Hjelp

En Levende Bok

1 Kjære brødre, hvis en kristen blir overlistet av synd, skal dere i all vennlighet og ydmykhet hjelpe ham tilbake på rett vei. Husk at neste gang kan det være en av dere som gjør galt.
2 Del hverandres vanskeligheter og problemer, og adlyd på den måten vår Herres befaling.
3 Hvis noen mener han er for stor til å bry seg om slike ting, så lurer han seg selv. Han er i virkeligheten ingenting.
4 Alle må være sikre på at han gjør sitt beste, for da vil han ha den tilfredsstillelsen at det han gjør blir godt gjort, og han trenger ikke å sammenligne seg med noen andre.
5 Alle må vi bære de feil og byrder som er våre egne. For ingen av oss er fullkomne!
6 De som får opplæring i Guds ord, skal hjelpe sine lærere ved å betale dem.

BLI IKKE MISMODIGE

7 La dere ikke villede. Dere kan ikke snu ryggen til og slippe fra dommen. Et menneske kommer alltid til å høste som det sår!
8 Hvis man sår for å tilfredsstille sine egne onde lyster, vil man høste åndelige forfall og død. Men hvis man sår i Ånden, vil man høste evig liv som den Hellige Ånd gir.
9 La oss ikke bli trette av å gjøre det som er rett, for etter en tid vil vi få velsignelse hvis vi bare ikke blir mismodige og gir opp.
10 Det er grunnen til at vi alltid, når vi har mulighet til det, skal være gode mot alle og spesielt mot våre kristne brødre.
11 Jeg vil skrive disse siste ordene med min egen hånd. Se hvor store bokstaver jeg skriver!
12 Disse lærerne deres, som forsøker å overbevise dere om at dere skal la dere omskjære, gjør det bare av en eneste grunn. De vil bli populære, og de vil unngå den forfølgelse de vil få hvis de gikk med på at Kristi kors alene kan frelse.
13 Til og med de lærerne som selv underkaster seg omskjærelse, forsøker ikke å holde de andre jødiske lovene. De vil at dere skal la dere omskjære for at de kan rose seg av at dere er disiplene deres.
14 Gud forby at jeg skulle rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. På grunn av det korset døde min interesse for denne verden, og verdens interesser for meg er også døde.
15 Det betyr ingenting om vi er blitt omskåret eller ikke. Det som teller er om vi virkelig er blitt forandret til nye mennesker.
16 Må Guds nåde og fred være over alle dere som lever etter denne rettesnor og over alle dem som i sannhet tilhører Gud.
17 Fra nå av ber jeg at dere ikke plager meg mer med disse tingene. Jeg bærer merker på kroppen etter de piskeslag og sår som Jesu fiender har gitt meg. Jeg er merket som hans slave.
18 Kjære brødre, må vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle.Hilsen Paulus.
© 2017 ERF Medien