Help

En Levende Bok

DE KRISTNE ER GUDS HUS

1 Derfor, kjære brødre, dere er Guds utvalgte og har fått del i kallet fra himmelen. Fest nå blikket på Jesus, han som er Guds sendebud og deres egen øversteprest.
2 For Jesus var trofast mot Gud, som innsatte ham, akkurat som Moses trofast tjente i Guds hus.
3 Men Jesus hadde langt større herlighet enn Moses. En mann som bygger et fint hus får selvfølgelig mer ros enn huset selv.
4 Mange mennesker kan bygge hus, men det er bare Gud som selv har bygd alt.
5 Moses gjorde et trofast arbeid i Guds hus, men han var bare en tjener, og hans gjerning gikk for det meste ut på å antyde det som senere skulle skje.
6 Men Kristus, Guds trofaste Sønn, er satt til å styre hele Guds hus. Og vi kristne er Guds hus ? han lever i oss! ? så sant vi holder fast på frimodigheten og håpet.
7-8 Når nå Kristus er så stor, og den Hellige Ånd sier at vi skal lytte til ham, skal vi legge vinn på å høre hans stemme i dag. Vi skal ikke gjøre hjertene våre harde, slik som Israels folk gjorde. De gjorde sine hjerter harde mot Guds kjærlighet og knurret mot ham da han prøvde dem i ørkenen.
9 Men Gud var tålmodig med dem i førti år, enda de satte hans tålmodighet på en hard prøve. Han fortsatte å gjøre sine mektige gjerninger for deres øyne.
10 «Men,» sier Gud, «jeg var meget vred på dem, for deres hjerter var alltid vendt andre steder enn til meg, og de fant aldri de stier jeg ville at de skulle følge.»
11 Så sverget Gud i sin vrede: «De skal aldri komme inn til min hvile.»

HARDE HJERTER

12 Pass derfor på hjertene deres, kjære brødre, så dere ikke er onde og vantro og blir ledet bort fra den levende Gud.
13 Dere skal oppmuntre hverandre mens det enda er tid, slik at ingen av dere blir lurt av synden og vender bort fra Gud.
14 For hvis vi er tro helt til det siste og stoler på Gud, slik vi gjorde da vi først ble kristne, skal vi få del i alt som hører Kristus til.
15 Nå er tiden inne. Glem aldri advarselen «I dag om dere hører Guds røst tale, så forherd ikke hjertene deres, slik som Israels folk da de gjorde opprør mot ham i ørkenen.»
16 Hvem var så disse menneskene jeg taler om, de som hørte Guds røst tale til seg, men som gjorde opprør mot ham? Det var de som kom ut av Egypt sammen med Moses, lederen sin.
17 Og hvem var årsak til at Gud var vred i førti år? De samme menneskene som syndet og som døde i ørkenen som følge av det.
18 Hvem var det Gud talte om da han svor med en ed at de aldri skulle komme inn i det land han hadde lovt folket sitt? Han talte til alle dem som ikke ville adlyde ham.
19 Og hvorfor kom de ikke inn? Fordi de ikke trodde på ham.
© 2018 ERF Medien