Help

En Levende Bok

FØR OG NÅ

1 En gang var dere under Guds forbannelse, dømt til døden på grunn av synden.
2 Dere gikk sammen med massen og var som alle andre, fulle av synd. Dere adlød Satan, den onde hersker i luftens rike, han som nå virker i hjertene som står imot Herren.
3 Vi var alle tidligere som dem. Vårt liv uttrykte det onde som var i oss, og vi gjorde det onde som våre lidenskaper eller våre onde tanker ledet oss inn i. Vi begynte galt fordi vi ble født med en ond natur, og vi var under Guds vrede akkurat som alle andre.
4-5 Men Gud, som er rik på nåde, elsket oss så høyt. Selv om vi var åndelig døde og dømt ved våre synder, gav han oss livet igjen da han oppreiste Kristus fra de døde. Det er bare ved hans nåde, som vi ikke har fortjent, at vi er blitt frelst ?
6 Gud løftet oss fra graven til herlighet sammen med Kristus, og nå sitter vi med ham i det himmelske riket. Alt dette har skjedd på grunn av det Jesus Kristus gjorde.
7 Dette viser hvor uendelig stor Guds godhet er, slik den er kommet til uttrykk i alt han har gjort for oss ved Jesus Kristus.
8 På grunn av hans godhet er dere blitt frelst ved å tro på Kristus. Og ikke engang denne tro er av dere selv. Også den er en gave fra Gud.
9 Frelse er ikke belønning for det gode vi har gjort. Ingen av oss kan rose seg av det.
10 Det er Gud selv som har gjort oss til det vi er, og det er han som har gitt oss nytt liv fra Kristus Jesus. For lenge siden planla og tilrettela han alt for at vi skulle bruke dette livet til å hjelpe andre.
11 Glem aldri at dere engang var hedninger og at dere da ble kalt gudløse og «urene» av jødene. (Men jødenes hjerter er fremdeles urene, selv om de gjennomgår seremonier og ritualer, for de omskjæres som et tegn på gudsfrykt).
12 Husk at i de dager levde dere skilt fra Kristus, dere var fiender av Gud, og han hadde ikke lovt dere noen hjelp. Dere var fortapt, uten Gud, uten håp.

KRISTUS BYGDE BRO

13 Men nå tilhører dere Kristus Jesus. Selv om dere engang var langt borte fra Gud, er dere nå blitt ført nær til ham på grunn av det Jesus Kristus har gjort for dere ved sitt blod.
14 Kristus selv er vår vei til fred. Han har skapt fred mellom oss jøder og dere hedninger ved at han gjorde oss alle til én slekt. Han rev ned det gjerdet som tidligere skilte oss fra hverandre.
15 Ved sin død gjorde han slutt på det dårlige forholdet mellom oss. Ved å gi seg selv, avskaffet Kristus loven med alle dens bud og krav. Han stiftet fred mellom dem som før hadde vært fiender, ? jødene og hedningene. På den måten smeltet han oss sammen til ett nytt menneske, og endelig ble det fred.
16 Som lemmer på en kropp er det blitt slutt på den hatske innstillingen vi hadde til hverandre. Vi er begge blitt forlikt med Gud. Slik endte kampen ved korset.
17 Og han har brakt dere hedninger de gode nyhetene om fred, dere som var langt borte fra ham. Det samme har han gjort til oss jøder, som var nær ved.
18 Nå kan vi alle, enten vi er jøder eller hedninger, komme til Gud Fader med den Hellige Ånds hjelp på grunn av det Kristus har gjort for oss.
19 Nå er dere ikke lenger fremmede for Gud og utlendinger i himmelen, men dere hører til Guds egen slekt. Dere er borgere av Guds rike og tilhører Guds husfolk sammen med alle andre kristne.
20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.
21 Vi som tror er føyet sammen med Kristus som deler av et vakkert og stadig voksende tempel.
22 Og dere er ved Ånden forenet ved ham og med hverandre og er deler av Guds bolig.
© 2018 ERF Medien