Help

En Levende Bok

KRISTI OFFER

1 Det vi sier er altså følgende: Kristus, hvis prestedømme vi nettopp har beskrevet, er vår øversteprest og sitter i himmelen på æresplassen ved siden av Gud selv.
2 Han gjør prestetjeneste i helligdommen, ? i møteteltet som er reist av Herren selv og ikke av mennesker.
3 Enhver øversteprest må bære fram gaver og offer, og dette måtte Kristus også gjøre.
4 Det offer han bringer er mye bedre enn det som blir ofret av de jordiske prestene. (Men om han hadde vært her på jorden, ville han ikke engang fått tillatelse til å være prest, for prestene her nede følger fremdeles det gamle jødiske offersystemet.)
5 De gjør tjeneste i en helligdom, som bare er en svak skygge av det som finnes i himmelen. For da Moses var ferdig til å bygge tabernaklet, advarte Gud ham og sa at han nøyaktig måtte følge den tegningen som ble vist ham på fjellet Sinai.
6 Kristus har fått en langt høyere prestetjeneste. Han er mellommann i en ny pakt som hviler på Guds egne løfter.
7 Den gamle overenskomsten virket ikke engang. Hadde den gjort det, ville det ikke vært bruk for en ny.
8 Gud selv fant feil ved den gamle, for han sa: «Den dag vil komme da jeg vil inngå en ny overenskomst med Israels folk og Judas folk.
9 Denne nye overenskomsten vil bli annerledes enn den jeg gav deres fedre da jeg tok dem ved hånden og ledet dem ut av Egyptens land. De holdt ikke sin del av avtalen, så jeg måtte gjøre den om.
10 Men dette er den nye overenskomsten som jeg vil inngå med Israels folk, sier Herren: Jeg vil skrive mine lover i deres sinn, slik at de skal vite hva jeg vil at de skal gjøre uten at jeg forteller dem det. Og disse lovene skal være skrevet i hjertene deres, slik at de vil ønske å lyde dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
11 Og ingen skal da behøve å tale til sin venn eller nabo eller bror og si: 'Du burde også kjenne Herren.' Den dagen skal alle, store og små, kjenne meg.
12 Og jeg vil være nådig mot dem, og jeg vil ikke mer huske deres synd.»

DEN GAMLE OVERENSKOMSTEN

13 Gud taler om disse nye løftene, om denne nye overenskomsten, og sier at den skal overta for det som har vært. Den gamle passer ikke lenger og er satt til side for alltid.
© 2018 ERF Medien