Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

LYS I MØRKE

1-2 Før noe var skapt, var Kristus hos Gud. Han har alltid vært levende og er selv Gud.
3 Han skapte alt som er ? det finnes ikke noe som ikke han har gjort.
4 I Kristus ligger livet selv, og dette livet gir lys til hele menneskeheten.
5 Hans liv er lyset. Han er selv lyset som skinner i mørket ? og mørket kan aldri slokke det.
6-7 Gud sendte døperen Johannes som et vitne om at Jesus Kristus er det sanne lys.
8 Johannes selv var ikke lyset, han skulle bare vitne om det.
9 Så kom han som er det sanne lys til verden, og han kom for å lyse for alle mennesker.
10 Men selv om han hadde skapt verden, kjente ikke verden ham da han kom.
11-12 Selv i sitt eget land og blant sitt eget folk, jødene, ble han ikke godtatt. Bare noen få tok imot ham, men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli barn av Gud. Alt de trengte å gjøre, var å stole på at han skulle frelse dem.
13 Alle de som tror dette, er født på ny. Det er selvfølgelig ikke snakk om en fysisk fødsel, som skriver seg fra menneskelig lidenskap eller planlegging. Det er noe Gud selv har bestemt.
14 Kristus tok vår menneskelige natur på seg og levde her på jorden, full av kjærlig, tilgivelse og sannhet. Vi så hans herlighet ? den herlighet som den eneste Sønnen har fra sin himmelske Far.

JOHANNES PEKER PÅ JESUS

15 Johannes pekte på Jesus og sa til dem som var samlet: «Dette er han som jeg talte om da jeg sa: 'Det kommer en som er mye større enn jeg ? for han var til lenge før meg'.»
16 Vi har alle fått av de rike velsignelser han har gitt oss ? velsignelse på velsignelse har vi fått.
17 Moses gav oss loven med sine strenge krav og nådeløse rettferdighet, mens Jesus Kristus brakte oss kjærlig tilgivelse.
18 Ingen har noensinne sett Gud, ingen andre enn hans eneste Sønn. Han er hos Faderen og har fortalt oss alt om ham.
19 De eldste sendte prester og hjelpeprester fra Jerusalem for å spørre Johannes om han gjorde krav på å være Messias.
20 Han nektet bestemt. «Jeg er ikke Kristus,» sa han.
21 «Vel, hvem er du da?» spurte de. «Er du Elias?»«Nei,» svarte han.«Er du profeten?»«Nei.»
22 «Men hvem er du da? Si oss det, så vi kan svare dem som har sendt oss. Hva har du å si om deg selv?»
23 Han svarte: «Jeg er en røst fra den øde villmarken, og jeg roper som profeten Jesaja en gang profeterte: 'Gjør dere i stand til Herrens komme'.»
24-25 Da spurte de enda en gang: «Hvis du ikke er Messias, eller Elias eller profeten, hvilken rett har du da til å døpe?»
26 Johannes svarte: «Jeg døper bare med vann, men her i denne flokken står en dere aldri har møtt,
27 en som snart skal begynne sin tjeneste iblant dere. Jeg er ikke engang verdig til å være slaven hans.»
28 Denne hendelsen fant sted ved Betania, en landsby på den andre siden av elven Jordan, der Johannes døpte.
29 Neste dag så Johannes at Jesus kom mot ham, og han sa: «Se! Der er det Guds lam som tar bort verdens synd!
30 Det er han jeg talte om da jeg sa: 'Snart kommer en mann som er mye større enn jeg, en som har vært til lenge før meg.'
31 Jeg visste heller ikke at det var han, men jeg er her og døper for å kunne peke ham ut for Israels folk.»
32 Johannes beskrev så hvordan han hadde sett den Hellige Ånd komme ned fra himmelen i form av en due og bli over Jesus.
33 «Jeg visste ikke at det var han,» sa Johannes igjen, «men på den tiden Gud sendte meg for å døpe, sa han til meg: 'Når du ser den Hellige Ånd komme ned og bli over noen ? så er det han du ser etter. Det er han som døper med den Hellige Ånd.'
34 Jeg så at det skjedde med denne mannen, og jeg vitner derfor at han er Guds Sønn.»

JESUS KALLER MEDARBEIDERE

35 Dagen etter, da Johannes stod sammen med to av disiplene sine,
36 kom Jesus forbi. Johannes så på ham og utbrøt: «Se! Der er Guds lam!»
37 Da snudde de to disiplene til Johannes seg og fulgte etter Jesus.
38 Jesus så seg omkring, og han fikk se at de fulgte etter ham. «Hva vil dere?» spurte han.«Herre,» svarte de, «hvor bor du?»
39 «Kom og se,» sa han. Så ble de med ham til stedet der han bodde, og de ble hos ham fra klokken fire den ettermiddagen og helt til kvelden.
40 (En av disse mennene var Andreas, broren til Simon Peter.)
41 Andreas gikk så for å finne sin bror Simon, og han sa til ham: «Vi har funnet Messias!»
42 Så tok han broren med seg til Jesus.Jesus så skarpt på Simon et øyeblikk. Så sa han: «Du er Simon, sønn til Johannes ? men du skal kalles Peter, klippen!»
43 Neste dag bestemte Jesus seg for å gå til Galilea. Han fant Filip og sa til ham: «Bli med meg.»
44 (Filip var fra Betsaida, hjembyen til Andreas og Peter.)
45 Filip gikk nå av sted for å lete etter Natanael, og da han fant ham, sa han: «Vi har funnet Messias ? han som Moses og profetene skrev om! Han heter Jesus, og han er sønn av Josef fra Nasaret.»
46 «Nasaret!» utbrøt Natanael. «Kan det komme noe godt derfra?»«Bare kom og se selv,» sa Filip.
47 Da de nærmet seg, sa Jesus: «Her kommer det en ærlig mann ? en sann Israels sønn.»
48 «Hvordan kan du vite noe om meg?» spurte Natanael.Jesus svarte: «Jeg kunne se deg under fikentreet før Filip fant deg.»
49 Natanael svarte: «Herre, du er Guds Sønn ? Israels konge!»
50 Jesus spurte ham: «Tror du alt dette bare fordi jeg sa at jeg hadde sett deg under fikentreet? Du skal se større bevis enn dette.
51 Du skal få se himmelen åpen og Guds engler stige opp og ned over meg, Menneskesønnen.»
© 2019 ERF Medien