Help

En Levende Bok

DET SANNE VINTRE

1 «Jeg er det sanne vintre, og min Far er gartneren.
2 Han skjærer bort alle grener som ikke bærer frukt. Og han renser de grenene som bærer frukt, slik at de kan bære enda mer.
3 Han har allerede renset dere ved de ord jeg har gitt dere, så dere skal få større styrke.
4 Lev i meg, og jeg skal leve i dere. For en gren kan ikke bære frukt når den er skilt fra vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt så lenge dere er skilt fra meg.
5 Ja, jeg er vintreet, dere er grenene. Den som lever i meg og jeg i ham, skal bære mye frukt. For skilt fra meg kan dere ikke gjøre det minste.
6 Den som ikke blir i meg blir kastet vekk. De visne grenene blir samlet i en haug og brent opp.
7 Men hvis dere blir i meg og lyder mine bud, så kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det.
8 Når dere bærer rikelig med frukt, får min Far i himmelen ære, og dere er mine disipler.
9 Jeg har elsket dere akkurat som Faderen har elsket meg. Lev i denne kjærligheten.
10 Når dere lyder meg, lever dere i min kjærlighet, akkurat som jeg lyder min Far og lever i hans kjærlighet.
11 Jeg har fortalt dere dette, slik at dere skal fylles med min glede. Ja, gleden deres skal bli fullkommen!
12 Jeg ber dere elske hverandre like mye som jeg elsker dere.
13 Ingen har større kjærlighet en han som gir livet for sine venner.
14 Dere er mine venner hvis dere lyder meg.
15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Nå er dere mine venner, og jeg har fortalt dere alt som Faderen har sagt meg.
16 Dere valgte ikke meg. Det var jeg som valgte dere, for at dere skulle bære frukt. Hva dere enn ber Faderen om, når dere bruker mitt navn, skal han gi dere det.
17 Jeg byr dere å elske hverandre.
18 Dere vil bli hatet av verden, men så har den også hatet meg før den hatet dere.
19 Verden ville ha elsket dere om dere hadde tilhørt den, men det gjør dere ikke. Jeg valgte dere ut av verden, og derfor hater den dere.
20 Husker dere hva jeg sa? 'En tjener er ikke større enn sin herre!' De forfulgte meg, og de vil forfølge dere. Hvis de hadde hørt på meg, ville de også ha hørt på dere.
21 Verdens mennesker vil forfølge dere fordi dere tilhører meg, for de kjenner ikke Gud som sendte meg.
22 Hvis jeg ikke hadde kommet og talt til dem, ville de vært uten skyld. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd.
23 Hver den som hater meg, hater også min Far.
24 Hvis jeg ikke hadde gjort slike mektige gjerninger iblant dem, ville de ikke ha vært regnet som skyldige. Men som det nå er, har de sett dem, og likevel hater de både meg og min Far.
25 Det profetene sa om Messias har gått i oppfyllelse: 'De hatet meg uten årsak.'
26 Men jeg vil sende trøsteren til dere ? den Hellige Ånd, kilden til all sannhet. Han vil komme til dere fra Faderen, og han vil fortelle dere alt om meg.
27 Og dere må fortelle alle om meg, for dere har vært med meg fra begynnelsen av.»
© 2018 ERF Medien