Medien