Help

En Levende Bok

KRISTUS HAR SATT OSS FRI

1 Kristus har satt oss fri. Se da til at dere forblir frie, og la dere ikke binde igjen. Lover og seremonier blir jo rene slavelenker.
2 Hør på meg, for dette er alvorlig: Hvis dere regner med at omskjærelsen og det at dere holder loven skal føre dere i rett forhold til Gud, så kan ikke Kristus frelse dere.
3 Jeg vil si det igjen: Enhver som prøver å finne nåde hos Gud ved å la seg omskjære, må adlyde alle andre jødiske lover også, ellers går de fortapt.
4 Kristus er til ingen nytte for dere hvis dere regner med å ordne opp i gjelden til Gud ved å holde loven. Dere er fortapt og har ikke Guds nåde.
5 Men ved den Hellige Ånds hjelp, vet vi at Kristi død renser bort våre synder og setter oss i rett forhold til Gud.
6 Og vi som har fått det evige liv, behøver ikke bekymre oss om hvorvidt vi er omskåret eller ikke. Vi trenger heller ikke tenke på om vi utfører de jødiske seremoniene eller ikke. Alt vi trenger er tro, virksom ved kjærlighet.
7 Det gikk så bra med dere. Hvem har blandet seg inn for å holde dere tilbake fra å følge sannheten?
8 Det er i sannhet ikke Gud som har gjort det, for han har kalt dere til frihet i Kristus.
9 Men det trengs ikke mer enn ett dårlig menneske iblant dere til å smitte alle de andre.
10 Jeg stoler på Herren, at han fører dere tilbake til den samme tro på dette som jeg har. Gud vil ta seg av det mennesket, hvem han nå enn er, som har brakt vanskeligheter med seg og forvirret dere.
11 Det er enkelte mennesker som hevder at jeg forkynner at omskjærelse og jødisk lov er nødvendige for Guds frelsesplan. Hvis jeg forkynte det, ville jeg ikke bli forfulgt mer ? for det budskapet fornærmer ikke noen. At jeg blir forfulgt, beviser at jeg fremdeles preker frelse ved tro på Kristi kors alene.
12 Jeg skulle bare ønske at disse lærerne, som vil at dere skal omskjæres, ville skjære seg selv i stykker og la dere være i fred!
13 For, kjære brødre, dere har fått frihet, ikke frihet til å gjøre det som er galt, men frihet til å elske og tjene hverandre.
14 Hele loven kan summeres opp i dette ene budet: «Elsk andre som du elsker deg selv.»
15 Men hvis dere i stedet for å vise kjærlighet dere imellom alltid er kritiske og ondskapsfulle, så må dere være på vakt! Se til at dere ikke ødelegger hverandre.

FØLG DEN HELLIGE ÅND

16 Jeg råder dere til bare å lyde den Hellige Ånds ledelse. Han vil fortelle dere hvor dere skal gå og hva dere skal gjøre. Da kommer dere ikke til å gjøre det den syndige naturen vil ha dere til.
17 Vår natur vil gjøre det onde og ikke det gode som den Hellige Ånd sier at vi skal gjøre. Og det gode, som den Hellige Ånd vil vi skal gjøre, er imot vår syndige natur. Disse to maktene kjemper for å få kontroll over oss. Vi kommer aldri ut av denne spenningen.
18 Når dere blir ledet av den Hellige Ånd, trenger dere ikke lenger tvinge dere til å lyde de jødiske lovene.
19 Når dere følger den onde naturen er resultatet gitt: Urene tanker, iver etter lystbetonte fornøyelser,
20 avgudsdyrkelse, spiritisme (det vil si oppmuntring av onde ånders virksomhet), hat og strid, sjalusi og sinne, selvgodhet, klage og kritikk, falsk lære,
21 misunnelse, mord, drukkenskap, et uverdig selskapsliv og alt slikt. La meg si dere igjen det jeg har sagt før: Den som lever et slikt liv skal ikke arve Guds rike.
22 Men den Hellige Ånds frukt er: Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,
23 mildhet og selvbeherskelse. Her er det ingen konflikt med Guds lov.
24 De som tilhører Kristus, har korsfestet den gamle naturen.
25 Hvis vi lever ved den Hellige Ånds kraft, så la oss følge den Hellige Ånds ledelse i alle deler av våre liv.
26 Da skal vi ikke trakte etter ære og popularitet. Det fører bare til sjalusi og vonde følelser.
© 2018 ERF Medien