Help

En Levende Bok

KRISTUS DØDE FOR ALLE

1 Derfor må vi lytte til de sannhetene vi har hørt, ellers kan vi drive bort fra dem.
2 Englenes budskap har alltid vist seg å være sanne, og folk er alltid blitt straffet når de har vært ulydige mot dem.
3 Hvordan kan vi tro at vi skal slippe unna, hvis vi ikke bryr oss om den frelse Gud har gitt oss? Den ble forkynt av den Herre Jesus selv og overlevert til oss av dem som hadde hørt ham tale.
4 Gud har alltid vist oss at hans budskap er sanne. Han har gjort det ved tegn og under og forskjellige mirakler og ved at han har gitt spesielle gaver fra den Hellige Ånd til dem som tror. Ja, Gud har gitt oss alle slike gaver.
5 Den kommende verden vil heller ikke bli styrt av engler.
6 Nei, i Salmenes bok sier David til Gud: «Hva er vel mennesket at du bryr deg om ham? Og hvem er denne Menneskesønnen som du opphøyer?
7 Selv om du gjorde ham ringere enn englene for en liten stund, så har du nå kronet ham med herlighet og ære.
8 Og du har gitt ham makt over alt som er. Alt har du lagt under hans føtter.»Vi har ennå ikke sett alt dette.
9 Men vi ser at Jesus, som for en kort stund var stilt lavere enn englene, nå er kronet med herlighet og ære. Dette skjedde fordi han led døden for våre synder. Ja, på grunn av Guds store godhet døde Jesus for alle i hele verden.
10 Gud, som en gang skapte verden til sin ære, hadde rett til å la Jesus dø. På denne måten kunne han føre store menneskeskarer til evig liv i himmelen. Jesu lidelse gjorde ham nemlig til den fullkomne leder. Bare han kan føre folkene fram til frelse.
11 Vi som er blitt hellige ved Jesus, har nå den samme Far som han. Det er derfor Jesus ikke skammer seg for å kalle oss brødre.
12 Han sier i Salmenes bok: «Jeg vil tale til mine brødre om Gud, min Far, og sammen skal vi synge hans pris.»
13 En annen gang sier han: «Jeg vil sammen med mine brødre sette min lit til Gud.» Og enda en gang: «Se, her er jeg og de barn som Gud gav meg.»
14 Siden vi er mennesker av kjøtt og blod, selv om vi nå er Guds barn, måtte også han bli et menneske som oss. For det var bare som menneske han kunne dø og bryte djevelens makt.
15 Bare på den måten kunne han befri alle dem, som av frykt for døden, har levd hele sitt liv som slaver under denne redselen.
16 Vi vet alle at han ikke kom som en engel, men som et menneskelig vesen ? ja, som en jøde.
17 Og det var nødvendig for Jesus å bli lik oss, slik at han kunne være vår nådige og trofaste øversteprest for Gud. Han ble en prest som både kunne være nådig mot oss mennesker og trofast mot Gud, fordi han sonet all vår synd.
18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes.
© 2018 ERF Medien