Hjelp

En Levende Bok

'JEG BLIR IKKE SÅ LENGE HOS DERE'

1 Seks dager før påskefeiringen begynte, kom Jesus til Betania, der Lasarus ? mannen som han hadde brakt tilbake til livet, bodde.
2 Et selskap ble laget i stand til ære for Jesus. Marta serverte, og Lasarus satt ved bordet sammen med ham.
3 Da tok Maria en krukke med kostbar parfyme, laget av nardusessens, og hun salvet føttene til Jesus. Deretter tørket hun dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften.
4 Judas Iskariot, en av disiplene og han som skulle forråde Jesus ? sa da:
5 «Den parfymen var verd en formue. Den skulle vært solgt, og pengene skulle vært gitt til de fattige.»
6 Judas tenkte slett ikke på de fattige, men han hadde hånd om disiplenes penger, og ofte forsynte han seg av dem.
7 Jesus svarte: «La henne være i fred. Hun har forberedt min begravelse.
8 Dere kan alltid hjelpe de fattige, men jeg blir ikke så lenge hos dere.»
9 Da folk i Jerusalem hørte at Jesus var kommet, flokket de seg om ham for å se ham og Lasarus ? mannen som var brakt tilbake til livet igjen.
10 Øversteprestene bestemte seg da for å drepe Lasarus også,
11 for det var på grunn av ham at jøder var begynt å tro at Jesus var Messias.

FOLKET HYLLER JESUS

12 Neste dag gikk nyheten om at Jesus var på vei til Jerusalem over hele byen, og en veldig skare av påskebesøkende
13 tok palmegrener og gikk nedover veien for å møte ham. De ropte: «Frelseren! Gud velsigne Israels konge! Hill deg, Guds utsending!»
14 Jesus red på et ungt esel og oppfylte på den måten profetien som sa:
15 «Vær ikke redd, Israel, for din konge vil komme til deg ydmyk, sittende på folen til et esel!»
16 (Disiplene var ikke klar over at dette var en oppfyllelse av profetien, men etter at Jesus var dratt tilbake til sin herlighet i himmelen, gikk det opp for dem hvor mange av Skriftens profetier som var gått i oppfyllelse like for øynene på dem.)
17 Og de i flokken som hadde sett Jesus kalle Lasarus tilbake til livet, fortalte alle andre om det.
18 Det var årsaken til at så mange gikk ut for å møte ham ? de hadde hørt om dette veldige underet.
19 Fariseerne sa da til hverandre: «Vi har tapt. Se ? hele verden følger etter ham!»
20 Noen grekere, som var kommet til Jerusalem for å være med i påskefeiringen,
21 avla besøk hos Filip, fra Betsaida. De sa: «Herre, vi vil gjerne møte Jesus.»
22 Filip fortalte dette til Andreas, og de gikk sammen for å spørre Jesus.
23-24 Jesus svarte: «Nå er min tid kommet, og snart skal jeg få del i herligheten hos min Far. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, kommer det til å bære rik frukt.
25 Hvis du elsker livet ditt så vil du miste det. Hvis du forakter ditt liv her nede, skal du bytte det med evig herlighet.
26 Hvis disse grekerne ønsker å bli mine disipler, så si til dem at de skal komme og følge meg. Mine tjenere må være der jeg er. Og hvis de følger meg, skal de få ære hos min Far i himmelen.
27 Jeg er både redd og opprørt. Min sjel er fylt av angst. Men jeg kan jo ikke be: 'Far, la meg slippe det som venter. Det er jo derfor jeg er kommet.
28 Far, gi ditt navn ære og herlighet.»Da kom det en røst fra himmelen som sa: «Jeg har allerede gjort det, og jeg skal gjøre det igjen.»
29 Da folket hørte røsten, var det noen av dem som trodde at det tordnet, mens andre hevdet at en engel hadde talt til ham.
30 Da sa Jesus til dem: «Røsten var til hjelp for dere, ikke for meg.
31 Dommens time er kommet til verden. Nå skal Satan, denne verdens fyrste, kastes ut.
32 Og når jeg blir løftet opp på korset, skal jeg dra alle til meg.»
33 Han sa dette for å gi til kjenne hvordan han skulle dø.
34 «Dø?» spurte folket. «Vi forstod det slik at Messias skulle leve til evig tid og aldri dø. Hvorfor sier du at du skal dø? Hvilken Messias er det du snakker om?»
35 Jesus svarte: «Mitt lys skal skinne for dere en liten stund til. Vandre i det mens dere kan og gå dit dere ønsker å gå før mørket faller på, for da vil det bli for sent å finne veien.
36 Benytt dere av lyset mens det ennå er tid, da vil dere selv bli lysbærere.» Etter at Jesus hadde sagt dette, gikk han bort og skjulte seg for dem.
37 Men til tross for alle underne han hadde gjort, ville de fleste blant folket ikke tro at han var Messias.
38 Dette er akkurat hva profeten Jesaja hadde forutsagt: «Herre, hvem vil tro oss? Hvem vil akseptere Guds mektige undergjerninger som beviser?»
39 Men de kunne ikke tro, for som Jesaja også sa:
40 «Gud har blindet øyene deres og gjort hjertene harde, så de verken kan se eller forstå eller vende seg til meg. Jeg har ingen mulighet til å hjelpe dem.»
41 Jesaja talte om Jesus da han forutsa dette, for han hadde sett en visjon av Messias' herlighet.
42 Likevel var det mange av de jødiske lederne som trodde at Jesus var Messias, men de ville ikke erkjenne det for noen av frykt for at fariseerne skulle støte dem ut av synagogen.
43 De satte mer pris på å bli æret av mennesker enn av Gud.
44 Jesus ropte til folket: «Hvis dere tror på meg, er det i virkeligheten Gud dere tror på.
45 For når dere ser meg, ser dere han som sendte meg.
46 Jeg er kommet som et lys, som skal skinne i denne mørke verden, slik at alle som setter sin lit til meg, skal slippe å vandre i mørket.
47 Hvis noen hører meg og ikke adlyder meg, er ikke jeg hans dommer. Jeg er kommet for å frelse verden, ikke for å dømme den.
48 Men alle som forkaster meg og mitt budskap, vil bli dømt på dommens dag av de sannheter jeg har talt.
49 For dette er ikke mine egne idéer. Jeg har talt til dere det Faderen bad meg å si.
50 Og jeg vet at dette fører til evig liv. Hva han enn ber meg om å si, det sier jeg.»
© 2017 ERF Medien