Help

En Levende Bok

1 Stikk i strid med dette var det en mann som het Ananias (sammen med hustruen Saffira) som solgte en eiendom.
2 Han kom med en del av pengene og lot som om det var hele summen. (Kona hans var enig i det han gjorde).
3 Men Peter sa: «Ananias, Satan har fylt hjertet ditt. Da du sa at dette var hele summen, løy du for den Hellige Ånd.
4 Eiendommen var din, og du kunne selge den eller la det være, akkurat som du selv ønsket. Etter at du hadde solgt den, bestemte du selv hvor mye du skulle gi. Hvordan kunne du finne på noe slikt som dette? Du har ikke løyet for oss, men for Gud.»
5 Med det samme Ananias hørte disse ordene falt han død om på golvet. Alle ble fylt av redsel,
6 og noen unge menn dekket ham med et teppe og gikk ut og begravde ham.
7 Om lag tre timer senere kom hans kone inn uten å ane hva som hadde skjedd.
8 Peter spurte henne: «Var det så at dere solgte eiendommen for den og den prisen?»«Ja,» svarte hun, «det gjorde vi.»
9 Peter sa da: «Hvordan kunne du og din mann tenke ut noe slikt som dette ? gå sammen om å utfordre Guds Ånd. Like utenfor døren står de mennene som begravde din mann, og nå vil de bære ut deg også.»
10 I samme øyeblikk falt hun død om på golvet. De unge mennene kom inn, og da de så at hun var død, bar de henne ut og begravde henne ved siden av mannen.
11 Frykt grep hele menigheten og alle andre som hørte hva som hadde hendt.
12 Menigheten møttes regelmessig i templet, i den avdelingen som var kjent som Salomos hall. Apostlene gjorde veldige undergjerninger blant folket.
13 Andre våget ikke være sammen med dem, men alle hadde den største respekt for dem.
14 Og flere som trodde på Herren, sluttet seg nå til, både kvinner og menn.
15 Syke mennesker ble lagt ut på gatene på senger og tepper, slik at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi.
16 Store flokker kom inn fra forstedene til Jerusalem, og de hadde med seg syke og slike som var åndsbesatte, og de ble helbredet, alle sammen.

APOSTLENE BLIR ARRESTERT IGJEN

17 Øverstepresten og hans slektninger og venner blant sadduseerne reagerte med voldsom nidkjærhet
18 og arresterte apostlene. De satte dem i byfengslet.
19 Men en Herrens engel kom om natten, åpnet fengselsportene og førte dem ut. Han sa til dem:
20 «Gå til tempelplassen og fortell om det liv Gud kan gi dem som tror på Jesus!»
21 De kom til templet ved daggry, og straks begynte de å forkynne. Senere på morgenen kom øverstepresten og hans følge til templet. De kalte sammen det jødiske råd og hele senatet og sendte så bud på apostlene for å forhøre dem.
22 Men da politifolkene kom til fengslet, var ikke mennene der, og de vendte tilbake til rådet og rapporterte:
23 «Fengselsdørene var stengt, og vaktene stod utenfor, men da vi åpnet portene var det ingen der!»
24 Da politisjefen og prestene hørte dette, ble de rasende og lurte nå på hva som videre ville skje.
25 I samme øyeblikk kom det noen og meldte at mennene som de hadde fengslet, var ute i tempelområdet og forkynte for folket.
26-27 Politisjefen gikk sammen med mennene sine og arresterte dem (uten vold, for de var redde for at folket skulle drepe dem hvis de brukte makt på disiplene) og førte dem til rådet.
28 «Sa vi ikke til dere at dere aldri mer skulle forkynne om denne Jesus?» spurte øverstepresten. «I stedet har dere fylt hele Jerusalem med denne læren, og dere forsøker å legge skylden for denne mannens død på oss!»
29 Men Peter og apostlene svarte: «Vi må lyde Gud mer enn mennesker.
30 Våre fedres Gud brakte Jesus tilbake til livet igjen etter at dere hadde drept ham ved å henge ham på et kors.
31 Så opphøyde Gud ham til å være en fyrste og en frelser, slik at Israels folk skulle ha en mulighet til omvendelse og at deres synder skulle bli tilgitt.
32 Vi er vitner om disse ting, og det er også den Hellige Ånd, som er gitt av Gud til alle som lyder ham.»
33 Da de hørte dette, ble rådet rasende, og de bestemte seg for å drepe dem.
34 Men en av medlemmene, en fariseer som het Gamaliel, (en ekspert når det gjaldt religiøs lov og meget populær blant folket) stod opp og bad om at apostlene ble sendt ut av rådssalen mens han snakket.
35 Så talte han til sine kolleger:«Israels menn, vær forsiktige med hva dere planlegger å gjøre med disse mennene!
36 For en tid siden hadde vi denne Teudas, som gav seg ut for å være noe stort. Om lag fire hundre menn slo seg sammen med ham, men han ble drept. Hans etterfølgere ble spredt uten at de fikk anledning til å gjøre noe vondt.
37 Etter ham var det en Judas fra Galilea. Han samlet en del disipler omkring seg, men han døde også, og etterfølgerne ble spredt.
38 Mitt råd er derfor at vi lar disse mennene være i fred. Hvis det de lærer og gjør bare er av dem selv, så vil det snart bli borte.
39 Men hvis det er av Gud, vil dere ikke kunne stanse dem uten at dere samtidig strider mot Gud.»
40 Rådet godtok ordene hans, kalte inn apostlene og pisket dem. Så sa de at de aldri mer måtte tale i Jesu navn. Deretter lot de dem gå.
41 Peter og Johannes forlot rådssalen glade over at Gud hadde aktet dem verdige til å bli vanæret for hans navn.
42 Og hver dag fortsatte de å lære og forkynne at Jesus er Messias. De lærte både i templet og i byen.
© 2018 ERF Medien