Help

En Levende Bok

1 Hva som enn hender, kjære venner, så vær glade i Herren. Jeg blir aldri trett av å si dere dette, og det er godt for dere å høre det igjen og igjen.

TA DERE I VARE FOR FALSKE LÆRERE

2 Se opp for disse onde menneskene ? farlige hunder, kaller jeg dem ? som sier at dere må omskjæres for å bli frelst.
3 Det er ikke dette som gjør oss til Guds barn, men det at vi tilber ham med vår ånd. Det er den sanne «omskjærelse». Vi kristne roser oss av det Kristus Jesus har gjort for oss, og vi er klar over at vi står helt hjelpeløse når det gjelder å frelse oss selv.
4 Likevel, om noen noensinne har hatt grunn til å håpe at han skulle kunne frelse seg selv, måtte det være jeg. Hvis andre kunne bli frelst ved det de er, så skulle i sannhet jeg kunne bli det!
5 Jeg gjennomgikk den jødiske innvielsesseremonien da jeg var åtte dager gammel. Jeg er født i et ekte jødisk hjem, en gren av den gamle, opprinnelige Benjamins stamme. Om noen har vært ekte jøde, så er det jeg! Det som mer er, jeg var medlem av fariseernes parti, de som krever den strengeste lydighet mot hver eneste jødisk lov og skikk.
6 Og ivrig? Ja, så mye at jeg forfulgte menigheten med stor iver. Jeg forsøkte å lyde hver eneste jødisk lov og hvert påbud helt til de minste detaljer.
7 Men alt dette som jeg engang betraktet som meget verdifullt ? det har jeg nå kastet fra meg, slik at jeg kan sette min lit og mitt håp til Kristus alene.
8 Ja, alt annet er verdiløst sammenlignet med dette å kjenne Kristus Jesus, min Herre, en gave så stor at den ikke kan verdsettes høyt nok. Jeg har satt alt annet til side og betrakter det som mindre verd enn ingenting, for at jeg kan eie Kristus
9 og bli ett med ham. Jeg regner ikke lenger med å bli frelst ved å være god nok eller ved å lyde Guds lover, men jeg tror at Kristus frelser meg. For når Gud vil at vi skal komme i rett forhold til ham, gjør han det ved at vi tror på Kristus alene.
10 Nå har jeg oppgitt alt annet ? jeg har funnet at dette er den eneste måten man virkelig kan lære Kristus å kjenne på og oppleve den mektige kraften som førte ham tilbake til livet igjen. Da lærer jeg også hva det vil si å lide og dø sammen med ham.
11 Hva det enn vil koste, vil jeg være blant dem som lever det nye livet, ? de som er oppstått fra de døde.
12 Jeg mener ikke å si at jeg er fullkommen. Jeg har ikke grepet alt som jeg skulle, men jeg fortsetter å arbeide mot den dag da jeg endelig skal bli alt det Kristus frelste meg til og ønsker at jeg skal være.
13 Nei, kjære brødre, jeg har ennå ikke grepet alt, men jeg bruker all min kraft på dette ene: Jeg glemmer det som er bak og ser fram mot det som ligger foran.
14 Jeg anstrenger meg til det ytterste for å nå målet og kunne ta imot den pris som Gud kaller oss til i himmelen på grunn av det som Kristus Jesus har gjort for oss.
15 Jeg håper at alle dere som er modne kristne, vil se dette på samme måten som jeg. Hvis det er noe dere er uenige i, så tror jeg Gud skal gjøre det klart for dere ?
16 hvis dere fullt ut lyder den sannhet dere har sett.
17 Kjære brødre, ha meg som forbilde og legg merke til hvem som ellers lever opp til mitt eksempel.
18 Jeg har tidligere sagt dere, og jeg sier det nå igjen med tårer i øynene, at det er mange som vandrer langs den kristne veien, men som i virkeligheten er fiender av Kristi kors.
19 Deres framtid er evig fortapelse, magen er blitt deres gud. De er stolte over det de burde skamme seg over, og alt de tenker på er livet på denne jorden.
20 Men vårt hjemland er i himmelen, og vår frelse, den Herre Jesus Kristus, er i himmelen. Vi ser fram til at han skal vende tilbake.
21 Når han kommer, vil han ta kroppene våre og forvandle dem til herlighetskropper lik hans egen. Han bruker den samme mektige kraft som han skal bruke til å underlegge seg alle ting.
© 2018 ERF Medien