Help

En Levende Bok

1 Jødenes øversteprest er bare et menneske som alle andre, men han er valgt til å tale på vegne av andre mennesker, når det er noe de skal legge fram for Gud. Han bærer fram folkets gaver til Gud og ofrer blodet av dyr, som er blitt slaktet for å dekke folkets synder.
2 Øverstepresten kan vise mildhet mot dem som feiler og farer vill, for han er selv bare et menneske.
3 Han må også bære fram offer for de gale ting han selv har gjort.
4 Ingen kan bli øversteprest bare fordi han ønsker å være det. Han må kalles av Gud til denne oppgaven på samme måte som Gud valgte Aron.
5 Det er derfor Kristus ikke valgte seg selv til å være øversteprest, nei, han ble valgt av Gud. Gud sa til ham: «Du er min Sønn, jeg har født deg i dag.»
6 Og en annen gang sa Gud til ham: «Du er blitt valgt som øversteprest til evig tid med samme rang som Melkisedek.»
7 Da Jesus levde her på jorden, bønnfalt han Gud med høye rop og tårer om at han måtte frelse ham fra døden. Og Jesus ble bønnhørt fordi han stolte på Gud.
8 Selv om Jesus var Guds Sønn, måtte han lære hva det var å være lydig, også når lydighet betydde lidelse.
9 Det var først etter at han hadde fullført sin frelsesgjerning ? den store lidelsen på korset, at Jesus kunne gi frelse til dem som trodde på ham.
10 For husk at Gud hadde valgt ham til å være øversteprest med samme rang som Melkisedek.

GÅ OVER TIL SOLID KOST!

11 Det er mye mer jeg gjerne ville ha sagt dere om dette, men det later til at dere er blitt sløve. Det er vanskelig å få dere til å forstå.
12-13 Dere har vært kristne lenge nå, og dere burde være i stand til å lære andre. Men det ser ut til at dere enda en gang trenger noen som kan gi dere de enkle sannhetene i Ordet. Dere er som spebarn, som bare kan drikke melk. Dere er ikke gamle nok til fast føde. Når et menneske fremdeles lever på melk, viser det at man ikke er kommet særlig langt i kristenlivet og ikke vet mye om forskjellen mellom rett og galt. Et slikt menneske er fremdeles en spebarnskristen!
14 Dere kommer aldri til å bli i stand til å spise solid åndelig føde og forstå de dypere ting i Guds ord før dere lærer å skjelne rett fra galt ved å gjøre det som er rett.
© 2018 ERF Medien