Help

En Levende Bok

FORMANINGER OG HILSENER

1 Dere må fortsette å elske hverandre med sann kjærlighet.
2 Glem ikke å være vennlige mot fremmede. De som har vært gjestfrie, har hatt engler som gjester uten å være klar over det!
3 Glem ikke dem som sitter i fengsel. Lid med dem som om det var dere selv det gjaldt. Ta del i sorgen til dem som blir dårlig behandlet, for dere vet hva de går igjennom.
4 Hold ekteskapet i ære og vær rene. Gud vil i sannhet straffe alle dem som er umoralske eller som driver hor.
5 Vær ikke pengekjære. Vær tilfreds med det dere har. Gud har jo sagt: «Jeg kommer aldri, aldri til å svikte deg eller forlate deg.»
6 Det er derfor vi kan si uten å tvile eller frykte: «Herren er min hjelper, og jeg er ikke redd for noe som et menneske kan gjøre meg.»
7 Husk lederne deres, de som har lært dere Guds ord. Tenk på alt det gode som er kommet fra dem. Stol på Gud på samme måte som de gjør.
8 Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid.
9 Bli derfor ikke opptatt med fremmede, nye idéer. Hjertet styrkes ved nåden, ikke ved maten. De som har prøvd alle disse nye idéene, har slett ikke hatt noen nytte av dem.
10 Vi har vårt eget alter. De som fortsatt gjør seg avhengig av jødenes lover, har ingen plass der.
11 Under det jødiske lovsystemet brakte øverstepresten blodet av slaktede dyr inn i helligdommen som et offer for synd, og så ble dyrekroppene brent utenfor byen.
12 Det var derfor Jesus led og døde utenfor byen, der hans blod renset bort våre synder.
13 La oss derfor gå ut til ham, utenfor bymurene (det vil si utenfor denne verdens interesser, så vi er villige til å bli foraktet) for å lide med ham der, idet vi bærer hans skam.
14 For denne verden er ikke vårt hjem. Vi ser fram til vårt evige hjem i himmelen.
15 Med Jesu hjelp vil vi fortsette å bære fram vårt lovprisningsoffer til Gud. Vi vil fortelle andre om hvor herlig hans navn er.
16 Glem ikke å gjøre godt og å dele det dere har med dem som er i nød. Slike offer er til Guds behag.
17 Vær lydige mot deres åndelige ledere og vær villige til å gjøre det de sier. De skal nemlig våke over sjelene deres. Og Gud skal belønne dem etter måten de gjør det på. Gi dem grunn til at de med glede kan bære dere fram for Herren, ikke med sorg, for da vil dere lide under det også.
18 Be for oss, for vi har en god samvittighet, og vi vil gjerne fortsatt ha det slik.
19 Spesielt trenger jeg deres forbønn nå, slik at jeg desto snarere kan komme tilbake til dere.
20-21 Må så fredens Gud, han som førte vår Herre Jesus, den store hyrde for hjorden, tilbake fra de døde, utruste dere med alt dere trenger for å gjøre hans vilje, ved den evige pakts blod, den som ble inngått mellom Gud og dere. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er etter Guds gode vilje. Ham være æren i all evighet. Amen.
22 Brødre, hør tålmodig på det jeg har å si i dette brevet, for det er kort.
23 Jeg vil dere skal vite at Timoteus nå er ute av fengslet. Hvis han kommer hit snart, vil jeg bli med ham til dere.
24 Hils alle lederne deres og alle de andre troende der fra meg. De kristne fra Italia som er her sammen med meg, sender dere sine hilsener. Guds nåde være med dere alle. Gud velsigne dere.
© 2018 ERF Medien