Help

En Levende Bok

1 Barn, vær lydige mot foreldrene deres. Dette er rett, for Gud har satt dem som autoriteter over dere.
2 Ær din far og din mor. Dette er det første av Guds bud som ender med et løfte.
3 Og dette er løftet: Hvis du ærer din far og din mor, skal du få et langt liv, fylt med velsignelse.
4 Nå vil jeg si litt til dere foreldre: Dere må ikke holde på med å skjenne og hakke på barna deres og gjøre dem sinte og fornærmet. Dere skal heller oppdra dem med kjærlig disiplin. Dette er etter Herrens ønske. Gi dem rettledning og gode råd.
5 Dere slaver skal lyde herrene deres. Vær ivrige etter å gjøre det beste for dem. Tjen dem som dere ville tjene Kristus.
6-7 Arbeid ikke med iver bare når deres herre ser det, for så å bli late når han ikke se dere. Arbeid hardt og med glede hele tiden, som om dere arbeider for Kristus. Gjør Guds vilje av et helt hjerte.
8 Husk at Herren vil lønne dere for alt det gode dere gjør, enten dere er slaver eller frie.
9 Og dere slaveeiere må behandle slavene deres korrekt, på samme måte som jeg har bedt dem å behandle dere. Opptre ikke truende overfor dem. Husk at dere selv er slaver for Kristus. Dere har den samme herre som dem, og han gjør ikke forskjell på folk.

VÅR STYRKE KOMMER FRA GUD

10 Til slutt vil jeg minne dere om at deres styrke skal komme fra Herrens mektige kraft.
11 Ifør dere hele Guds rustning, slik at dere kan være i stand til å stå trygt mot Satans listige angrep.
12 For vi kjemper ikke mot mennesker av kjøtt og blod, men mot åndelige vesener. Vi slåss mot onde herskere i en usynlig verden, mektige, sataniske vesener og onde mørkets fyrster som hersker over denne verden.
13 Bruk derfor alt som hører med til Guds rustning for å stå imot fienden hver gang han angriper. Når det hele er over, skal dere fremdeles stå oppreist.
14 Dere trenger sannhetens belte og Guds rettferdighets brynje.
15 Bruk sko som gjør dere i stand til å gå raskt når dere skal forkynne evangeliet om fred med Gud.
16 Dere trenger troens skjold. Med det kan dere stanse de brennende pilene som Satan skyter mot dere.
17 Og dere vil trenge frelsens hjelm og Åndens sverd ? som er Guds ord.
18 Be hele tiden. Be Gud om alt som ligger på linje med den Hellige Ånds ønsker. Påkall ham, minn ham om alt dere behøver, og fortsett å be for alle kristne.
19 Be for meg også, be at Gud skal gi meg de rette ordene når jeg frimodig forteller andre om Herren og når jeg forklarer for dem at denne frelse også gjelder hedningene.
20 Jeg er i lenker nå på grunn av at jeg forkynner budskapet fra Gud. Men be om at jeg kan fortsette å tale frimodig om ham også her i fengslet.
21 Tykikus, som er en høyt elsket bror og en trofast medhjelper i Herrens arbeid, vil fortelle dere alt om hvordan det går med meg.
22 Jeg sender ham til dere for at dere skal få vite hvordan det er med oss og for at dere kan bli oppmuntret ved det han har å fortelle.
23 Må Gud gi dere fred, mine kristne brødre, og kjærlighet, med tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus.
24 Må Guds nåde og velsignelse være over alle som i oppriktighet elsker vår Herre Jesus Kristus.Hilsen Paulus.
© 2018 ERF Medien