Help

En Levende Bok

1 La oss ikke gå igjennom de samme gamle sannhetene på nytt. La oss i stedet gå videre til andre ting og bli modne i vår forståelse, slik som sterke kristne bør være. Vi trenger sikkert ikke tale mer om det tåpelige i å forsøke å bli frelst ved å gjøre godt, eller om nødvendigheten av å tro på Gud.
2 Dere trenger ikke videre opplæring om dåp og håndspåleggelse, oppstandelsen fra de døde og evig dom.
3 Om Herren vil, skal vi nå gå over til noe annet.

FAREN FOR Å BLI FORKASTET

4 Det er til liten nytte å forsøke og føre dere tilbake til Herren igjen, hvis dere engang har forstått evangeliet, smakt himmelens goder og hatt del i den Hellige Ånd.
5 Det går ikke an å ha opplevd hvor godt Guds ord er og ha følt den kommende verdens mektige krefter,
6 og så vende seg mot Gud. Da har dere jo på nytt naglet Guds Sønn til korset og gjort ham til spott og skam.
7 Når det har vært mange regnskurer på åkeren, og den gode grøden begynner å spire, har denne jorda opplevd Guds velsignelse.
8 Men hvis den fortsetter å bære tistler og torner, kan ikke jorda kalles god. Da bør den legges brakk og bli avsvidd.
9 Kjære venner, selv om jeg taler på denne måten, tror jeg ikke at det jeg sier passer på dere. Jeg har den tiltro til dere at dere bærer god frukt, frukt som er i samsvar med den frelsen dere har fått.
10 For Gud er ikke urettferdig. Hvordan skulle han kunne glemme det store arbeidet dere har gjort for ham. Han glemmer heller ikke den kjærligheten dere viste ved å hjelpe hans barn. Dette gjør dere jo forresten fortsatt.
11 Vi venter at dere skal fortsette å elske hverandre så lenge dere lever, slik at dere skal få full lønn.
12 Når dere vet hva som ligger foran, vil dere ikke gå trette eller bli åndelig sløve og likegyldige. Følg med iver eksemplet til dem som har gått foran. Deres tro og tålmodighet har gitt dem del i løftet.

ABRAHAMS EKSEMPEL

13 Da Gud gav Abraham løftet, sverget han ved sitt eget navn, ? noe større å sverge ved fantes jo ikke.
14 Gud lovte å velsigne Abraham. Han skulle gi ham en sønn og gjøre ham til far for en stor nasjon.
15 Så ventet Abraham tålmodig til Gud hadde gitt ham en sønn, Isak, akkurat som han hadde lovt.
16 Når en mann gjør en ed, påkaller han en som er større enn seg selv. Denne skal tvinge ham til å gjøre det han har lovt, eller straffe ham hvis han senere nekter å gjøre det. En ed gjør slutt på alle diskusjoner.
17 Gud bandt seg også med en ed, slik at de han lovte å hjelpe, kunne være helt sikre på at han aldri kom til å forandre planene sine. De skulle aldri behøve å tvile på det.
18 Han har gitt oss sitt løfte og sin ed, to ting vi kan stole fullt ut på, for det er umulig for Gud å lyve. Alle som regner med at han skal frelse dem, kan derfor fatte nytt mot når de hører slike forsikringer fra Gud. Nå kan de få visshet om at han vil gi dem den frelse han har lovt. De behøver ikke å tvile på det.
19 Dette håpet er et trygt og sterkt anker for sjelene våre. Det går rett gjennom forhenget og inn i helligdommen og gir oss kontakt med Gud.
20 Det var Jesus som åpnet denne veien, og han ber for oss og er vår øversteprest på samme måte som Melkisedek.
© 2018 ERF Medien