Help

En Levende Bok

1 Fjorten år senere drog jeg tilbake til Jerusalem, denne gangen sammen med Barnabas. Titus ble også med.
2 Jeg drog dit etter at jeg hadde fått en åpenbaring fra Gud om å tale med brødrene om det budskap jeg forkynte hedningene. Jeg snakket med lederne for menigheten, slik at de alle forstod hva jeg hadde lært, og jeg håpet de skulle være enige.
3 Det var de også. De forlangte ikke engang at Titus, min medarbeider, skulle la seg omskjære, enda han var hedning.
4 Dette kravet kom fra noen falske brødre. De hadde sneket seg inn blant oss for å lure på den frihet vi har i Jesus Kristus. Deres ønske var å gjøre oss til treller og slaver under loven igjen.
5 Men vi hørte ikke på dem et eneste øyeblikk. Vi ville ikke forvirre dere, så dere skulle tro at man kan fortjene frelse ved å la seg omskjære og ved å lyde jødiske lover.
6 De mest ansette lederne for menigheten som var der, hadde ingenting å legge til det jeg forkynte. (Det at de var store ledere betydde ingenting for meg, for alle er like for Gud).
7-9 Da Peter, Jakob og Johannes, som var kjent som menighetens støtter, så hvordan Gud hadde brukt meg til å vinne hedningene, rakte de Barnabas og meg hånden og oppmuntret oss til å fortsette med vår forkynnelse. De skulle selv fortsette sitt arbeid blant jødene. Den samme Gud som bad meg gå til hedningene, hadde jo utrustet Peter til å forkynne for sitt eget folk. Også Peter hadde opplevd stor velsignelse i sitt arbeid.
10 Det eneste de nevnte, var at vi alltid måtte huske å hjelpe de fattige. Jeg har også ivret for det.
11 Men da Peter kom til Antiokia, måtte jeg gå åpent imot ham. Jeg talte kraftig imot det han gjorde, for det var galt.
12 Da han først kom, spiste han med hedningekristne (som ikke bryr seg om omskjærelsen og de mange andre jødiske lover). Men etterpå, da noen jødiske venner av Jakob kom, ville han ikke spise sammen med hedningene mer. Han var redd for hva de jødiske forkjempere for loven ville si. De hevdet jo at omskjærelsen var nødvendig til frelse.
13 Også de andre jødekristne hyklet sammen med Peter. Til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres.
14 Da jeg så det som skjedde, og at de ikke var ærlige mot det de virkelig trodde og ikke fulgte evangeliets sannhet, sa jeg til Peter så alle de andre hørte det: «Selv om du er jøde av fødsel, så har du for lenge siden lagt fra deg de jødiske lovene. Hvorfor forsøker du plutselig å få disse hedningene til å lyde dem?
15 Du og jeg er jøder av fødsel, ikke hedenske syndere.
16 Likevel vet vi jødekristne at vi ikke kan komme i et rett forhold til Gud ved å adlyde våre jødiske lover. Det skjer bare ved tro på Jesus Kristus, når han tar bort vår synd. Derfor har vi også stolt på Jesus Kristus og tror at vi kan bli godtatt av Gud ved tro ? og ikke fordi vi har adlydt jødisk lov. Ingen blir noensinne frelst ved å lyde loven.»
17 Men hvis også vi jøder blir stående som syndere, selv om vi tror på Kristus, da må vi vel si at troen har ødelagt oss? Tenk om det likevel var nødvendig med omskjærelsen og alle lovene? Gud forby at noen skulle våge å tenke slike tanker om vår Herre.
18 Det er heller slik at vi synder hvis vi begynner å bygge opp igjen det gamle systemet som vi har revet ned. Vi kan ikke oppnå frelse ved å holde jødisk lov.
19 For det var ved å lese Skriftene jeg oppdaget at jeg aldri kunne oppnå Guds velbehag ved å forsøke å adlyde loven. Jeg oppdaget at man blir godtatt av Gud ved å tro på Kristus.
20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus, og jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her på jorden, lever jeg i troen på Kristus som elsker meg og gav livet sitt for meg.
21 Jeg er ikke av dem som betrakter Kristi død som meningsløs. For hvis vi kunne bli frelst ved å holde jødiske lover, da hadde det ikke vært nødvendig for Kristus å dø.
© 2018 ERF Medien