Help

En Levende Bok

LEV TIL GLEDE FOR GUD

1 Følg Guds eksempel i alt dere gjør, dere som er Guds kjære barn.
2 Vær fylt av kjærlighet til hverandre og følg Kristi eksempel. Han elsket dere og gav seg selv som et offer for å ta bort deres synd. Og Gud så med velbehag på det, for Kristi kjærlighet til dere var som en deilig duft for ham.
3 Det må ikke være seksuelle synder, urenhet eller griskhet blant dere. La ingen få grunn til å anklage dere for slikt.
4 Skitne historier, dårlig snakk og grove vitser ? slikt passer ikke for dere. I stedet skal dere minne hverandre om Guds godhet og være takknemlige.
5 Dere kan være sikre på at Guds rike ikke kommer til dem som er urene eller grådige, for et grådig menneske er i virkeligheten en avgudsdyrker. Han elsker og tilber ting i dette livet mer enn Gud.
6 La dere ikke lure av dem som forsøker å unnskylde syndene sine. Guds vrede er over alle dem som gjør slikt.
7 Dere skal i det hele tatt ikke gjøre felles sak med slike mennesker.
8 For selv om hjertene deres også var fylt av mørke engang, er de nå fylt av lys fra Herren, og livet deres skal vise det!
9 Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet.
10 Lær å gjøre det som Herren synes om.
11 Delta ikke i fornøyelser som hører ondskapen og mørket til, men refs dem heller og avslør dem.
12 Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne.
13 Men når dere avslører synd, skinner lyset på deres liv. Kanskje noen av dem kan våkne opp og begynne et nytt liv.
14 Derfor heter det i Skriftene: «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.»
15-16 Pass på hvordan dere lever! Vi lever i vanskelige tider. Vær kloke, ? ikke tåpelige. Gjør det beste ut av enhver anledning til å gjøre godt.
17 Oppfør dere ikke tankeløst, men forsøk å finne ut og gjøre det som Herren vil at dere skal gjøre.
18 Drikk dere ikke beruset av vin, for det ligger mye vondt langs den stien. Bli i stedet fylt med den Hellige Ånd, og la ham beherske dere.
19 Snakk mye med hverandre om Herren. Syng salmer og hymner og hellige viser, og syng for Herren i hjertene deres.
20 Takk alltid Gud og Faderen i vår Herre Jesu Kristi navn for alle ting.

REGLER FOR LYKKELIGE FAMILIER

21 Gi Kristus ære ved å underordne dere hverandre.
22 Dere koner må underordne dere ektemannen på samme måte som dere underordner dere Herren.
23 For en ektemann bestemmer over sin kone på samme måten som Kristus bestemmer over sitt legeme, menigheten. (Han gav sitt liv for å ta seg av den og være dens frelser!)
24 Slik må konene være villige til å lyde sine menn i alle ting, akkurat som menigheten lyder Kristus.
25 Og dere ektemenn, vis den samme slags kjærlighet til deres koner som Kristus viste menigheten da han døde for den. Kristus døde
26 for å gjøre menigheten hellig og ren. Han vasket den ved dåpen og Guds ord,
27 slik at han kunne gi den til seg selv som en menighet uten flekk eller rynke, hellig og uten en eneste feil.
28 Slik skal ektemenn behandle sine koner. De skal elske dem som sine egne lemmer. For ettersom en mann og hans kone er ett, gjør egentlig en mann seg selv en tjeneste, og han elsker seg selv når han elsker sin kone.
29-30 Ingen hater sitt eget legeme. Han viser omsorg for det i kjærlighet, slik som Kristus viser omsorg for sitt legeme, menigheten, som vi er lemmer på.
31 (At mann og kone er ett legeme, bevises av Skriften, som sier: «En mann skal forlate sin far og mor når han gifter seg, slik at han kan bli fullkommet forenet med sin kone, og de to skal være ett.»)
32 Jeg vet at dette er vanskelig å forstå, men det er et bilde på vårt forhold som lemmer på Kristi legeme.
33 Igjen vil jeg si: En mann må elske sin kone som en del av seg selv, og hun skal respektere sin mann ? hun skal lyde ham, akte og ære ham.
© 2018 ERF Medien