Help

En Levende Bok

SAULUS BLIR OMVENDT

1 Saulus kom med alle slags trusler og ivret for å utrydde hver eneste kristen. Han gikk også til øverstepresten i Jerusalem.
2 Her bad han om et brev, adressert til synagogen i Damaskus, med oppfordring til samarbeid i forfølgelsen av de kristne. Han ville føre dem lenket tilbake til Jerusalem.
3 Da Saulus nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham.
4 Han falt til jorden og hørte en røst som sa: «Saulus! Saulus! Hvorfor forfølger du meg?»
5 «Hvem taler, Herre?» spurte Saulus.Røsten svarte da: «Jeg er Jesus, han som du forfølger!
6 Reis deg og gå inn i byen og vent på nærmere ordre fra meg.»
7 Mennene som var sammen med Saulus, stod målløse av forbauselse. De hørte lyden av en stemme, men de så ingen.
8-9 Da Saulus kom seg opp fra bakken, oppdaget han at han var blind. Han måtte ledes inn i Damaskus og var der i tre dager. Han verken spiste eller drakk i løpet av denne tiden.
10 I Damaskus var det en troende som het Ananias. Herren talte til ham i et syn og sa: «Ananias!»«Ja, Herre!» svarte han.
11 «Gå bort til 'Den rette gate' og finn huset til en mann som heter Judas. Der skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. Han ber til meg akkurat nå.
12 Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han kan få synet igjen.»
13 «Men, Herre,» utbrøt Ananias, «jeg har hørt om alt det fryktelige denne mannen har gjort mot de troende i Jerusalem.
14 Vi hører at han har arrestordre med fra prestene. Det gir ham fullmakt til å arrestere hver eneste troende i Damaskus!»
15 Men Herren sa: «Gå og gjør som jeg sier! For Saulus er mitt redskap til å føre budskapet til konger og folkeslag, så vel som til Israels folk.
16 Og jeg vil vise ham hvor mye han skal lide for meg.»
17 Så gikk Ananias og fant Saulus. Han la hendene sine på ham og sa: «Saulus, min bror, den Herre Jesus, som åpenbarte seg for deg på veien, har sendt meg, slik at du skal bli fylt med den Hellige Ånd og få synet ditt igjen.»
18 Øyeblikkelig (det var som om skjell falt fra øynene hans) kunne Saulus se, og han ble straks døpt.
19-20 Så spiste han og ble styrket. Han ble hos de troende i Damaskus noen få dager, og han gikk til synagogen for å fortelle alle evangeliet om Jesus ? at han virkelig er Guds Sønn.
21 Alle som hørte ham undret seg. «Er ikke dette den samme mannen som forfulgte oss i Jerusalem?» spurte de. «Vi hører at han er kommet hit for å arrestere de kristne og føre dem i lenker til Jerusalem.»
22 Saulus ble mer og mer pågående i sin forkynnelse. Jødene i Damaskus kunne ikke stå seg mot de beviser han kom med.
23 Etter en tid bestemte de jødiske lederne seg for å drepe ham.
24 Saulus fikk høre om planene deres, at de holdt vakt ved byens porter dag og natt.
25 Om natten var det noen av dem som var kommet til tro som slapp ham ned i en korg gjennom en åpning i bymuren.
26 Da Saulus kom til Jerusalem, forsøkte han å treffe de troende, men de var redde for ham. De trodde han var en bedrager.
27 Da førte Barnabas ham til apostlene og fortalte hvordan Saulus hadde sett Herren på veien til Damaskus, hva Herren hadde sagt til ham og alt om hans mektige forkynnelse i Jesu navn.
28 Etter dette godtok de ham, og Saulus var hele tiden sammen med de troende,
29 og han forkynte frimodig i Herrens navn. Noen gresktalende jøder som han hadde diskutert med, la planer om å drepe ham.
30 Da de andre troende fikk høre dette, brakte de ham til Cæsarea, og derfra sendte de ham hjem til Tarsus.
31 Menigheten hadde nå fred over hele Judea, Galilea og Samaria. Den vokste både i styrke og tall. De troende lærte hvordan de skulle vandre i Herrens frykt og den Hellige Ånds trøst.

TO VELDIGE UNDERE

32 Peter reiste fra sted til sted for å besøke de troende, og kom også til byen Lydda.
33 Her møtte han en mann som het Æneas og som var lam og hadde ligget til sengs i åtte år.
34 Peter sa til ham: «Æneas! Jesus Kristus har helbredet deg. Stå opp og re sengen din!» Straks ble mannen helbredet.
35 Hele befolkningen i Lydda og Saron vendte seg til Herren da de så Æneas gå omkring.
36 I byen Jaffa var det en kvinne som het Dorkas («Gaselle»), en troende som alltid var god mot andre, spesielt de fattige.
37 Omtrent på denne tiden ble hun syk og døde. Vennene hennes gjorde i stand til begravelse og la henne i et værelse ovenpå.
38 Da de fikk høre at Peter var i nærheten, i Lod, sendte de to menn av sted for å be ham bli med til Jaffa.
39 Det gjorde han. Med det samme Peter kom, tok de ham ovenpå, der Dorkas lå. Rommet var fylt med gråtende enker. De viste hverandre skjorter og andre klesplagg som Dorkas hadde sydd til dem.
40 Peter bad alle forlate rommet. Så knelte han og bad. Etter en stund vendte han seg mot den døde og sa: «Reis deg, Dorkas,» og hun åpnet øynene. Da hun så Peter, reiste hun seg.
41 Han rakte henne hånden og hjalp henne opp og bad så de troende og enkene å komme inn, så de kunne se henne.
42 Nyheten spredte seg over hele byen, og mange trodde på Herren.
43 Peter ble en lang tid i Jaffa, og han bodde hos Simon, som var garver.
© 2018 ERF Medien