Help

En Levende Bok

1 Jeg ber dere ? jeg som er i fengsel for Jesu sak ? at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått.
2 Vær ydmyke og vennlige. Vær tålmodige med hverandre og vis overbærenhet og kjærlighet når noen feiler.
3 Legg vinn på å bevare Åndens enhet og lev i fred med hverandre.

VI HAR ALLE SPESIELLE GAVER

4 Vi er alle lemmer på ett legeme. Vi har den samme Ånd, og vi er alle kalt til den samme herlige framtid.
5 For oss er det bare én Herre, én tro, én dåp,
6 og vi har alle den samme Gud og Far. Han er over oss alle og i oss alle og lever i hvert eneste lem.
7 Men Kristus har gitt hver enkelt av oss spesielle gaver, avhengig av hva han vil at vi skal ta imot av hans rike forråd.
8 Salmeforfatteren skriver om dette. Han sier at da Kristus i triumf vendte tilbake til himmelen etter sin oppstandelse og store seier over Satan, gav han sine gaver til menneskene.
9 Legg merke til at det sies at han vendte tilbake til himmelen. Dette må bety at han først var steget ned til jordens dyp.
10 Den samme som kom ned, er det som drog tilbake, og det er han som kan fylle alt og alle med seg selv.
11 Noen av oss har fått spesielle gaver til å være apostler, andre har han gitt gaven å være evangelister. Noen har fått en spesiell evne til å vinne mennesker for Kristus, andre gaven til å ta seg av Guds folk, lede og lære dem til å gå Guds veier.
12 Hva kommer det av at han gir oss disse spesielle gavene? Det er for at Guds folk skal utrustes til å gjøre en bedre gjerning og bygge menigheten, Kristi legeme, så den blir sterk og moden.
13 En dag skal vi nå fram til enheten i troen på Guds Sønn. Da blir vi modne mennesker som har nådd full vekst og fått del i hele Guds ledelse.
14 Da skal vi ikke lenger være barn som stadig skifter mening om det vi tror, eller lyver og får løgnen til å lyde som sannhet.
15-16 I stedet skal vi i kjærlighet følge sannheten, snakke sant, oppføre oss sant i forhold til hverandre og leve sant. På den måten blir vi mer og mer lik Kristus, han som er hode for legemet, menigheten. Fra ham kommer veksten, og hvert lem hjelper de andre slik at hele kroppen blir sunn og vokser i kjærlighet.

LEV DET NYE LIVET

17-18 Nå ber jeg dere innstendig i Herrens navn: Lev ikke lenger som de ufrelste. De er forblindet og forvirret. Hjertene deres er fylt av mørke. De er langt borte fra livet i Gud. De har stengt sine sinn for ham og kan ikke forstå hans veier.
19 De bryr seg ikke mer om rett og galt og har gitt seg over til urene veier. De lar seg ikke stanse av noe, men drives av pengejag og umoral.
20 Men det var ikke slik Kristus hadde tenkt det.
21 Hvis dere virkelig har hørt hans stemme og lært sannheten om ham,
22 så kast av dere den gamle, onde naturen. Det gamle menneske hadde del i onde gjerninger ? fulle av begjær og skam.
23 Dere må bli fornyet i både sjel og sinn.
24 Ja, dere må bli nye og annerledes mennesker, hellige og gode. Kle dere i det nye mennesket!
25 Slutt å lyve på hverandre. Si sannheten. Vi er hverandres lemmer, og når vi lyver på hverandre, skader vi oss selv.
26 Hvis dere blir sinte, så synd ikke ved å gi misunnelsen rom. Gjør opp og gjem ikke på det som er vondt. Bli fort ferdig med det.
27 For når dere blir sinte, gir dere djevelen fotfeste.
28 Hvis noen stjeler, må de slutte med det og begynne å bruke hendene sine til ærlig arbeid. Da kan de gi til andre som trenger det.
29 Snakk ikke stygt. Si bare det som er godt og til hjelp for dem dere snakker med. Dere skal være til velsignelse.
30 Gjør ikke den Hellige Ånd sorg ved den måten dere lever på. Husk at det er han som har satt sitt segl på dere for å bevare dere til den dag frelsen fra synd skal være fullkommen.
31 Slutt å være harde og sinte mot hverandre. Krangel, bitre ord og annen ondskap må ikke få rom hos dere.
32 I stedet skal dere være gode og ømhjertede mot hverandre. Dere skal tilgi hverandre, akkurat som Gud har tilgitt dere som tilhører Kristus.
© 2018 ERF Medien