Help

En Levende Bok

LÆR AV KRISTUS

1 Finnes det kristne som oppmuntrer hverandre? Elsker dere meg nok til at dere ønsker å hjelpe meg? Betyr det noe at vi er brødre i Herren og deler den samme Ånd? Er dere varmhjertet og vennligsinnet?
2 Dere ville gjøre meg lykkelig hvis dere virkelig elsket hverandre og av hjertet stod sammen i ett sinn og ett ønske.
3 Ikke vær selviske. Lev ikke for å gjøre inntrykk på andre. Vær ydmyke og ha høyere tanker om andre enn om dere selv.
4 Tenk ikke bare på egne saker, men vær interessert i det andre driver med også.
5 Vis samme sinnelag som Jesus Kristus.
6 Enda han var Gud holdt han ikke på sine rettigheter.
7 Han gav avkall på sin herlighet, og tok på seg slavens kår og ble menneske.
8 Og han fornedret seg selv enda mer. Han gikk så langt som til å dø en forbryters død på et kors.
9 Likevel var det på grunn av dette at Gud reiste han opp og gav ham et navn som er over alle andre navn.
10 I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, i himmelen og på jorden og under jorden,
11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
12 Kjære venner, da jeg var hos dere, var dere alltid så ivrige etter å følge mine instrukser, og nå mens jeg er borte må dere være enda ivrigere etter å gjøre det gode. Dere må lyde Gud i ærefrykt og vike tilbake for alt som kan støte ham.
13 For Gud virker i dere og hjelper dere til å lyde ham og til å gjøre det han ønsker. Han skal styrke viljen deres.
14 I alt dere gjør må dere unngå klage og misnøye.
15 Ingen skal kunne si et ord imot dere. Dere skal leve et rent, uklanderlig liv, som Guds barn i en mørk verden full av mennesker som går snikveier og er påståelige. Dere skal skinne som lys i denne verden
16 og forkynne livets ord for dem.Når Kristus vender tilbake, skal jeg glede meg over at mitt arbeid iblant dere lyktes så vel.
17 Og om jeg nå selv skal ofres i min hellige tjeneste ? jeg bærer jo deres tro fram som et offer ? så vil jeg likevel være glad, og jeg vil dele min glede med hver eneste en av dere.
18 Dere skulle også være lykkelige for dette og glede dere med meg om jeg skulle dø for dere.

PAULUS LENGTER ETTER VENNENE SINE

19 Hvis Herren vil, sender jeg snart Timoteus til dere. Når han kommer tilbake, kan han oppmuntre meg med å fortelle alt om dere og hvordan dere har det.
20 Det er ingen som har større omsorg for dere enn Timoteus.
21 Alle andre synes å være opptatt med sine egne planer og ikke dem som hører Jesus Kristus til.
22 Men dere kjenner til hvor trofast Timoteus er. Han har vært som en ekte sønn for meg og hjulpet meg med å forkynne evangeliet.
23 Jeg håper å sende ham til dere så snart jeg finner ut hva som skal skje med meg her.
24 Og jeg har den tro til Herren at jeg snart skal få komme til dere selv.
25 I mellomtiden har jeg lurt på om jeg burde sende Epafroditus tilbake til dere. Dere sendte ham for at han skulle være til hjelp for meg. Han og jeg har da også vært virkelige brødre. Vi har arbeidet og kjempet side ved side.
26 Nå sender jeg ham hjem igjen. Han har lengtet etter dere alle, og han har vært ute av seg fordi dere fikk høre at han var syk.
27 Det var han da også. Han var døden nær. Men Gud viste ham nåde, ? og meg også. Han tillot ikke at jeg skulle ha denne sorgen på toppen av alt det andre.
28 Jeg er derfor ekstra ivrig etter å sende ham tilbake til dere igjen, for jeg vet hvor takknemlige dere vil bli for å se ham. Det vil gjøre meg lykkelig og lette mine byrder også.
29 Ta imot ham i Herren med stor glede og vis at dere setter pris på ham.
30 Han risikerte livet sitt for Kristi gjernings skyld og var døden nær da han forsøkte å gjøre det for meg som ikke dere kunne. Dere var jo så langt unna.
© 2018 ERF Medien