Help

En Levende Bok

1 «Vær ikke urolige. Dere stoler på Gud, stol på meg også.
2-3 Det er mange rom der min Far bor, og jeg går for å gjøre dem i stand til dere. Når alt er ferdig, kommer jeg og henter dere, slik at dere alltid kan være hos meg. Hvis det ikke var slik, hadde jeg sagt dere det.
4 Og dere vet hvor jeg går og hvordan dere skal komme dit.»
5 «Nei, det gjør vi ikke,» sa Tomas. «Vi har ingen idé om hvor du går hen, hvordan skulle vi da vite veien?»
6 Jesus sa til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kan komme til Faderen uten ved hjelp av meg.
7 Hvis dere hadde visst hvem jeg er, ville dere visst hvem min Far er. Fra nå av kjenner dere ham ? og har sett ham!»
8 Filip sa da: «Herre, vis oss Faderen, og vi skal være fornøyd.»
9 Jesus svarte: «Vet du ennå ikke hvem jeg er, Filip. Jeg har jo vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvorfor spør du da om å få se ham?
10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg taler, er ikke mine egne. De kommer fra Faderen som lever i meg. Han gjør sin gjerning gjennom meg.
11 Bare tro det ? tro at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Tro det i hvert fall når dere ser de gjerningene jeg gjør.
12-13 Jeg sier dere: Den som tror på meg, skal gjøre de gjerningene jeg har gjort, ja, han skal gjøre enda større gjerninger, for jeg går til min Far. Dere kan be ham om hva som helst i mitt navn, og jeg skal gjøre det. Da skal Faderen bli forherliget gjennom Sønnen.
14 Ja, be om hva som helst, i mitt navn, og jeg skal gjøre det!

LØFTET OM DEN HELLIGE ÅND

15-16 Hvis dere elsker meg, gjør dere det jeg ber dere om. Og jeg vil be til min Far, og han skal gi dere en annen trøster, som aldri vil forlate dere.
17 Denne trøsteren er den Hellige Ånd, Ånden som leder til hele sannheten. Verden kan ikke ta imot ham, for den ser ikke etter ham og kjenner ham ikke. Men det gjør dere, for han lever hos dere og skal en dag være i dere.
18 Jeg vil ikke svikte dere eller la dere være igjen som farløse ? jeg vil komme til dere.
19 Om en ganske kort stund er jeg borte fra verden, men jeg skal fremdeles være hos dere. For jeg skal leve, og det skal dere også.
20 Når jeg kommer tilbake til livet igjen, vil dere forstå at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
21 Den som lyder meg, er også den som elsker meg. Fordi han elsker meg, vil min Far elske ham, og det vil jeg også. Jeg vil åpenbare meg for ham.»
22 Judas (ikke Judas Iskariot, men den andre disippelen med det navnet) sa da til Jesus: «Herre, hva kommer det av at du bare vil åpenbare deg for oss disipler og ikke for verden i sin alminnelighet?»
23 Jesus svarte: «Jeg vil åpenbare meg for dem som elsker meg og lyder meg. Faderen vil også elske dem, og vi vil komme og leve sammen med dem.
24 Den som ikke lyder meg, elsker meg heller ikke. Og husk, det er ikke jeg som sier dette. Svaret kommer fra Faderen som sendte meg.
25 Jeg sier dere dette nå mens jeg ennå er hos dere.
26 Men når min Far sender trøsteren for å tale i stedet for meg ? og med trøsteren mener jeg den Hellige Ånd ? så vil han lære dere mye, og han skal minne dere om alt det jeg selv har sagt dere.
27 Jeg vil legge igjen en gave hos dere ? fred i sinn og hjerte. Og den fred jeg gir, er ikke som den verden gir. Vær derfor ikke urolige eller redde.
28 Husk hva jeg sa til dere ? jeg går bort, men jeg kommer tilbake til dere igjen. Hvis dere virkelig elsker meg, vil dere glede dere sammen med meg. Nå kan jeg gå til Faderen, som er større enn meg.
29 Jeg har sagt dere dette før det skjer, slik at dere vil tro det når det skjer.
30 Jeg får ikke mye tid sammen med dere etter dette, for denne verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg,
31 men jeg gjør frivillig det som Faderen krever av meg, slik at verden skal forstå at jeg elsker Faderen. Kom, la oss gå.»
© 2018 ERF Medien