Help

En Levende Bok

PETER OG JOHANNES BLIR ARRESTERT

1 Mens de talte til folket, kom prestene, sjefen for tempelpolitiet og noen av sadduseerne.
2 De var sinte fordi Peter og Johannes fortalte at Jesus var stått opp fra de døde.
3 De arresterte dem, og ettersom det allerede var kveld, ble de satt i fengsel for natten.
4 Men mange av dem som hadde hørt forkynnelsen deres, kom til tro. Størrelsen på menigheten steg til omlag fem tusen menn.
5 Neste dag hadde et råd som bestod av alle jødiske ledere, et møte i Jerusalem ?
6 Ananias, øverstepresten, var der, likeså Kaifas, Johannes, Aleksander og andre av øversteprestens slektninger.
7 De to disiplene ble da ført fram for dem.«Ved hvilken kraft, og med hvilken myndighet har dere gjort dette?» spurte rådet.
8 Da svarte Peter, fylt av den Hellige Ånd: «Ærede ledere og eldste i vårt folk.
9 Vi blir idag spurt om hvorfor vi har hjulpet en syk mann og hvordan vi har kunnet hjelpe ham.
10 La hele Israels folk få vite dette: Det er navnet til Jesus, han dere korsfestet, som har reist denne mannen opp. Det er ved hans kraft mannen går frisk midt iblant dere.
11 Jesus er den steinen dere bygningsmenn forkastet. Nå er han blitt en hjørnestein.
12 Det er ikke frelse i noen annen! Under hele himmelen er det ikke noe annet navn som mennesker kan bli frelst ved.»
13 Da rådet så Peters og Johannes' frimodighet ? det var helt tydelig at de var arbeidsfolk som ikke hadde noen utdannelse, ble de overrasket og skjønte hva det betydde for dem at de hadde vært sammen med Jesus.
14 Rådet kunne heller ikke si noe imot helbredelsen ettersom mannen som var blitt frisk, stod der ved siden av dem.
15 Derfor sendte de dem ut av rådssalen og konfererte seg imellom.
16 «Hva skal vi gjøre med disse mennene?» spurte de hverandre. «Vi kan ikke nekte for at de har gjort et mirakel, og alle i Jerusalem kjenner til det.
17 Men kanskje vi kan hindre dem i å spre dette videre. Vi sier til dem at hvis de gjør noe slikt igjen, vil vi ta dem kraftig fatt.»
18 Så kalte de dem inn igjen og sa at de aldri mer måtte tale om Jesus.
19 Men Peter og Johannes svarte: «Hva mener dere? Vil Gud at vi skal lyde dere i stedet for ham?
20 Vi kan ikke la være å fortelle det vi har sett og hørt.»
21 Rådet truet dem enda mer, og endelig lot de dem gå. De visste ikke hvordan de skulle straffe dem uten at det førte til oppstand. For alle priste Gud for dette herlige underet, ?
22 helbredelse av en mann som hadde vært lam i førti år.
23 Med det samme Peter og Johannes var løslatt, oppsøkte de de andre disiplene og fortalte dem hva rådet hadde sagt.

MENIGHETEN BER OG LOVPRISER

24 Da bad alle de troende sammen denne bønnen:«Å, Herre, du som skapte himmel og jord og havet og alt som er i det. ?
25-26 du talte for lenge siden ved den Hellige Ånd gjennom vår far kong David, din tjener, og sa: 'Hvorfor raser hedningene mot Herren, og hvorfor legger folkene unyttige planer mot den allmektige Gud? Kongene på jorden slår seg sammen for å kjempe mot ham, mot den salvede Guds Sønn!'
27 Det er hva som skjer her i denne byen i dag. Kong Herodes og Pontius Pilatus og alle romerne ? så vel som Israels folk ? stod sammen mot Jesus, din salvede Sønn, din hellige tjener.
28 De lot seg ikke stanse for noe som du i din kraft ville tillate dem.
29 Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og la det bli slik at dine tjenere får stor frimodighet i sin forkynnelse.
30 Send din helbredende kraft, så mange tegn og under kan bli gjort i din hellige tjener Jesu navn.»
31 Etter denne bønnen skalv bygningen som møtet ble holdt i, og de ble alle fylt med den Hellige Ånd og forkynte Guds budskap med frimodighet.

TO INNSTILLINGER TIL PENGER

32 Alle de troende hadde ett hjerte og ett sinn, og ingen følte at det de eide var deres eget. Alle delte med hverandre.
33 Og apostlene forkynte med kraft om den Herre Jesu oppstandelse, og det var et inderlig samfunn mellom de troende.
34-35 Det fantes ingen fattigdom ? for alle som eide jord eller hus solgte det og kom med pengene til apostlene, for at de skulle gi dem til andre som var i nød.
36 Det var en mann som het Josef (han som apostlene hadde gitt tilnavnet «predikanten Barnabas» og som var av Levi stamme, fra øya Kypros).
37 Han var en av dem som solgte en åker, og gikk med pengene til apostlene for at de skulle dele dem ut til trengende.
© 2018 ERF Medien