Help

En Levende Bok

1 Men husk dette: Hvis en far dør og etterlater den lille sønnen sin en stor arv, er likevel ikke barnet bedre stillet enn en slave før han er blitt voksen. Selv om han i virkeligheten eier alt faren hadde,
2 må han gjøre det hans verger og formyndere sier, til han når den alderen som faren har bestemt.

GUD KJØPTE VÅR FRIHET

3 Slik var det også med oss før Kristus kom. Vi var slaver under jødiske lover og ritualer, for vi trodde at de kunne frelse oss.
4 Men da den rette tiden kom, den tid som Gud hadde bestemt, sendte han sin Sønn. Han var født av en kvinne, som jøde,
5 for å kjøpe frihet til oss som var slaver under loven. Kristus kom for å gi barnekår til alle som ville tro på ham.
6 Og fordi vi er hans sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter. Derfor kan vi med rette tale om Gud som vår kjære Far.
7 Nå er vi ikke lenger slaver, men Guds egne sønner. Og ettersom vi er hans sønner, eier vi alt det han har. Slik har Gud bestemt det.
8 Før dere hedninger kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke engang eksisterte.
9 Og nå som dere har lært Gud å kjenne (eller, det som er enda viktigere, nå som dere er kjent av Gud), hva er det da som gjør at dere vil gå tilbake igjen og bli slaver enda en gang. Det er jo aldeles nytteløst å prøve å komme til himmelen ved å holde Guds lov.
10 Dere prøver å finne nåde hos Gud ved det dere gjør eller lar være å gjøre på visse dager eller måneder eller høytider i året.
11 Jeg er bekymret for dere. Jeg er redd for at alt det harde arbeidet jeg har hatt for dere, ikke er noe verdt.

PAULUS ER SKUFFET

12 Kjære brødre, jeg ber dere om å tenke som jeg i disse sakene. Jeg er like fri som dere var før. Dere foraktet meg ikke da jeg første gang prekte til dere,
13 enda jeg var syk da jeg første gang brakte dere evangeliet om Kristus.
14 Men selv om sykdommen var en vemmelse for dere, forkastet dere meg ikke. Dere sendte meg ikke vekk. Nei, dere tok imot meg og stelte for meg som om jeg skulle vært en engel fra Gud, eller Jesus Kristus selv.
15 Hvor er det blitt av den samkjenslen vi hadde den gangen? Den gangen vet jeg at dere med glede ville tatt ut deres egne øyne og gitt dem til meg, om det hadde kunnet hjelpe.
16 Og nå er jeg altså blitt en fiende fordi jeg sier dere sannheten?
17 Disse falske lærerne som er så ivrige etter å vinne innpass hos dere, gjør det ikke for å hjelpe dere. Det de prøver å gjøre, er å skyve dere bort fra meg, slik at dere vil bli mer opptatt med dem.
18 Det er godt når folk er hyggelige mot dere og har gode motiver og oppriktige hjerter, spesielt hvis de ikke bare er slik når jeg er hos dere!
19 Å, mine barn, som dere sårer meg. Må jeg enda en gang føde dere med smerte, kjære barn. Jeg lengter etter den tid da dere endelig skal bli fylt med Kristus.
20 Som jeg ønsker jeg kunne være hos dere nå og ikke behøve å tale med dere på denne måten. På avstand vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.
21 Hør på meg, dere venner som tror at dere må lyde jødisk lov for å bli frelst: Hvorfor finner dere ikke ut hva disse lovene egentlig betyr?
22 For det er skrevet at Abraham hadde to sønner, en med sin slavehustru og en med den frie.
23 Det var ikke noe uvanlig med slavehustruens barn. Men barnet til den frie kvinnen ble født etter at Gud spesielt hadde lovt at han skulle komme.
24-26 Det ligger en dypere mening i dette. De to kvinnene står for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra fjellet Sinai. På Sinai fikk Moses de ti bud. Hagars barn fødtes til trelldom, på samme måte som lovens pakt fører til trelldom. Hagar er et bilde på Jerusalem, sentrum for dem som prøver å tekkes Gud ved å lyde budene. Vår by er det nye Jerusalem, og hun er ikke slave av lov og seremonier. Abrahams frie kvinne er bilde på denne byen, og hennes barn er født til frihet.
27 Det var det Jesaja mente da han profeterte: «Nå kan du glede deg, du barnløse kvinne. Du kan rope med glede enda du aldri har hatt barn. For jeg skal gi deg mange barn ? flere barn enn slavehustruen har.»
28 Dere og jeg, kjære brødre, er de barna som Gud lovte, akkurat som Isak var det.
29 Vi som er født av den Hellige Ånd, blir forfulgt av dem som vil at vi skal holde de jødiske lovene. Akkurat slik ble Isak, løftets barn, forfulgt av Ismael, sønnen til slavekvinnen.
30 Men Skriftene sier at Gud bad Abraham å sende slavehustruen og sønnen hennes bort, for slavehustruens sønn kunne ikke arve Abrahams hjem og land sammen med sønnen til den frie kvinnen.
31 Kjære brødre, vi er ikke slavebarn, og vi har ingen forpliktelser når det gjelder de jødiske lovene. Vi er den frie kvinnes barn, godtatt av Gud på grunn av vår tro.
© 2018 ERF Medien