Help

En Levende Bok

GJØR IKKE FORSKJELL PÅ FOLK

1 Kjære brødre, hvordan kan dere hevde at dere tilhører den Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, hvis dere favoriserer rike mennesker og ser ned på fattigfolk?
2 Sett at det kommer en mann inn i kirken deres, kledd i kostbare klær og med dyre gullringer på fingrene. Samtidig kommer en annen mann som er fattig og kledd i loslitte klær.
3 Dere gjør en hel del oppstuss omkring den rike mannen og gir ham den beste plassen i huset. Til den fattige sier dere: «Du kan stå der borte hvis du vil, eller sette deg på golvet» ?
4 En slik opptreden stiller spørsmålstegn ved troen deres. Er dere egentlig kristne? Viser ikke dette at dere ledes av gale motiver?
5-6 Hør på meg, kjære brødre: Gud har utvalgt fattige mennesker til å være rike i troen. Himmelriket er deres. Det er den gaven Gud har lovt alle som elsker ham.Likevel har dere foraktet den fattige mannen. Skjønner dere ikke at det er de rike som griper dere og drar dere for retten?
7 Altfor ofte er det også dem som spotter Jesus Kristus. Er det ikke hans navn dere bærer?
8 Det er godt når dere adlyder vår Herres befaling: «Du skal elske og hjelpe din neste like mye som du elsker og tar vare på deg selv.»
9 Men dere bryter Herrens lov når dere gjør forskjell på folk. Det er synd.
10 Det menneske som holder hvert bud, men bryter ett av dem, er like skyldig som den som bryter hele loven.
11 For den Gud som sa at du ikke må bryte ekteskapet, sa også at du ikke må myrde. Selv om du ikke har brutt ekteskapsloven og drevet hor, men har myrdet noen, har du brutt hele Guds lov og står i høyeste grad skyldig for ham.
12 Dere vil bli dømt etter frihetens lov, og etter den må dere leve i ord og gjerning.
13 Det kommer ikke til å bli noen nåde for dem som ikke selv har vist nåde. Men har dere vært barmhjertige, kan dere møte dommen med frimodighet.

TRO OG GJERNING

14 Kjære brødre, hvilken nytte er det i å si at dere har tro og er kristne hvis dere ikke beviser det ved å hjelpe andre? Vil den slags tro frelse noen?
15 Hvis du har en venn som trenger mat og klær,
16 og du sier til ham: «Adjø og Gud velsigne deg. Hold deg varm og spis godt.» ? og du ikke gir ham klær og mat, hva godt er det i det?
17 Det er ikke nok å bare ha tro. Dere må gjøre godt for å bevise at dere har troen. Tro som ikke gir seg utslag i gode gjerninger, er ikke tro i det hele tatt ? den er død og unyttig.
18 Nå kan det være noen som innvender: «En kan vel ha troen, mens en annen har gjerningene!» Da vil jeg svare: «Hvordan kan du vise meg troen din dersom du ikke gjør noe godt?» Det er umulig. Derimot vil alle forstå at jeg har en god tro når jeg gjør gode gjerninger.
19 Er det fremdeles noen iblant dere som holder på at det er nok «bare å tro»? Tro på en Gud? Husk at djevlene også gjør det ? og skjelver.
20 Kjære uforstandige venn! Når skal du egentlig lære at det å «tro» er nytteløst uten at du gjør det Gud vil at du skal gjøre? Tro som ikke resulterer i gode gjerninger, er ingen virkelig tro.
21 Husker du ikke at til og med vår far Abraham ble erklært rettferdig på grunn av det han gjorde. Han var villig til å lyde Gud, selv om det betydde at hans sønn Isak skulle dø på alteret?
22 Han trodde så mye på Gud at han var villig til å gjøre hva som helst Gud bad ham om. Hans tro ble fullkommen ved det han gjorde, ved hans gode gjerninger.
23 Så hendte det akkurat som Skriftene sier. Abraham trodde Gud, og Herren erklærte ham rettferdig i Guds øyne. Han ble til og med kalt «Guds venn».
24 Du skjønner at mennesket frelses ved det det gjør, så vel som ved det det tror.
25 Rahab, den prostituerte kvinnen, er et annet eksempel på dette. Hun ble frelst på grunn av det hun gjorde da hun skjulte budbærerne og sendte dem trygt av sted en annen vei.
26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.
© 2018 ERF Medien