Help

En Levende Bok

TROENS UNDER

1 Hva er tro? Det er den tillitsfulle forsikring om at noe vi håper på skal skje. Det er visshet om at det vi håper på, venter oss, selv om vi ikke ser det.
2 Guds folk var i tidligere tider kjent for sin sterke tro.
3 Ved tro ? ved å tro på Gud ? vet vi at verden og stjernene ? ja, alt som er ? ble skapt av Gud, og at det ble skapt av ingenting.
4 Det var ved tro Abel brakte et offer som Gud likte bedre enn Kains. Gud tok imot Abels offer og beviste det ved å regne ham som rettferdig. Abel har vært død lenge, men vi kan fremdeles lære av hans eksempel.
5 Enok trodde også på Gud, og det var grunnen til at Gud tok ham opp til himmelen uten at han døde. Plutselig var han bare borte, for Gud tok ham til seg. Før dette skjedde, hadde Gud sagt at han var godt fornøyd med Enok.
6 Du kan aldri behage Gud uten tro, uten å stole på ham. Den som ønsker å komme til Gud, må tro at han er til og at han lønner dem som oppriktig søker ham.
7 Også Noah trodde på Gud. Da han hørte Guds advarsel om det som skulle komme, trodde Noah på ham, enda det ikke var tegn til flom. Han kastet ikke bort tiden, men bygde arken og reddet hele sin familie. Noahs tro på Gud stod i direkte kontrast til den synd og vantro som preget resten av verden. De nektet å lyde. På grunn av sin tro ble Noah en av dem som Gud har tatt imot.
8 Abraham trodde Gud. Da Gud sa til ham at han skulle forlate hjemmet og reise til et annet land som han lovte å gi ham, gjorde Abraham som Gud sa. Han drog av sted uten engang å vite hvor han gikk.
9 Og da han nådde det landet Gud hadde lovt ham, bodde han i telt som om han bare var på besøk. Det samme gjorde Isak og Jakob, som Gud hadde gitt det samme løfte.
10 Abraham gjorde dette fordi han tillitsfullt ventet på at Gud skulle føre ham til byen med faste grunnvoller, den som har Gud selv som byggmester.
11 Sara hadde også tro, og på grunn av den var hun i stand til å bli mor på sine gamle dager. Hun visste at Gud, som hadde gitt henne løftet, også ville gjøre det han hadde lovt.
12 Det kom et helt folk fra Abraham, som egentlig var for gammel til å få barn ? et folk med så mange millioner mennesker at det er som himmelens stjerner og som sanden ved havets bredd. Det er ikke mulig å telle dem.
13 De menneskene jeg har nevnt, døde uten at de fikk alt det Gud hadde lovt dem. Men de så at alt lå og ventet på dem lenger framme. Og de var glade, for de forstod at denne jorden ikke var deres virkelige hjem. De var fremmede og på besøk her nede.
14 Når de snakket på denne måten, så de fram til sitt virkelige hjem i himmelen.
15 Hvis de hadde villet det, kunne de ha gått tilbake til denne verdens goder.
16 Men det ville de ikke. De levde for himmelen. Og nå er ikke Gud skamfull over å bli kalt for deres Gud, for han har gjort i stand en himmelsk by for dem.
17 Gud prøvde Abraham, men Abraham stolte på Gud og de løftene han hadde gitt. Han var villig til å ofre den eneste sønnen sin, ?
18 ja, ofre Isak, ham som Gud hadde lovt et helt folk av etterkommere ved!
19 Abraham regnet med at Gud ville vekke opp igjen sønnen hans hvis han virkelig måtte dø. Det var omtrent det som hendte også, for så langt det stod til Abraham, var Isak dømt til døden. Men han kom tilbake til livet igjen.
20 Det var ved tro Isak visste at Gud ville gi velsignelse til hans to sønner, Jakob og Esau.
21 Med tro velsignet Jakob begge Josefs sønner da han var gammel og døende. Han stod og bad, lent mot knappen på staven sin.
22 Og det var i tro Josef talte om at Gud skulle føre Israels folk ut av Egypt. Han gjorde dette da det gikk mot slutten med livet hans. Han var så sikker at han fikk dem til å love at de skulle ta med seg hans ben når de drog.
23 Foreldrene til Moses hadde også tro. Da de så at Gud hadde gitt dem et uvanlig barn, trodde de fullt og fast at Gud ville frelse ham. De lot seg ikke skremme av kongens ordre, men gjemte gutten i tre måneder.
24-25 Det var ved tro Moses nektet å bli behandlet som kongens barnebarn da han vokste opp. Han valgte å lide vondt sammen med Guds folk, i stedet for å glede seg en kort stund i syndig nytelse.
26 Han tenkte at det var bedre å lide for Kristus enn å eie alle Egypts skatter, for han så fram til den store belønning som Gud skulle gi ham.
27 Og det var på grunn av sin tro på Gud at han forlot Egypt uten å være redd for kongens vrede. Moses holdt ut. Det virket som om han kunne se at Gud var med ham.
28 Og det var fordi han trodde Gud at han befalte folket å slakte et lam, slik Gud hadde bedt dem om. De skulle stryke blodet på dørstolpene i hjemmene sine. Dødsengelen skulle ikke røre eldstebarna i disse husene, slik han gjorde blant egypterne.
29 Israels folk trodde på Gud og gikk rett gjennom Rødehavet, som om de var på tørr mark. Men da egypterne som forfulgte dem, prøvde på det, druknet de alle sammen.
30 Det var tro som fikk Jerikos murer til å falle etter at Israels folk hadde gått rundt dem i sju dager, slik som Gud hadde befalt dem.
31 Ved tro ble gatepiken Rahab frelst fra den skjebne resten av befolkningen i byen hennes fikk. Hun tok imot og hjalp Guds sendebud.

MENNESKER SOM VAR «FOR GODE» FOR DENNE VERDEN

32 Behøver jeg egentlig å si mer? Det ville ta altfor lang tid å gjenfortelle trosberetningene om Gideon og Barak og Samson og Jefta og David og Samuel og alle profetene.
33 Disse menneskene trodde alle på Gud, og resultatet var at de vant slag, beseiret riker, hersket over folket sitt på en god måte og tok imot det Gud hadde lovt dem. De ble bevart fra løver
34 og slapp levende ut av en brennende ovn. Noen unnslapp døden ved sverd, og noen ble sterke igjen etter at de hadde vært svake eller syke. Andre fikk stor kraft i slag. De drev hele hærer på flukt.
35 Enkelte kvinner fikk sine kjære tilbake fra døden ved å tro på Gud.Andre som trodde på Gud ble torturert i hjel, enda de kunne kjøpt seg fri. De foretrakk å dø heller enn å vende seg fra Gud og bli fri ? de visste jo at de skulle stå opp til et bedre liv senere.
36 Noen ble utledd, og de fikk åpne sår etter piskeslag. Andre satt lenker i fengselskjellere.
37-38 Noen døde fordi de ble steinet og noen ved at de ble saget i to. Andre fikk løfte om frihet hvis de ville frasi seg sin tro. Så ble de drept med sverd. Noen gikk omkring i saueskinn og geiteskinn. De gikk gjennom ørkener og over fjell, de skjulte seg i huler og kløfter. De var sultne og syke og ble dårlig behandlet ? men de var altfor gode for denne verden.
39 Det var ingen av disse troens mennesker som oppnådde alt det Gud hadde lovt dem, enda de trodde på Gud og levde slik han ville.
40 Gud ville at de skulle vente og få del i en enda bedre belønning, den som er gjort ferdig til oss.
© 2018 ERF Medien